Đức Mẹ Sầu Bi - 15/09


CA DAO MẸ

Trịnh Công Sơn & H.H

Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn

Con Mẹ ngày xưa đi khắp nẻo đường

Rao giảng Tin Mừng truyền dậy yêu thương

Mẹ bị chúng bắt như phường trộm cướp

 

Mẹ ngồi ru con mây qua đầu gềnh

Con Mẹ nộp mình thân phận bấp bênh

Xét xử bất công, vu oan sỉ nhục

Cũng vẫn im lặng như con chiên hiền

 

Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn

Nhìn con quằn quại trong làn roi quất

Mạo gai áo đỏ rướm máu toàn thân

Rồi chúng kết tội chết trên Thập Giá

 

Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng

Thánh Giá trên vai con Mẹ lên đàng

Ba lần ngã xuống lòng Mẹ chết lặng

Quân lính giục giã xô đẩy bạo tàn

 

Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh

Trên đồi Canvê nắng loang mầu máu

Nỗi đau ngút trời Thánh Giá dựng lên

Con Mẹ chết cho nhân loại được sống

 

Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn

Qua cuộc khổ nạn bao giọt lệ tuôn

Mẹ là Đức Nữ Đồng Công cứu chuộc

Và là giòng suối ơn đức cội nguồn

 

Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn

Thu cả tinh tú thu cả càn khôn

Trong trái tim Mẹ vô cùng khiết tịnh

Vũ trụ kết tinh trong một đóa hồng

 

Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn

Xin Mẹ đoái thương người Việt tha hương

Ba mươi tháng Tư bao người rơi lệ

Dù trong gian khổ hướng về Mẹ luôn.

 

Cảm tác từ hình ảnh Đức Mẹ đau thương

Trong phim The passion of Christ

Tháng Hoa 2009 – H.H (Khu Giuse)