Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình


Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ

Susan Helen Wallace, fsp

Tin Mừng không thuật lại điều gì về thời thơ ấu của Đức Trinh Nữ Maria, nhưng Thánh Truyền cho chúng ta biết rằng Mẹ Maria là người con duy nhất của hai Thánh Gioakim và Anna. (Chúng ta đã mừng lễ kính các ngài hôm 26 tháng 7.) Khi còn rất nhỏ, Đức Maria đã được song thân yêu quý đưa lên Đền thờ Giêrusalem và dâng cho Thiên Chúa. Từ đây, trọn cuộc sống của Mẹ là thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria làm Thánh Mẫu của Chúa Giêsu, Con Một rất yêu dấu của Ngài. Trinh Nữ Maria rất đỗi sung sướng phục vụ Thiên Chúa trong Đền thờ. Phần Thánh Gioakim và Thánh Anna, các ngài cũng sẵn lòng dâng hiến cô gái nhỏ thánh thiện của mình cho Thiên Chúa. Các ngài nhận biết rằng Thiên Chúa đã ban cho các ngài người con khả ái này. 

Trong Đền thờ, Đức Maria được vị tư tế đón nhận và đặt sống chung với các nữ nhi đồng tuổi với Mẹ - các trẻ cũng dâng hiến thân mình để sống đời cầu nguyện và phục vụ Thiên Chúa trong Đền thờ Giêrusalem. Trong lúc Đức Maria theo học tại Đền thờ, Mẹ đã đặc biệt nêu gương sáng cho các bạn về hai đức tính nổi bật là vui tươi và hiền hậu. 

Thánh Gioakim và Thánh Anna trở về nhà. Các ngài chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì người con tốt phúc ấy. Đức Maria thì lưu lại Đền thờ, nơi Mẹ lớn lên trong sự thánh thiện. Mẹ đã dùng những ngày tháng quý trọng này để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và phục vụ các tư tế trong Đền thờ. Mẹ cũng dệt những khăn vải và những lễ phục rất ư quý đẹp. Mẹ đã cố gắng chu toàn bổn phận của Mẹ chỉ vì yêu mến và làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ lớn lên trong ân sủng và đã đem lại vinh quang lớn lao cho Ngài. 

Đức Maria đã sống cả cuộc đời của mình để chỉ làm đẹp lòng duy một Thiên Chúa. Mẹ luôn luôn nhận thức về sự hiện diện của Chúa trong mình. Chúng ta hãy nài xin Mẹ Maria, người Mẹ rất mực yêu quý của chúng ta, dạy chúng ta mỗi ngày biết sống thân mật hơn với Chúa Giêsu Con Mẹ.

Phiên dịch: Đa-minh M. Phúc Lộc, CMC

Trang nhà

Trang  Mẹ Maria