Lễ Ðức Mẹ Fatima


Thánh Thể là cốt lõi của biến cố Fatima và sứ điệp Fatima

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Thật vậy, trước hết, Chúa Giêsu Thánh Thể là trọng tâm của Biến Cố Fatima. Ở chỗ, Chúa Giêsu Thánh Thể xuất hiện ngay từ khi mở đầu Biến Cố Fatima và cũng là Đấng xuất hiện vào lúc kết thúc Biến Cố Fatima. Chúng ta nên nhớ rằng Biến Cố Fatima được chia ra làm 3 giai đoạn riêng biệt và rõ rệt. Đó là những giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima, giai đoạn Chính Biến Cố Fatima và giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima.

Giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima là giai đoạn Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima ba lần vào năm 1916, để đặt nền tảng cho Biến Cố Fatima và sửa soạn cho việc Mẹ Maria sẽ chính thức hiện ra với các em vào năm 1917 sau đó. Giai đoạn Chính Biến Cố Fatima là giai đoạn 6 lần liền Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào chính năm 1917, từ tháng 5 đến tháng 10 tại đồi Cova da Iria, nước Bồ Đào Nha. Giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima là giai đoạn 2 lần đặc biệt Mẹ Maria hiện ra với riêng chị Lucia, để bổ túc những gì Mẹ hứa sẽ thực hiện sau này lúc Mẹ tiết lộ Bí Mật Fatima phần thứ hai cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết trong ngày 13-7-1917: lần đặc biệt thứ nhất vào ngày 10-12-1925 ở Pontevedra nước Tây Ban Nha, và lần đặc biệt thứ hai vào ngày 13-6-1929 ở Tuy cũng nước Tây Ban Nha 

Về Giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima là giai đoạn Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima ba lần vào năm 1916, để đặt nền tảng cho Biến Cố Fatima và sửa soạn cho việc Mẹ Maria sẽ chính thức hiện ra với các em vào năm 1917 sau đó.

Lần thứ nhất, Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào Mùa Xuân năm 1916 ở trong hang Loca do Cabeco, để kêu gọi và dạy các em cầu nguyện: "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa thứ tha cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

Lần thứ hai, Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào Mùa Hè cùng năm, sau giờ nghỉ trưa, ở dưới bóng cây bên một giếng nước, để kêu gọi các em hy sinh cầu nguyện và dạy cho các em biết cách hy sinh đền tạ Chúa mà cứu rỗi các tội nhân: "Hãy biến mọi sự có thể thành những hy sinh dâng lên Chúa như một việc để đền tạ tội lỗi Ngài đã bị xúc phạm mà cầu cho tội nhân ơn ăn năn hối cải".

Lần thứ ba, Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào một buổi chiều Mùa Thu cũng năm ấy, trên đường các em từ Pregueira về Lapa, để cho các em rước Mình Thánh (Lucia) và Máu Thánh (Phanxicô và Giaxinta), sau khi kêu gọi các em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể như sau: "Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

Như thế, mở đầu cho Biến Cố Fatima là một Chúa Giêsu Thánh Thể cần phải được nhận biết, mến yêu và đền tạ. Đó là lý do, kết thúc giai đoạn Chính Biến Cố Fatima là giai đoạn bao gồm 6 lần Đức Mẹ hiện ra trong 6 tháng liền, từ Tháng 5 đến tháng 10/1917, ngay trước khi biến đi, không còn hiện ra với chung 3 em Thiếu Nhi Fatima tại đây nữa, Đức Mẹ đã thảm thiết lên tiếng kêu gọi: “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”. “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta” trong lời Mẹ Maria kêu gọi đây là ai, nếu không phải là Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đã được Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 em Thiếu Nhi Fatima 3 lần trong năm 1916 để dạy cho các em biết cách tôn thờ và đền tạ Người. Bởi vậy, Mẹ Maria hiện ra ở Fatima là để đem con cái mình về với Thiên Chúa, với Vị Thiên Chúa Emmanuel, Vị Thiên Chúa Nhập Thể Làm Người ở giữa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô hai nghìn năm trước, cũng chính là Chúa Giêsu Thánh Thể ở cùng Giáo Hội của Người một cách bí tích cho đến tận thế.

