Lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời


ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

Lm John A. Hardon, S.J.
Đan Quang Tâm dịch

Đức Maria Hồn Xác Lên Trời nghĩa là sau cuộc đời tại thế, Đức Maria cả hồn lẫn xác được mang lên Trời. Khác với những vị thánh khác, Đức Mẹ lên Trời không chỉ với linh hồn mà còn với thân xác vinh hiển. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1950 Đức Giáo hoàng Piô XII đã định tín giáo thuyết này là "tín điều được Thiên Chúa mạc khải" .

Mẹ Thiên Chúa ngay từ giây hoài thai không vướng tội tổ tông. Do đó Mẹ không phải đợi chờ, như chúng ta, để được phục sinh vào ngày sau hết. Mẹ ở với Người Con Thần Linh của mình trong cùng thân xác – mặc dù nay ở trong vinh quang chói lọi – mà Mẹ đã ban cho Người tại Nagiarét. Người đã lên Trời trong thân xác bốn mươi ngày sau khi phục sinh. Mẹ được mông triệu với thân xác lên Trời sau khi Mẹ hoàn tất những ngày tại thế của Mẹ, vào khoảng mười lăm năm sau.

Trong khoảng một ngàn bốn trăm năm, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được cử hành vào ngày 15 tháng 8. Nay ngày này là một trong những ngày lễ buộc đối với Hội Thánh hoàn vũ (Giáo luật Điều 1246), vào ngày này "tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác" (Giáo luật Điều 1247).

Mông Triệu và Fatima

Ta có thể rút ra một số bài học nào từ mầu nhiệm đức tin này? Đó chính là những bài học mà Đức Mẹ đã đưa ra cho ta khi Mẹ hiện ra tại Fatima. Phải cầu nguyện, hy sinh, và ăn năn đền tội cho các tội nhân đáng thương đang xúc phạm đến Thiên Chúa.

Đức Maria hồn xác lên trời là lời hứa ta sẽ được phục sinh vinh hiển từ mộ phần – với điều kiện chúng ta cầu nguyện. Không cầu nguyện, ta không thể trung thành phục vụ Thiên Chúa.

Đức Maria hồn xác lên trời là bằng chứng các hy sinh của ta mang lại lợi ích ra sao. Không có những hy sinh nhỏ nhất nào trong những hy sinh mà ta thực hiện để khước từ thú vui thân xác lại trái ý Thiên Chúa cả. Phần thưởng đời đời đáng với cái giá mà ta trả bằng sự tự chế ở đời này. Bằng cách giờ đây từ bỏ những gì ta ưa thích nhưng lại là tội lỗi, và chịu đựng những gì đau đớn cho ta nhưng làm hài lòng Thiên Chúa, ta sẽ hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa Giêsu và Mẹ Maria – cả xác lẫn hồn – ở đời sau.

Thông điệp Đức Maria hồn xác lên trời là một mời gọi hãy ăn năn sám hối. Đức Giáo hoàng Piô XII bày tỏ niềm hy vọng rằng vinh quang mới này đối với Mẹ Maria sẽ mang lại "một tinh thần sám hối để thay thế cho thói ham mê khoái lạc đang lan tràn khắp nơi, và một sự đổi mới đời sống gia đình sẽ đem lại sự bình ổn tại những nơi tình trạng ly dị đang phổ biến, và sẽ sinh hoa trái tại những nơi đang thực hiện việc kiểm soát sinh sản".

Nếu ta hy vọng được ở đời đời với Chúa Giêsu thì bây giờ đây ta phải noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ Maria. Mẹ là mẫu gương hoàn thiện về nếp sống cho chúng ta: đơn sơ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và xả kỷ vị tha trong đức mến Chúa yêu người.

Trang nhà

Trang  Mẹ Maria