Lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời


Đức Mẹ Lên Trời
Sưu tầm

Mai kính lễ Mẹ lên trời vinh hiển
Con xin dâng lên mẹ một bình hoa
Với chuỗi kinh, lời khấn nguyện hiền hòa
Sống thánh thiện xứng danh con cái Mẹ

Mẹ đã sống giữa cuộc đời trần thế
Đã cưu mang... chịu đau khổ nhân gian
Mẹ đã tin... giao phó Chúa hoàn toàn
Đã tận hiến... đã đồng công cứu chuộc

Mẹ Bắc đẩu, Mẹ đèn soi, ánh đuốc
Mẹ tiền phong tín nhiệm Đấng quan phòng
Trên cuộc đời, Mẹ gặp lắm long đong
Đã sinh nở giữa đồng không mông quạnh

Trên núi Sọ, Mẹ đau lòng đứng cạnh
Người Con yêu chết cái chết khổ hình
Từng lằn roi, từng nhát búa đóng đinh
Mẹ đau xót quặn mình từng phút một

Vẫn tin tưởng, Mẹ không hề hoảng hốt
Một niềm tin vững chắc chẳng chuyển lay
Con hoài nghi, xin Mẹ hãy cầm tay
Mẹ dẫn dắt đi theo đường diệu vợi

Con đang sống giữa khởi đầu thời cuối
Rất bàng hoàng trước thế giới điêu linh
Bao đạn bom tàn phá giết dân lành
Gieo tang tóc, gây màn trời chiếu đất

Mẹ biến cải con người sống thành thật
Biết thương yêu, nâng đỡ, hướng thiện luôn
Các quốc gia vì nhân loại hợp quần
Không hủy hoại văn minh và thế giới

Con đợi mong một trời mới đất mới
Sống an bình trong thế giới thẳng ngay
Con cầu xin Thượng Đế, Mẹ hằng ngày
Xin dẫn dắt mọi người về quê thật