Lễ Truyền Tin


Mọi sự bắt đầu từ đây

P.Trần Đình Phan Tiến

25/03/2014

Kinh thưa quý vị, thưa các bạn. Có thể nói, Mầu Nhiệm Truyền Tin là "Mẹ" của các mầu nhiệm, vì sao , thưa quý vị? Thưa, vì mầu nhiệm Truyền Tin là mầu nhiệm đứng đầu, mầu nhiệm khởi sự công trình cứu độ của Thiên Chúa. Trước hết và trên hết, chúng ta thấy mầu nhiệm Truyền Tin là một mầu nhiệm Thiên Chúa Tỏ Mình ra cho nhân loại, hay có thể gọi là mầu nhiệm Mặc Khải đầu tiên của Tân Ước. Thiên Chúa mời gọi và con người đáp trả. Vâng, đây cũng có thể nói là mầu nhiệm "Đức Tin" . Vì sao, thưa quý vị ? Thưa, khi mà vị linh mục xướng lên "Đây là mầu nhiệm Đức Tin ", sau khi truyền phép Thánh Thể. Và cộng đoàn giáo dân thưa: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến ". Vâng, trong Thánh Lễ Misa
đây là lúc quan trọng nhất, bởi vì, nếu không có mầu nhiệm Đức Tin, thì tất cả đều vô nghĩa. Điều đó có nghĩa gì? Thưa, có nghĩa là: Thánh Thể Chúa Giêsu vốn dĩ vô hình, siêu nhiên, cực Thánh. Nhưng Người đã biểu lộ cho nhân loại bởi sự Hữu Hình, Hữu Thể cách sống động, và rồi nhãn quan trần thế không nhìn thấy được, nhưng con mắt Đức Tin thì phải tán tụng, bởi vì là một "mầu nhiệm ". Vâng, chính là "Mầu Nhiệm Đức Tin".

Theo đó, chúng ta thấy, Thiên Chúa sáng tạo nhân loại thật kỳ diệu, nhưng cứu chuộc nhân loại còn kỳ diệu hơn nữa. (trong kinh nguyện sách lễ ). Như vậy, dù con người chưa tin ơn cứu độ, nhưng nhân loại không thể phủ nhận sự sống trần gian, sự sống hữu hình trên mặt đất nầy, mà không do bởi sự tao thành của Thượng Đế. Bởi vì không một ai tự nhiên xuất hiện từ cục đá. Trừ phi là Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung ( nhân vật hư cấu của Trung Hoa).

Từ đó, sau khi con người chống lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc con người dưới quyền sự ác. Vì vậy, Thiên Chúa đã Hứa ban Đấng cứu độ muôn dân. Nên chi, khi đến giờ đã định, Đấng Cứu Thế sẽ Giáng Sinh bởi một người " Mẹ", vì Thiên Chúa đã sáng tạo loài người, nên Đấng Cứu Thế sẽ làm Người. Vì vậy, mặc nhiên "Mầu Nhiện Truyền Tin" ra đời, hầu thực hiện Lời Hứa của Thiên Chúa đối với nhân loại.

Và hôm nay, chúng ta sẽ nghe thánh Luca thuật lại biến cố Truyền Tin. ( Lc 1, 26-38)

Vâng, biến cố truyền tin là một mầu nhiệm vĩ đại nhất trong toàn bộ công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, bởi vì, Mầu nhiệm Truyền Tin là mẹ của tất cả các mầu nhiệm. Vì tiếng "xin vâng" của Mẹ Maria không phải chỉ bằng môi miệng , mà bằng cả một niềm tin, bằng trọn vẹn tấm lòng của Mẹ.

Vâng, niềm tin của Mẹ Maria và lời thưa xin vâng của Mẹ có gía trị như thế nào đối với mầu nhiệm Truyền Tin ?

