Lễ Truyền Tin


SỨ ĐIỆP TRUYỀN TIN - SỨ ĐIỆP CỦA NIỀM VUI
LM. Giuse Nguyễn Thành Long

LỄ TRUYỀN TIN
Sứ điệp mà Thiên thần đem đến cho Đức Maria trong ngày Truyền Tin là sứ điệp của niềm vui: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân phúc ….”. Vậy đâu là lý do của niềm vui mà thiên thần muốn mời gọi Mẹ hãy mừng vui lên ? Ta thấy ít là có ba lý do:

- Lý do thứ nhất: qua biến cố Truyền Tin, bình minh ơn cứu độ đã được khởi đầu.

Sau khi tổ tông sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã không bỏ rơi hay trừng phạt, nhưng Ngài hứa ban ơn cứu độ cho con người. Và để thực hiện chương trình đó Thiên Chúa đã chọn gọi các tổ phụ, các tiên tri để rồi chuẩn bị và thiết lập một dân riêng, dân tộc Israel. Chương trình cứu độ ấy được bắt đầu thực hiện từ biến cố truyền tin, biến cố mà nhân loại đã mong đợi từ lâu, biến cố mà tất cả các tiền nhân công công chính đang khát khao trông chờ. Ngày truyền tin như là hừng đông báo trước ngày Đức Kitô, Mặt Trời Công Chính xuất hiện.

- Lý do thứ hai: qua biến cố Truyền Tin, Ngôi Hai Thiên Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại.

Con Thiên Chúa vốn là Đấng vô hình đã trở nên hữu hình để đồng hành, chia sẽ thân phận của con người. Con Thiên Chúa là Đấng hằng hữu, có từ đời đời đã chấp nhận đi vào không gian thời gian, đi vào lịch sử phàm nhân. Con Thiên Chúa là Đấng siêu linh đã mặc lấy xác phàm và trở nên Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Bởi đó ta có thể hiểu tại sao lễ Truyền Tin được gọi là lễ trọng Kính Chúa, chứ không phải là lễ Kính Đức Mẹ là vậy.

- Lý do thứ ba: qua biến cố Truyền Tin, ơn gọi và phẩm giá cao quí của con người được khẳng định.

Ơn gọi của con người trở nên cao quý vì, từ chổ là kẻ thù nghịch với Thiên Chúa, mà nay lại được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài, mà đại biểu vô cùng ưu tú là Đức Maria qua lời thưa xin vâng. Lời xin vâng (Fiát) của Đức Maria phản ánh lời xin vâng trọn hảo của Đức Giêsu. Nói cách khác, biến cố Truyền Tin là biến cố của sự gặp gỡ giữa lời xin vâng của Đức Giêsu và lời xin vâng của Đức Maria, lời xin vâng làm nên ơn gọi cao quý cho con người.

Hơn nữa, qua biến cố Truyền tin, phẩm giá của con người cũng được nên cao trọng bội phần, vì từ thân phận tội nhân, đáng bị án phạt đời đời, nay chúng ta được trở nên anh em, chị em và là mẹ của Chúa Giêsu. Đồng thời được trở nên con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Còn ân phúc nào lớn lao hơn nữa. Vui mừng là điều rất phải lẽ.

Khi thiên thần bảo Mẹ hãy mừng vui lên cũng chính là bảo mỗi người chúng ta hãy vui mừng lên. Niềm vui của Mẹ cũng là niềm vui của mỗi người chúng ta. Hồng ân mà Mẹ được hưởng, chính chúng ta cũng được hưởng.

Vậy trước những niềm vui và hồng ân đó, tâm tình sống của chúng ta là gì ? Trước hết đó là tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa Cha vì đã yêu thương ban tặng chính Con Một của Ngài để cứu độ nhân loại chúng ta. Tạ ơn Đức Giêsu Kitô vì Ngài đã cho chúng ta được làm anh chị em với Ngài và được trở nên đồng thừa tự với Ngài. Tạ ơn Ba ngôi Thiên Chúa đã cho chúng ta được cộng tác vào chương trình cứu độ. Sau nữa là tâm tình tri ân Đức Mẹ vì qua lời thưa xin vâng của Mẹ, mà Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã trở nên Emmanuel, đem lại sự sống thần linh, sự sống đời đời cho chúng ta. Amen.