Sự Thánh Thiện Cao Đẹp của Mẹ

VietCatholic

Lễ Mẹ Vô Nhiễm Tội
Ngày 8 tháng 12

.  Mẹ Vô Nhiễm

Sự thánh thiện cao đẹp của Mẹ Maria được tôn kính là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội giúp chúng ta khám phá ra Chúa Kitô hiện diện trong đời sống chúng ta, và liên lỉ mời gọi chúng ta canh tân đời sống của mình. Sự cao đẹp ân sủng của ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội như là phản ánh nét cao đẹp của Thiên Chúa, mẫu gương cho mọi người noi theo để chiến đấu chống lại sự dữ và tội lỗi, hầu được sống lại trong đời sống mới mỗi ngày.

Anh chị em thân mến!

Bước vào tháng Mười Hai, ai trong chúng ta cũng cảm thấy vừa phấn khởi hân hoan vừa lo sợ. Bầu khí chuẩn bị ngày đại lễ Giáng Sinh gợi lại cho chúng ta niềm vui khó tả. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui ấy, canh cánh trong tâm hồn chúng ta vẫn là nỗi lo lắng sự sợ hãi khi đứng trước bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi chúng ta. Chính trong tâm tình đó mà hôm nay chúng ta được Giáo Hội mời gọi đi vào niềm vui của Mẹ Maria: “Hãy vui lên. Đừng sợ!”.

Sứ điệp được sứ thần nói với Mẹ Maria xưa, ngày nay cũng được lặp lại cho mỗi người chúng ta. Sứ thần mời gọi Mẹ: “Hãy vui lên và đừng sợ”, bởi vì Mẹ được đầy ơn Thiên Chúa và có Chúa ở cùng. Ngày nay, lời này được ngỏ với chúng ta cũng cùng một lời trấn an như thế: “Hãy vui lên, đừng sợ vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Trong tác phẩm “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng” của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Ngài đã giải thích lý do tại sao khi mới được bầu làm Giáo Hoàng, Ngài đã dõng dạc nói lớn tiếng giữa quảng trường Thánh Phêrô rằng: “Đừng sợ”, trong đó có đoạn trích như sau:

Ngày 22.10.1978 khi tôi nói giữa quảng trường thánh Phêrô là “Đừng Sợ ”, tôi vẫn chưa hiểu hoàn toàn những lời đó sẽ đưa tôi và Giáo Hội về đâu. Ý nghĩa của những lời này đến từ Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi được Chúa Giêsu hứa với các môn đệ hơn là từ người đã thốt lên nó.

Tuy nhiên, với tháng năm qua, tôi đã nhắc lại lời này trong nhiều dịp khác nhau. Lời nhắn nhủ “Đừng Sợ” phải được giải thích với một ý nghĩa rộng rãi, và một cách nào đó lời này được ngỏ với tất cả mọi dân tộc. Đây là một lời nhắn nhủ phải vượt thắng sự sợ hãi trong tình trạng thế giới hiện nay, Tây Phương cũng như Đông Phương, Nam bán cầu cũng như Bắc bán cầu. Đừng sợ những gì chính bạn đã tạo ra, đừng sợ những gì con người đã sản xuất ra và đừng sợ mỗi ngày đang đến, sau cùng đừng sợ chính bạn.

Tại sao chúng ta đừng sợ? Bởi vì con người đã được Thiên Chúa cứu rỗi. Khi nói lên những lời đó tại quảng trường thánh Phêrô, họ đã biết rằng thông điệp đầu tiên của tôi và cả thời gian Giáo Hoàng của tôi sẽ gắn liền với chân lý cứu rỗi. Trong ơn cứu rỗi, chúng ta nhìn thấy nền tảng sâu xa nhất cho những lời đừng sợ, bởi vì “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài”. Người Con này luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại như Đấng cứu rỗi. Ơn cứu rỗi chạy xuyên suốt qua lịch sử nhân loại và chuẩn bị cho thời cánh chung của nhân loại.

