Đức Mẹ Sầu Bi - 15/09


THEO THẦY LÊN NÚI SỌ

Cao Trí Dũng

Theo Thầy lên Gol-gô-ta
Nối gót Rao giảng Nước Cha trị vì
Theo Thầy chẳng sợ gian nguy
Vai mang khổ giá tư duy nguyện cầu

Ban ngày cho chí đêm thâu
Ngất ngây chiêm niệm nguyện cầu với Cha
Hổ trợ xót thương thứ tha
Giúp con tiến bước Cal-va núi đồi

Thế gian lửa đỏ dầu sôi
Quỉ ma rình rập nuốt trôi mất hồn
Ăn chay cầu nguyên đêm hôm
Nguyện cầu lên Chúa hết lòng ăn năn

Chúa thương vượt hết khó khăn
Ban Ơn trợ lực nhọc nhằn nhẹ bay
Nhanh chân tiến bước theo Thầy
Đi con đường hẹp dẫy đầy nguy nan

Giúp con băng núi vượt ngàn
Gian nguy có Chúa ủi an đêm ngày
Mặc cho sự thế đổi thay
Tin yêu vào Chúa mọi ngày tiến lên …!