Vì Chúa Giêsu thật sự là trọng tâm của Biến Cố Fatima, mà Người chẳng những xuất hiện ở giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima năm 1916 và giai đoạn Chính Biến Cố Fatima năm 1917 mà còn xuất hiện cả ở giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima nữa vào năm 1929.

Đúng thế, Mẹ Maria đã hiện ra với chị Lucia ngày 13-6-1929 tại Tuy, nước Tây Ban Nha, nơi viện tu của chị thuộc dòng thánh Đôrôthêu. Theo chị kể lại, được phép làm giờ thánh từ 11 đến 12 giờ đêm ngày 13-6-1929, chị Lucia một mình ở trong nhà nguyện, đứng giang tay cầu nguyện. Bỗng nhiên, cả nhà nguyện bừng sáng, không còn lờ mờ với ngọn đèn chầu nhà tạm nữa. Một thánh giá bằng ánh sáng hiện ra trên bàn thờ cao lên tới trần nhà nguyện. Phần trên của cây thánh giá sáng hơn, có dung nhan cùng với thân mình của một người từ cạnh sườn trở lên; trên ngực của người này có một con chim câu bằng ánh sáng; bị đóng đanh vào thập giá là thân mình của một người khác. Dưới cạnh sườn chút xíu, có một chén thánh và một bánh thánh lớn lơ lửng trên không trung. Những giọt máu từ mặt của Chúa Giêsu Tử Giá và từ cạnh sườn của Người chảy xuống bánh thánh và nhỏ vào chén thánh. Bên phải cây thánh giá là Đức Mẹ với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội ở trong tay Mẹ. Bên trái cây thánh giá có những chữ lớn như thể bằng nước trong như thủy tinh chảy xuống trên bàn thờ làm thành những chữ: "Ân Sủng và Tình Thương".

Trên đây là những gì chứng minh cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Thánh Thể thực sự là trọng tâm của toàn thể Biến Cố Fatima, kể cả giai đoạn tiền biến cố năm 1916, giai đoạn chính biến cố năm 1917 và giai đoạn hậu biến cố năm 1929 này. Đó là lý do, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng là cốt lõi của cả Sứ Điệp Fatima nữa. Hầu như ai trong chúng ta cũng đều biết rằng Sứ Điệp Fatima bao gồm 3 điểm chính được quen gọi là 3 Mệnh Lệnh Fatima: Cải Thiện Đời Sống, Tôn Sùng Mẫu Tâm và Lần Hạt Mân Côi.

Chúa Giêsu Thánh Thể là cốt lõi của Sứ Điệp Fatima đối với Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống, ở chỗ con cái Giáo Hội, như lời Mẹ Maria trăn trối trước khi biến đi vào lần cuối cùng 13/10/1917: “đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”.

Chúa Giêsu Thánh Thể là cốt lõi của Sứ Điệp Fatima đối với Mệnh Lệnh Tôn Sùng Mẫu Tâm, bởi vì, một trong những tội phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể đó là tội lộng ngôn và vô ơn phạm đến Mẹ Maria của Người, Người Mẹ đã ban cho Người huyết nhục, một huyết nhục đã tự hiến cho chung loài người và cho riêng Giáo Hội. Đó là lý do, trong giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima, vào ngày 10/12/1925, Mẹ đã hiện ra với chị Lucia ở Pontevedra nước Tây Ban Nha khi chị đang tu tại dòng thánh Đôrôthêu. Mẹ hiện ra cùng với Chúa Hài Nhi, dưới chân Chúa có mây trời rực sáng làm bệ chân cho Người. Mẹ đặt tay lên vai chị, và chỉ cho chị một trái tim bị gai nhọn cuốn quanh được Mẹ cầm trên một bàn tay kia. Bấy giờ cả Chúa Hài Nhi và Mẹ Maria, thay phiên nhau lên tiếng nói với chị, Chúa Hài Nhi trước và Mẹ Maria sau, song cả hai Mẹ Con cùng nhau kêu gọi một điều.

