Lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời


Kính Dâng Mẹ Hồn Xác Lên Trời

§ Viet H. Bui, Ph.D.

Thiên thần báo, tông đồ về hiển kiến
Phút ly trần, Từ mẫu con Chúa chiên
Ðầy khiêm hạ, Mẹ quỳ nhận phép lành
Của đại diện, người Con yêu chí Thánh

Lòng thương cảm, cho đoàn con yếu đuối
Giờ đã điểm, Mẹ trao ban lời cuối
“Vững đức tin”, tình mến Chúa khôn nguôi
“Rạng danh Cha”, xin cả sáng muôn đời

Vẹn trăn trối, Mẹ xấp mình cầu nguyện
Này Chúa Con, trong hào quang hiện đến
Nhà Tiệc-ly, đón hồn dâng Chúa Cha
Muôn thiên thần, liền cất khúc Diễm ca
“Mau dây đi, hỡi bạn tình ta ơi”
“Ðến đi thôi, mùa đông đã qua rồi”

Lời Con yêu, lòng Mẹ hằng ghi tạc
“Chúa Cha ơi!, linh hồn con phó thác”
Trọn lời cầu, Mẹ từ trần vinh hiển
Hồn bay cao, cùng muôn khúc nhạc thiên

Muôn chim thú, rên xiết tiếng bi thương
Ánh thái dương, lịm theo khúc đoạn trường
Nguồn đau cảm, bay toả khắp muôn phương
Muôn dòng lệ, niệm tưởng Ðấng Tôn Nương
Nhưng Mẹ đi, để muôn hồn đươc hưởng
Cùng đồng hành, hồn Mẹ tới thiên đường
Bên hữu Con, Ba Ngôi liền ân thưởng
Ôi Nữ Tử!, cung nhận chức Nữ Vương

Canh xác thánh, muôn thiên thần tấu khúc
“Kính mừng Maria, Mẹ muôn đầy ơn phúc”
“Bà đồng trinh, trước khi sinh Chúa Con”
“Vẫn nguyên tuyền, ngay cả sau sinh Con”

Ðầy nhân đức, linh thể luôn chiếu sáng
Hòm Bia Thánh, chói tận cõi thiên đàng
Nguồn tân ước, rưc rỡ ánh hào quang
Cung lòng Chúa, tràn thần khí cao sang
Theo gương Con, xác Mẹ được niệm tẩm
Toả thơm ngát, tưa như áng hương trầm

Gio-sa-phát, mồ đá Bà an nghỉ
Ðoàn Tông đồ, châu lệ nỗi biệt ly
Binh thiên thần, canh tấu nhạc tôn kính

Thiên Chúa Cha, cho hồn Mẹ nhập thể
Hãy trỗi dậy!, hỡi linh xác hiền thê
Chết ba ngày, nay sống lại mỹ lệ
Muôn thần thánh, rước hồn xác Mẹ về

Nơi thiên quốc, Ba Ngôi ân sủng trao
“Con dấu ái!, hãy cao hơn thụ tạo”
“Mẹ yêu ơi!, thiên phẩm sáng ngàn sao”
“Hiền thê Ta!, hưởng sung mãn ngọt ngào”

Ðấng Nữ Vương, nay thực đã phục sinh
Chốn trời cao, Mẹ cạn tỏ ân tình
Thương Tông đồ, nơi trần thế điêu linh
Luôn phù trợ, Giáo hội Cha hiển vinh

* * *

Toàn thiên quốc, dàn hàng chào cung kính
Lẫn xác hồn, Bà nào ngự thiên đình
Thoả Ba Ngôi, ban tặng ngôi Vương trinh
Cùng đất trời, dâng Mẹ đoạn dòng tình
Ðoản hương huyền, tấu tạ Ðấng thiên binh
Ðầy ơn phúc!, Thiên Mẫu muôn sinh linh

Dựa theo ý sách “Mystical City of God”