Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình


Đức Mẹ Dâng Mình Cho Thiên Chúa Lúc 3 Tuổi

Nguồn: xuanha.net

1. Đức Mẹ Dâng mình cho Thiên Chúa lúc 3 tuổi

Khi thánh Gioakim đã 46 tuổi mới kết bạn với thánh Anna lúc đó 24 tuổi.

Hai vị sống tại thành Nagiaret đã 25 năm mà không có con. Đối với người thời đó, không có con là một xỉ nhục hết sức lớn lao, coi như dấu bị Thiên Chúa Yavê ruồng bỏ.

Hai ông bà khóc lóc van nài Chúa thương, và hứa sẽ dâng lại cho Chúa người con Chúa sẽ ban. Chúa nhận lời và ban cho một người con vô cùng quí hóa vượt mọi ước mong, đó là Đức Maria, sau này sẽ được chọn trong muôn phụ nữ để làm Mẹ Con Thiên Chúa .

Khi Đức Mẹ lên 3 tuổi, chính Người nhắc cho cha mẹ lời hứa trước, và dù đau lòng phải từ giã cha mẹ khi còn niên thiếu, Người cũng can đảm đi dâng mình theo ơn Chúa.

"Thánh Gioakim và thánh nữ Anna từ Nagiarét đưa con mình lên Đền Thờ Giêrusalem với mấy người bà con cùng đi. Khi tới Đền Thờ, ông bà cầm tay Con dẫn vào bên trong.  Cả ba cùng sốt sắng cầu nguyện, rồi ông bà dâng hiến Mẹ cho Thiên Chúa.  Mẹ cũng tự hiến dâng trọn vẹn trót mình dứt khoát cho Người. Sau khi cầu nguyện, thánh Gioakim và Anna dẫn Mẹ ra giới thiệu với vị tư tế.  Vị này chúc lành cho Mẹ.  Rồi tất cả cùng đưa Mẹ tới khu nhà dành riêng cho việc giáo dục những thiếu nữ theo một kỷ luật đạo hạnh. Muốn tới khu nhà ấy, phải đi qua một cầu thang 15 bậc.  Vị có nhiệm vụ hướng dẫn Mẹ là một tư tế phẩm trật thấp nhất.  Ông đặt Mẹ lên bậc đầu cầu thang. Rồi quay về phía song thân,  Mẹ quì gối xin phép lành, hôn kính tay cha mẹ và xin cha mẹ dâng hiến mình cho Thiên Chúa.  Thánh Gioakim và Anna vừa bùi ngùi rơi lệ, vừa âu yếm chúc lành cho Con.  Sau đó, một mình Mẹ can đảm bước lên thang, không quay nhìn lại, không rơi một giọt lệ, không chút phàn nàn vì phải lìa cha mẹ.

Thượng tế Simeon, đón nhận Mẹ và trao cho những cô giáo đạo đức việc đào tạo Đức Maria.

Trong các cô giáo này, có bà tiên tri Anna, bà này đã được Chúa ban ơn soi sáng riêng,  chỉ định làm giáo chức đảm nhiệm coi sóc Đức Nữ. Sau khi tiếp xúc với bà giáo Anna, Mẹ đi gặp mọi thiếu nữ trong viện, chào hỏi niềm nở đoan trang.

Khi ở một mình trong phòng nhỏ, Mẹ sấp mình xuống, thờ lạy cảm tạ Chúa và khấn cùng Chúa sẽ giữ: Khiết trinh, thanh bần, tuân phục và vĩnh viễn ở trong Đền Thờ.

Mẹ đi tìm bà Anna, nộp cho bà tất cả những gì song thân đã cho, để bà định đoạt tùy ý bà.  Sự Mẹ khiêm nhượng từ bỏ mọi sự, đã xin được Chúa ban cho Mẹ ơn siêu thoát mọi thụ tạo và chính mình, để chỉ còn sống trong tình yêu mến Chúa và yêu chịu sỉ nhục.  Không hề cho phép mình dùng một vật dụng nào thừa thãi, Mẹ tự cắt xén cả một đôi dụng cụ cần thiết.  Mẹ dùng thời giờ rất khéo, giờ nào việc ấy khít khao nhau.  Thời giờ Mẹ dùng nhiều nhất là thời giờ đọc Thánh Kinh, nhất là những trang liên quan đến ơn Nhập Thể Cứu Chuộc.

 Lời Mẹ nhắn nhủ:

Hạnh phúc lớn nhất Chúa có thể ban cho một linh hồn ở đời này là gọi họ dâng mình phụng sự Người.  Vì thế, ma quỉ hết sức đánh lạc họ xa ơn gọi ấy. Khi đã tuyên khấn rồi  phải tuân giữ, vì lời khấn cất bỏ tự do làm xấu để bảo đảm tự do làm tốt. Cuộc sống trở nên như cuộc sống thiên thần. Mẹ bảo đảm với con rằng: Công đức các tu sĩ có thể sánh bằng và còn vượt trên công đức của các vị tử đạo nữa

Lời nguyện: Xin Trái Tim Mẹ giúp con từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa và Mẹ đến hơi thở cuối cùng. Amen.

Trang nhà

Trang  Mẹ Maria