Lễ Truyền Tin


XIN VÂNG
Góp nhặt

Lễ Truyền Tin là lễ của Ngôi Lời Nhập Thể làm "con Đức Trinh Nữ" và là lễ Đức Trinh Nữ làm Mẹ Thiên Chúa. Cả Đông phương và Tây phương đều mừng lễ này cách long trọng như lễ tưởng niệm tiếng "Xin Vâng" của Mẹ và tưởng niệm bước đầu công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu.

Lễ truyền tin cũng được coi như lễ của Evà mới, Người hoàn toàn vâng phục và trung tín với Thiên Chúa. Nhờ lòng tín thác và quyền phép Chúa Thánh Thần, trinh nữ Maria đã trở nên Mẹ Thiên Chúa và Mẹ loài người. Mẹ tín thác hoàn toàn, không sợ chi dù sống chết hay gian lao khổ cực cũng không làm Mẹ nao núng. Mẹ không sống cho riêng mình, nhưng luôn tìm biết ý Chúa và theo kế hoạch của Chúa. Mẹ được Thiên Chúa dùng làm khí cụ ban ơn phúc mà Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại. Mẹ chính là người nữ mà Isaia đã tiên báo: này đây, người thiếu nữ mang thai, hạ sinh một con trai, và đặt tên là Emmanuel ( Is 7, 14). Chính người con ấy sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hoà bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của Đavít. (Is 9,6).

Đối với Thiên Chúa, không có điều gì là không thể không làm được. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi sự cộng tác của con người. Có khi Thiên Chúa dùng miệng của tôi, có khi dùng việc làm của anh để làm phúc cho tha nhân. Đối với Đức Maria, Chúa dùng cả con người để làm phúc cho cả nhân loại, không phải chỉ lúc mang thai Chúa Giêsu nhưng là luôn luôn mọi lúc. Mẹ đã thể hiện lòng tin đến tuyệt đỉnh khi nhận lời làm Mẹ Đấng Cứu Thế .Mẹ là mẫu gương cho chúng con học đòi bắt chước về lòng tín thác: Mẹ để cho Chúa lo liệu tất cả, dẫn Mẹ đi qua những gian nan thử thách mà Chúa muốn.

Mẹ đã sẵn sàng đón Chúa ngự xuống cứu độ trần gian. Nếu Mẹ từ chối thì Chúa không xuống được. Thiên sứ chờ đợi câu trả lời của mẹ, thế giới cũng đang chờ đợi Mẹ. Mẹ ưng thuận thì chúng con mới thoát khỏi bản án tội lỗi và được tự do. Mẹ đã giúp cho chúng con vốn bị giam cầm trong tội Ađam được giải thoát, Mẹ xứng đáng được vinh dự lớn lao là Nữ Vương Thiên quốc.

Nơi Maria, chương trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa được thực hiện đến thành toàn. Mẹ đem ánh sáng chân lý vào thế trần để Thiên Chúa biến đổi thế giới này, nâng thế giới này lên mức độ vượt bực có thể tham dự phần nào vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi ngay từ trần thế này.

Hàng ngày chúng con cũng được sứ thần truyền dạy : làm lành, lánh dữ, thi hành bổn phận đối với Chúa với anh em và bản thân… nhưng nhiều khi chúng con không ưng thuận, không theo ý Chúa, không đáp lại tiếng Chúa mời gọi, không biết nói câu của Mẹ : "tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền". Mẹ luôn đáp lại tiếng Chúa mời gọi, không chỉ lúc thiên thần truyền tin mà còn tiếp tục vâng phục Thiên Chúa trong mọi công việc hàng ngày. Cho dù vất vả mệt nhọc, đi đường xa xôi, phải sinh con trong hang đá, sống trong cảnh nghèo, nghe người ta nói xấu Con, chứng kiến cảnh người ta kết án tử Con mình oan ức, thấy Con mình vác thánh giá lên núi sọ, và ẵm xác Con tím bầm chết lạnh trên tay…Mẹ đã đón nhận tất cả với lòng trong tinh thần yêu mến và vâng phục Chúa Cha.

Lạy Mẹ Maria, chúng con hết lòng biết ơn Mẹ đã cứu giúp chúng con khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và sự chết. Mẹ thật là Mẹ của chúng con, của Hội Thánh Chúa. Mẹ thánh thiện, khiêm nhu, đáng kính dường bao. Chúng con cung kính tôn vinh Mẹ và cầu xin Mẹ thương giúp cho chúng có tinh thần vâng phục trong tin yêu như Mẹ để ngày sau được hưởng phước cùng Mẹ trên thiên quốc.