Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12


"Đức Maria là một kiểu mẫu
làm việc với chúng ta và trong chúng ta"

Cha Cantalamessa
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách

ROME (Zenit.org).- Cha Raniero Canlamessa Dòng Capuchin, người giảng Phủ Giáo Hoàng, giải thích về những bài đọc phụng vụ trong lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

* * *

Lễ trọng Vô Nhiễm nguyên tội

Sáng Thế 3:9-15, 20; Êphêsô 1:3-6, 11-12; Luca 1:26-38

"Được chọn nên Thánh Thiện và Tinh Tuyền."

Chúng ta muốn thấy lễ trọng Vô Nhiễm Nguyên Tôi không chỉ là một sự cử hành những đặc ân của Đức Maria nhưng đánh động đến chúng ta và bao hàm chúng ta một cách sâu xa, chúng ta phải hiểu điều đó trong ánh sáng những lời của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai: "Trong Đức Giêsu Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trỏ nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người." Do đó, chúng ta được kêu gọi nên tinh tuyền thánh thiện; đó là vận mạng trung thực nhất của chúng ta, đó là đề án của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Sau đó, cũng trong thư gởi tín hữu Ephêsô Thánh Phaolô chiêm ngắm chương trình này của Thiên Chúa, không còn coi điều đó được áp dụng cho từng cá nhân, nhưng áp dụng cho Giáo Hội phổ quát, Phu Nhân của Chúa Kitô: "Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh như vậy người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền" (Eph 5:25-27).
Một nhân loại thánh thiện và tinh tuyền-đó là mục đích lớn của Thiên Chúa khi dựng nên Giáo Hội. Một nhân loại có thể cuối cùng xuất hiện trước Người, không cần trốn lánh sự hiện diện của Người, vì bộ mặt biến dạng do sự xấu hổ, như Adong và Evà sau khi phạm tội. Một nhân loại mà hơn hết Người có thể yêu và kéo vào sự hiệp thông với Người, nhờ Con của Người trong Chúa Thánh Thần.

Trong bản thiết kế phổ quát này của Thiên Chúa, Sự Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria, mà chúng ta cử hành hôm nay, biểu thị cái gì? Phụng vụ trả lời cho câu hỏi này trong kinh tiền tụng Thánh Lễ hôm nay khi, quay về với Thiên Chúa, Giáo Hội hát: "Chúa chỉ cho chúng con thấy nơi Người là khởi điểm Hội Thánh xinh đẹp, không vết nhăn, là bạn Con Chúa.... Chúa đã chọn Người trong muôn loài tạo vật làm Đấng cầu bàu ân sủng và nên gương thánh thiện cho Dân Chúa."

Vì vậy đó là điều chúng ta cử hành trong Đức Maria hôm nay: khởi điểm của Giáo Hội, sự hoàn thành đầu tiên đề án của Thiên Chúa. Mẹ là người duy nhất, trong Mẹ có một lời hứa và một sự bảo đảm toàn diện chương trình sẽ hoàn tất. "Không gì Thiên Chúa không làm được!" Đức Maria là bằng chứng cho điều này. Nơi Mẹ đã chiếu sáng tất cả ánh sáng tương lai của Giáo Hội, như, trong một buổi mai yên tịnh, diện mạo màu xanh của trời được phản chiếu trong một giọt sương duy nhất. Và cũng vì lẽ này trên hết tất cả mà Đức Maria được gọi là "Mẹ Giáo Hội."

Tuy nhiên, Đức Maria không những là người đứng sau chúng ta, lúc khởi điểm của Giáo Hôi. Mẹ cũng đứng trước chúng ta như "kiểu mẫu sự thánh thiện cho dân Chúa." Chúng ta không được sinh ra vô nhiễm bởi đặc ân Chúa ban như Mẹ; thật vậy, sự dữ đậu lại nơi chúng ta trong mọi sớ và mọi hình thức. Chúng ta đầy những "vết nhăn" cần phải làm cho trơn tru và "những tì ố" cần phải tẩy xoá. Chính trong sự liên hệ với việc thanh tẩy này và việc tái khám phá hình ảnh của Thiên Chúa mà Đức Maria đứng trước chúng ta như một một sự nhắc nhớ đầy quyền lực.

Phụng vụ nói về Mẹ như là một "kiểu mẫu thánh thiện." Hình ảnh là đúng, miễn là chúng ta di chuyển vượt qua những phép loại suy nhân bản. Đức Mẹ chúng ta không như những kiểu mẫu nhân bản, có thể dừng lại và đứng yên để cho một nghệ nhân sơn vẽ. Đức Maria là một kiểu mẫu làm việc với chúng ta và trong chúng ta, hướng dẫn tay chúng ta khi chúng ta phác họa những đường nét của kiểu mẫu tuyệt hảo Chúa Giêsu Kitô, hầu chúng ta có thể "đồng hình đồng dạng với hình ảnh của Người" (Rm 8:29).

Mẹ là "người ủng hộ ân sủng" trước khi Mẹ là kiểu mẫu sự thánh thiện. Sự sùng kính Đức Maria, khi được soi sáng và có tính giáo hội, không thật sự lôi kéo những tín hữu xa Đấng Trung Gian duy nhất, nhưng đem họ lại với Người. Những kẻ đã có một kinh nghiệm thật sự và đích thực về Đức Maria trong đời sống của họ biết rằng kinh nghiệm đó đem họ tới Tin Mừng và tới một sự hiểu biết sâu xa hơn về Thiên Chúa. Mẹ đứng trước mọi người kitô hữu luôn lập lại điều Mẹ đã nói tại Cana: "hãy làm điều gì Thầy dạy anh em. "