Đức Mẹ Sầu Bi - 15/09


MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC 

Cao Trí Dũng

Đường sỏi đá con Mẹ lên núi Sọ
Bóng dáng Mẹ lặng lẻ bước theo sau
Có Gioan cùng hai Bà với nhau
Mi lệ ướt xót thương Chúa vai nặng

Theo con mình lòng Mẹ nhiều cay đắng
Tựa gươm sắc thâu suốt tim Mẹ đau
Mẹ theo con nốt đọan đường khổ sầu
Nhưng lòng Mẹ vâng Thánh ý phó thác

Bọn lý hình chẳng nương tay sát phạt
Những trận đòn quật lưng Chúa thấy thương
Lòng Mẹ đau ai thấu được sao lường
Tim Mẹ đau nát tan …! vâng Thánh ý

Đến đỉnh đồi bọn lý hình xử lý
Cởi áo ngoài để Ngài nằm đóng đinh
Mẹ đau đớn nhìn Chúa chịu cực hình
Tim tan nát lòng Mẹ buốt đau quá

Trên Thánh giá Chúa chết treo nghiệt ngả
Mẹ dâng Cha hồn xác của con mình
Mẹ thông đồng Chúa chết và Phục sinh
Đúng Mẹ yêu ! Mẹ Đồng công Cứu chuộc…