Đức Mẹ Sầu Bi - 15/09


KÍNH DÂNG 7 SỰ SẦU BI MẸ

Hồng Việt

Ngàn năm xưa…, dâng Cha muôn tình mến

Mẹ đáp lời…, ý Cha xin thể hiện

Trọn thân xác…, nguyện đồng công Chúa Chiên

Cho muôn dân…, thoát khỏi muôn tội khiên

 

Tôi xin vâng”…, Mẹ đáp lời sừ thần

Con Chúa Trời…, cung ngự nơi xác thân

Mang muôn ách đền tội cõi gian trần

Vạn khổ đau…, Mẹ đồng xin chấp nhận

*******

Dâng cao dâng…, Ðấng thiên hạ ngóng trông

Ông Si-mon…, linh báo một lưỡi đòng

Qua tim …, đâm cạn nỗi đau thương

Tội muôn dân…, Mẹ nhận trọn đáy lòng

 

Thiên thần baó…, vua lệnh giết anh hài

Trẩy Ai-câp…, tim Mẹ đau quần quại

Ðấng Thiên Cung…, chịu cảnh tình thế thái

Bao trẻ thơ…, không còn ngày mai

 

Chu toàn luật…, cùng về lễ Vượt-qua

Lạc Thiên-tử…, Mẹ trọn đau tâm dạ

Hối hả tìm…, nơi đền thánh Chúa Cha

Thoạt thấy Con…, cao dâng lời cảm tạ

 

Ôi con yêu! …, giờ đây nặng Thánh-giá

Nỗi quặn đau…, mũi gươm thâu lòng

Ðể Ðồng-công…, muôn dân được thứ tha

Trọn chặng đường…, theo Con tới Gô-ta

 

Nơi núi sọ…, quân dữ đóng đanh Người

Chân Thánh-giá…, đau cảm máu Con rơi

Trút hơi thở…, Ngài ban lời trăn trối

Này Mẹ con”…, Gio-an thay Chúa Tôi

 

Nhận xác Con…, tim Mẹ tràn đau đớn

Hỡi nhân trần…, còn nỗi khổ nào hơn

Tay ôm Con…, Từ Mẫu trọn van lơn

Ôi Chúa Cha!..., xin tha kẻ vong ơn

 

Trao xác con…., thời Người được niệm tẩm

Nơi mồ đá …, Linh-thể với hương trầm

Nỗi u sầu…, Ðồng công Mẹ lặng câm

Dâng Chúa Cha…, xin trọn khối tình thâm

*******

Hoà đất trời…, hương kinh dâng Từ Mẫu

Vạn tri ân…, trao cạn khối tình sâu

Cùng nhân gian…, muôn đời xin cao tấu

Mẹ yêu ơi!..., Ðồng công phép nhiệm mầu

 

Ðoản hương huyền…, nhờ Mẹ dâng Chúa Cha

Tràn yêu thương…, tình mãi mãi không nhoà

Mặc khổ đau…, luôn vẹn khúc tình ca

Mẹ đồng hành…, đôi con nguyện tâm dạ

 

(Cảm hứng ngày hành hương Núi Mẹ Sầu Bi, Oregon 7/2007)

Kính dâng Mẹ Ðồng Công Lễ Kính 15/9