Lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời


Ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời:
Ngày lễ đích thật của các bà Mẹ
§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
(Bài giảng của Cha J.R. Armogathe)

Mừng lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời, là mừng sức sống mãnh liệt chứa đựng trong tình mẫu tử của Ðức Bà Maria, do đó cũng là lễ mừng đích thật cho các bà mẹ.Giữa mùa hè, một ngày nghỉ lễ đuợc gắn liền với một lễ mừng tôn giáo. Ngày 15 tháng 8 là ngày chính thức người Công giáo mừng kính Ðức Mẹ hồn xác lên trời. Theo như truyền thống, Mẹ của Chúa Giêsu không chết. Ðến cuối đời, cũng như Maisen và Elia trong Cựu ước, Ðức Mẹ được rước lên trời, tiếp tục sự sống từ thế gian đến sự sống vỉnh cữu không hề chuyển tiếp.

Ðây không chỉ là một lể kính dành riêng cho Ðức Mẹ. Trong Ðạo Công Giáo mỗi lễ kính, trên thực tế là lễ kính nhớ sự Khổ nạn của Chúa Giêsu. Ngày lễ 15 tháng 8 cũng vậy, trong lễ kính Ðức Mẹ lên trời cũng bao gồm tôn kính Chúa Giêsu làm người.

Những mầu nhiệm của cuộc đời Ðức Mẹ chính là thiên chức làm mẹ. Và do đó ngươì Kitô hữu được hưởng nhờ tình mẫu tữ thâm sâu đặc biệt của Mẹ, Mẹ Chúa Giêsu.

Xác thịt một người đã cưu mang Chúa Trời trong lòng mình thì làm sao có thể hư nát được. Chức phận của người con làm cho người mẹ trở nên cao quý, vì thân xác Chúa Giêsu là do máu huyết của mẹ mình tạo nên.

Ngày lể kính Ðức Mẹ hồn xác lên trời là ngày lể mừng kính tình mẫu tử thiêng liêng. Sự kiện Ðức Mẹ hồn xác lên trời là một điều rất dễ hiểu: Maria, một người mẹ. Một người mẹ vâng theo thánh ý Thiên Chúa cùng chung với con mình cứu chuộc nhân loại. Thân xác của Mẹ đã toàn thắng sự chết vì đã cưu mang Ðấng đã sống lại từ cỏi chết.

Người Kitô hữu tin tưởng khi chịu phép rữa tội thì được sáp nhập vào thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Cũng như mẹ Maria, các bà mẹ khi mang con mình đến rữa tội cũng san sẽ niềm hy vọng và sự sống mới với con mình mà mình đã cưu mang. Khi ẵm con thì tình mâũ tữ thiêng liêng cũng được bừng sáng lên trong lòng mình.

Chúa chỉ có một người mẹ, nhưng Chúa muốn san sẽ tình mẫu tữ đó với nhân loại. Mẹ Eva mới, Maria là Mẹ của những người làm mẹ, Ðức Mẹ về Trời, mỡ ra cho chúng ta một con đường sống. Ðức Bà Maria thật là Mẹ Thiên Chúa, một tước hiệu và danh xưng duy nhất.

Nhưng Mẹ Maria cũng là một phụ nữ ở vùng đất Palestine. Mẹ rất gần guỉ với chúng ta trong thân phận làm người, Mẹ đã biến đổi tình mẫu tử thành một món quà thiêng liêng đến từ Trời, món quà được làm mẹ, góp phần với Thiên Chúa để ban phát sự sống.

Ngày lễ mừng Ðức Mẹ hồn xác lên Trời, cũng đích thực là ngày lễ mừng các bà mẹ!

Trang nhà

Trang  Mẹ Maria