Chúa Hài Nhi kêu gọi chị Lucia rằng: "Con hãy thương cảm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Rất Thánh của con đã bị gai nhọn cuốn quanh do những vô ơn bội nghĩa hằng giây hằng phút đâm tan nát mà chẳng có ai làm việc đền tạ để rút những gai ấy ra". Mẹ Maria cũng kêu gọi chị Lucia như sau: "Hỡi con yếu dấu, con hãy nhìn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị gai nhọn cuốn chung quanh mà những kẻ vô ơn bội nghĩa hằng đâm nát từng giây từng phút bởi tội lộng ngôn và vô ơn của họ. Ít là con, con hãy gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp, trong giờ lâm tử, bằng những ơn cần thiết đến phần rỗi, cho những ai, trong năm ngày thứ bảy đầu tháng liên tiếp, xưng tội và rước lễ, lần hạt 50 kinh Mân Côi và suy gẫm 15 phút 15 mầu nhiệm Mân Côi, với ý đền tạ Mẹ". Như thế, một trong những dấu hiệu tỏ ra con người thực sự cải thiện đời sống, tức đừng xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể nữa là hãy thật lòng Tôn Sùng Mẫu Tâm.

Chúa Giêsu Thánh Thể là cốt lõi của Sứ Điệp Fatima đối với Mệnh Lệnh Lần Hạt Mân Côi, là vì Cầu Kinh Mân Côi là một trong những cách chẳng những tỏ ra nhận biết và yêu mến Mẹ Maria, cùng đền tạ Mẹ Maria thích hợp nhất, mà còn là việc cùng Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô, “Đấng cứu chuộc tôi” (Lk 1:47) của Mẹ Maria, tức cùng Mẹ chúng ta nhận biết, mến yêu và đền tạ “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta”, Đấng đã tỏ mình cho chúng ta qua các Mầu Nhiệm Mân Côi. Đúng thế, nếu Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria hằng giây hằng phút bị những gai nhọn lộng ngôn và vô ơn đâm chọc bởi thành phần vô ơn bội nghĩa, thì việc cầu Kinh Mân Côi hằng ngày, như Mẹ Maria lần nào hiện ra ở Fatima cũng kêu gọi, thực sự là việc đền tạ Mẹ, ở chỗ, tuyên xưng “Kính mừng Maria đầy ơn phúc… Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời” để đền bù lại những tội lộng ngôn phạm đến Mẹ; và ở chỗ, suy niệm các Mầu Nhiệm Mân Côi, tức tưởng nhớ đến những gì Vị Thiên Chúa Nhập Thể và Vượt Qua đã làm cho loài người, một tác động bày tỏ lòng tri ân cảm tạ Người, để bù lại những tội vô ơn của con cái Giáo Hội.

Nguyên việc nhận biết và yêu mến Mẹ Maria cùng đền tạ Mẹ qua việc thực lòng và trung thành liên lỉ cầu Kinh Mân Côi hằng ngày đã là những gì an ủi Chúa Giêsu Thánh Thể lắm rồi. Việc cầu Kinh Mân Côi còn là việc làm tông đồ cho Người nữa, làm cho Người được nhận biết và yêu mến nữa, nếu chúng ta biết sống trọn vẹn Mầu Nhiệm Mân Côi, tức nếu chúng ta biết Sống Chúa Kitô, một Chúa Kitô đến để phục vụ, đến hiến mạng sống mình cho chiên được sự sống và là một sự sống viên mãn (x Jn 10:10), chẳng những bằng cuộc Vượt Qua của mình mà còn bằng chính Mình Máu Thánh của Người trong Bí Tích Thánh Thể cực linh nữa.

Chớ gì trong Năm Thánh Thể 10/2004-2005 này, chúng ta hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày như lời Mẹ Maria kêu gọi ở Fatima để chẳng những cải thiện đời sống mà còn để làm tông đồ cho Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc Sống Mầu Nhiệm Mân Côi như Mẹ Đồng Công Maria, Mẹ Mân Côi Fatima của chúng ta.