Đức Mẹ Sầu Bi - 15/09


MẸ SẦU BI THƯƠNG KHÓ 

Cao Trí Dũng

Ngài nhắn gởi con dệt thơ Thương khó
Mắt lệ rơi lòng thổn thức xót thương
Nguyện xin Chúa đừng để con sai đường
Chuyến tàu suốt con nguyện về theo Chúa

Con suy niệm Chúa trên đường thương khó
Xót thương Mẹ, Mẹ Con Chúa … Sầu bi
Đường thương khó Mẹ lẻo đẻo bước đi
Lòng Mẹ đau như gươm sắc thâu suốt

Mẹ đau thương thấy chân Chúa bị tuột
Thánh giá nặng trên vai con dấu yêu
Mẹ chứng kiến Chúa gục ngã tiêu điều
Cảnh lý hình roi vọt lên mình Chúa

Chúng hối thúc Chúa bước lên núi Sọ
Tiếng nộp rủa cùng đòn đánh hung hăng
Ngài dấn bước trong cố sức nhọc nhằn
Nhiều trận đòn thân dầy dụa những máu

Mẹ phó thác Con Mẹ theo Thánh ý
Mẹ Đồng công với Con mình dấu yêu
Mẹ đớn đau trong sâu thẳm rất nhiều
Như gươm thâu qua Tim yêu của Mẹ

Mẹ Sầu bi ! Mẹ Đồng công lặng lẽ
Đứng trang trọng dưới Thánh giá nhìn con
Mắt ứa lệ thân châu Mẹ mỏi mòn
Trong xót thương Giêsu con yêu Mẹ

Mẹ Sầu bi ẳm Con từ Thánh giá
Mẹ chăm chú tôn kính Chúa trong lòng
Me kết hiệp cùng Con Mẹ Đồng công
Với Sứ mệnh Cứu độ toàn nhân thế…