Vị Nữ Lưu Diễm Phúc

ĐM. Cao Tấn Tĩnh, BVL

Lễ Mẹ Vô Nhiễm Tội
Ngày 8 tháng 12

I. Tuyên Tụng Thánh Mẫu

Hỡi Trinh Nữ Maria, Toàn Thể Tạo Vật Được Diễm Phúc Nơi Mẹ

  (St. Anselm, bishop, Oratio 52: PL 158, 955-956)

Hỡi Vị Nữ Lưu Diễm Phúc, bầu trời và tinh tú, trái đất và sông ngòi, ngày và đêm – hết mọi sự trong khả năng hay thuộc quyền sử dụng của con người – đều hân hoan vui mừng, vì nhờ Người, ở một nghĩa nào đó, chúng đã lấy lại được duyên dáng chúng đã bị mất đi, và được trang điểm bằng một ân sủng khôn lường mới mẻ. Tất cả mọi thụ tạo đã thực sự chết đi, trở thành vô dụng đối với loài người, cũng như vô dụng đối với việc chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên chúng. Bởi hành động của con người đã tôn thờ ngẫu tượng, thế giới đã bị hư hoại và ô nhơ là những gì nghịch lại với định mệnh đích thực của nó. Giờ đây tất cả mọi tạo vật đã lấy lại được sự sống và đang hoan hỉ ở chỗ, chúng đã được quản trị và rạng ngời bởi con người tin tưởng vào Thiên Chúa.

Vũ trụ hoan lạc với niềm trìu mến mới mẻ khôn xiết. Nó chẳng những cảm thấy được sự hiện diện vô hình của chính Thiên Chúa, Đấng Hóa Công của mình, mà còn r ràng thấy rằng Ngài đang hoạt động làm cho chúng nên thánh hảo nữa. Những phúc lành cao trọng này đã xuất phát từ quả phúc của cung lòng Maria.

Nhờ tình trạng đầy ơn phúc Mẹ đã nhận lãnh mà những thứ chết chóc đã được tự do hoan lạc, và những gì trên trời cũng được mừng rỡ trở nên mới mẻ. Nhờ Người Con là hoa trái rạng ngời của cung lòng đồng trinh của Mẹ, linh hồn những kẻ công chính đã chết trước cái chết ban sự sống của Người Con này được mừng rỡ bởi thoát khỏi cảnh tù đầy, và các thần trời sướng vui lấy lại được lãnh giới bị lũng đoạn của mình.

Hỡi Bà, Bà đầy tràn ân sủng, từ nguồn sung mãn của Bà, tất cả mọi tạo vật đã lãnh nhận sự sống mới. Hỡi Trinh Nữ diễm phúc hơn tất cả mọi thụ tạo, nhờ phúc của Bà mà tất cả mọi thụ tạo được chúc phúc, chẳng những tạo vật được phúc bởi Thiên Chúa mà chính Tạo Hóa cũng được phúc bởi tạo vật nữa.

Thiên Chúa đã ban cho Maria Người Con duy nhất của Ngài, Đấng Ngài yêu thương như chính bản thân mình. Nhờ Maria, Thiên Chúa đã biến mình thành một Người Con, một Người Con theo bản tính vừa là Con Thiên Chúa vừa là Con Mẹ Maria. Toàn thể vũ trụ đã được tạo dựng nên bởi Thiên Chúa mà Thiên Chúa lại được sinh ra bởi Maria. Thiên Chúa đã dựng nên tất cả mọi sự và Maria lại sinh ra Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự lại nhờ Maria ban cho mình một hình thể, như thế Ngài đã tạo nên chính bản thân mình. Đấng có thể tạo thành mọi sự từ hư vô lại không tái tạo tạo vật hư hoại của mình mà không có Maria.

Như thế, Thiên Chúa là Cha của một thế giới tạo thành, và Maria là mẹ của một thế giới tân tạo. Thiên Chúa là Cha ban sự sống cho tất cả mọi sự, và Maria là mẹ giúp cho tất cả mọi sự có được sự sống mới. Vì Thiên Chúa đã hạ sinh Người Con, Đấng nhờ Người mọi sự được tạo thành, và Maria sinh hạ Người Con này như một Đấng Cứu Thế. Không có Con Thiên Chúa không một sự gì có thể hiện hữu; không có Con Maria không một sự gì được cứu chuộc.
Chúa thực sự ở cùng Bà, Đấng Chúa muốn rằng tất cả mọi tạo vật phải mắc nợ Bà như mắc nợ với chính Ngài vậy.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ The Office of Readings, Saint Paul Editions, 1983, trang 1559-1560)

 

 

Last Updated: 04/08/2008