Ơn cứu rỗi chính là ánh sáng chiếu soi trong đêm tối, và đêm tối đã không thắng được ánh sáng quyền lực của Thập giá và sự Phục Sinh của Chúa Kitô, còn vĩ đại hơn bất cứ sự dữ nào mà con người có thể hay phải sợ. Những lời đừng sợ mà Chúa Kitô Phục Sinh đã ngỏ với các môn đệ là một lời vang vọng như chính lời của sứ thần nói với Mẹ Maria. Do đó, không thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của lời này, nếu không đặt vào tương quan với Mẹ Maria. Bởi vì những lời này đã được ngỏ trước với Mẹ Maria. Chúng ta hiểu tại sao Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn cho triều đại của Ngài khẩu hiệu: “Totus tuus”, nghĩa là “toàn thân con thuộc trọn về Mẹ”.

Cũng trong tác phẩm “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng”, Ngài đã giải thích khẩu hiệu ấy và lòng sùng kính của Ngài đối với Mẹ Thiên Chúa. Ngài trả lời cho ký giả là người đã giúp Ngài thực hiện cuốn sách như sau: Một lần nữa, chúng ta cần phải trở về với khẩu hiệu “Totus tuus”. Trong một câu hỏi trước, Ngài đã nói đến Mẹ Thiên Chúa và vô số những mạc khải tư đã xảy ra, nhất là trong hai thế kỷ qua. Ngài đã trả lời bằng cách, lòng sùng kính Mẹ Maria được phát triển như thế nào trong cuộc sống của tôi, bắt đầu từ thành phố nơi tôi sinh trưởng đến thành thánh Calvariô.

Ngày 22.10.1978 khi tôi kế nghiệp thánh Phêrô tại Rôma, hơn bất cứ điều gì hết, chính kinh nghiệm và lòng tôn kính Mẹ Maria của tôi tại quê hương và tôi đã mang theo với tôi. “Đừng sợ”, Chúa Kitô đã nói như thế với các tông đồ và nói với những người phụ nữ sau khi Ngài sống lại. Theo Tin Mừng, những lời này không được ngỏ với Mẹ Maria khi Chúa sống lại, nhưng với một niềm tin vững mạnh, Mẹ Maria không sợ hãi. Hơn bất cứ điều gì, qua kinh nghiệm của dân tộc tôi, tôi thấy rõ Mẹ Maria đã tham dự vào cuộc chiến thắng của Chúa Kitô.

Đức Hồng Y Stêphanô đã nói với tôi rằng, trước khi hấp hối vị tiền nhiệm của Ngài đã nói những lời tiên tri như sau: “Nếu có chiến thắng thì chiến thắng sẽ đến qua Mẹ Maria”. Khi còn làm mục vụ tại Ba Lan, tôi đã thấy những lời này đúng. Sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, càng lo cho những vấn đề của Giáo Hội hoàn vũ, tôi càng ý thức một cách xác tín rằng, trên bình diện phổ quát do Mẹ Maria mang lại, Chúa Kitô sẽ chinh phục qua Mẹ, vì Ngài muốn rằng những chiến thắng của Giáo Hội hiện nay và trong tương lai đều gắn liền với Mẹ Maria.

Vào những giai đoạn đầu của Thiên Niên Kỷ mới này, hơn bao giờ hết, chúng ta cần có những lời của Chúa Kitô Phục Sinh “Đừng Sợ”. Các dân tộc, các quốc gia trên toàn thế giới cần phải nghe lời đó. Lương tâm của họ cần phải lớn lên trong niềm xác tín rằng, có một Đấng đang hiện hữu, Đấng đang nắm giữ trong tay vận mệnh của trần thế đang qua đi này.

Anh chị em thân mến!

Lắng nghe những lời trên đây của vị cha chung, nhân dịp lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta không thể không cảm thấy phấn khởi và tin tưởng vào Mẹ. Vì Mẹ được cưu mang không tì vết tội Nguyên tổ, đó là thể hiện đầu tiên của quyền năng và cuộc chiến thắng của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ qua Mẹ và nhờ Mẹ. Chúng ta cũng tin rằng, Thiên Chúa sẽ tiếp tục chiến thắng qua Mẹ và nhờ Mẹ. Chúng ta cũng tin rằng, niềm tin và sự phấn khởi của các tín hữu Kitô chính là cuộc thể hiện chiến thắng của chính Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa gìn giữ chúng ta luôn tin vào sự phấn khởi ấy. Amen.

Last Updated: 04/08/2008