SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ hai 11

1Sm 1,1-8

Mc 1,14-20

 

Nếu Thiên Chúa đã nhập thể, chính là để con người có thể đón nhận Thần Khí.

Olivier Clément

 Chính Ngài là  Con Thiên Chúa!

Thần Khí Chúa ngự trên tôi; Ngài đã xức dầu cho tôi (Is 61,1). Chính Ngài là Thần Khí mà Chúa đã nói: “Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10, 20). Cũng thế, khi ban cho các môn đệ quyền tái sinh con người trong Chúa, Ngài nói: “Hãy đi giảng dạy muôn dân làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19). Thần khí này cũng chính là Thần Khí Ngài đã hứa qua miệng các ngôn sứ, ban xuống trong thời cuối cùng trên các tôi nam tớ nữ của Ngài để họ nói tiên tri.

Cho nên vì sao Thần Khí ấy đã ngự xuống trên Con Thiên Chúa trở nên Con loài người: Qua Người Thần Khí đã quen ở với dòng giống loài người, quen ngự trên họ, quen ở lại với tác phẩm đã được Thiên Chúa nhào nặn; Thần Khí thực hiện nơi họ ý muốn của Cha và canh tân họ bằng cách làm họ vượt qua từ sự cằn cỗi đến sự mới mẻ của Đức Kitô.

Thánh Irénée thành Lyon.

 

Trang suy niệm | Trang nhà