TIN MỪNG & SUY NIỆM HẰNG NGÀY

Theo Lịch Phụng Vụ 2016- 2017

THÁNG GIÊNG

C.N Hai Ba Năm Sáu Bảy
1

2

3 4 5 6

7

8 9

10

11 12 13 14
15

16

17

18 19 20 21
22

23

24

25 26

27

28

29

30

31        

THÁNG HAI

C.N Hai Ba Năm Sáu Bảy
      1

2

3 4
5 6

7

8 9

10

11
12 13 14 15

16

17

18
19 20 21 22

23

24

25
26

27

28

 

 

 

 

Click vào ngày trong tháng để xem bài đọc và suy niệm


 
Góp Ý  - Chia Sẻ  -  Gửi Bài - Comments