Chúng ta hãy đối chiếu với cuộc truyền tin cho ông Gia-ca-ria và cho Đức Maria. Khi được sứ thần loan báo một biến cố trọng đại như vậy, xét về bản tính tự nhiên, ai cũng tự hỏi, suy tư, thắc mắc, bởi vì việc siêu nhiên thì luôn khác với việc tự nhiên. Chúng ta thấy sự đối đáp bên ngoài của ông Gia-ca-ria và Đức Maria không khác nhau là mấy. Nhưng sự khác biệt rất lớn giữa hai tâm hồn được sứ thần tuyền tin. Đó là sự tin tưởng trong tâm hồn của Đức Maria, một sự tin tưởng tuyệt đối và sự tin tưởng ấy là muốn cho ý định, kế hoặch của Thiên Chúa được hoàn thành. Còn ông Gia-ca-ria thì không c1o tâm hồn nầy, bởi vì ông không tin điều Thiên Chúa sẽ thực hiện ngya trong lòng ông, và điều nầy sứ thần của Thiên Chúa biết, và như vậy, để chứng minh Lời Chúa sẽ trở nên hiện thực, thì ông Gia-ca-ria phải bị câm, cho tới khi sự việc hoàn tất. Chúng ta thấy, trải qua bao đời, như lời Đức Mẹ Nói, Thiên Chúa luôn thực thi mọi việc Ngài nói.

Tâm hồn của Mẹ Maria luôn khát khao điều Thiên Chúa muốn, vì Mẹ biết không có gì mà Thiên Chúa không làm được.Sự đón nhận biến cố Truyền Tin nơi Đức Maria là một đón nhận ơn mặc khải trong đại, một sự đáp trả tuyệt vời nhất của thụ tạo đối với Thiên Chúa. Lời thưa" xin vâng" của Mẹ là một sự bằng lòng đ1on nhận sự lạ lùng, sự kỳ diệu một cách nhưng không của Mẹ. Có thể nói, Mẹ Maria là vị linh mục tuyệt vời nhất, trước Con của Mẹ là Đấng Cứu Thế. Bởi vì, Mẹ đã Đồng Công Cứu Chuộc trước khi ơn cứu chuộc xảy ra. Mẹ đã chấp nhận dâng Chúa Giêsu trên bàn thờ Hy Tế cho Thiên Chúa Cha, trước khi cuộc Hy Tế thật sự diễn ra của Đức Kitô. Mẹ chính là vì linh mục đầu tiên,vì Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu vào cung lòng của Mẹ và Mẹ đã nuôi dưỡng, ấp ủ , che chở ,cung kính Chúa như một báu vật, và điều nầy, há không phải là công việc, trong trách và vinh quang của một linh mục sao? Ơn cứu độ được bắt đầu từ Chúa Giêsu và được diễn ra bởi Chúa Giêsu, sau cùng được kết thúc bởi Chúa Giêsu. Nhưng Mẹ là người cưu mang Chúa Giêsu
, sinh hạ Chúa Giêsu, nuôi dưỡng Chúa Giêsu, bước theo Chúa Giêsu, và sau cùng chứng kiến Hy Lễ Thập giá của Người. Như vậy, sự kiện đón nhận mầu nhiệm Truyền Tin của Đức Maria, không đơn thuần là được làm mẹ một cách bình thường, như một thiên chức bình dị của mọi người phụ nữ, là được sinh con, nuôi con mà thôi, mà là một sứ mạng cao cả, duy nhất, đạc biệt nhất của một người phụ nữ duy nhất được làm Mẹ Đấng Cứu Thế, mà Đấng Cứu Thế chính là Thiên Chúa, vì vậy Mẹ chính là Mẹ Thiên Chúa. Đấng ấy chính là Giêsu- Kitô, Con Thiên Chúa, chính là Đấng Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Và như vậy, Kinh Kính Mừng được bắt đầu từ đây , cùng với lời của Hội Thánh kêu cầu Mẹ, làm thành một lời chúc tụng ca vang, chúc khen Mẹ muôn đời cho loài người.

Chính Mẹ dâng Chúa Cứu Thế, đồng thời là Con của mẹ lên cho Chúa Cha, và Mẹ Tuyên xưng rằng: "Đây là mầu nhiệm Đức Tin", lời mà ngày nay trong mọi Thánh Lễ đều phải tuyên xưng bởi linh mục.
 
Như vậy, Mầu Nhiệm Truyền Tin đồng thời là mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm cứu chuộc, mầu nhiệm Thập Gía, mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Con Thiên Chúa làm Người là Đức Giêsu- Kitô. Như vậy, Mẹ Maria không phải là một vị linh mục và là Mẹ của các linh mục sao?
 
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Cha đã kêu mời một thụ tạo xứng hợp là Đức Trinh Nữ Maria cộng tác vào công trình cứu độ loài người của Cha vì yêu thương nhân loại. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ để mau mắn tin trung vào Cha là Thiên Chúa toàn năng, hầu chu toàn phận sự Cha trao cho một cách trọn vẹn như Đức Maria. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa Chúng con. Amen

Trang nhà

Trang  Mẹ Maria