dongcong.net
 
Bấm vo số lớn c bi đọc
Thng 03, 2017
Thng Knh Thnh Cả Giuse
- Đinh Dậu-
Cha Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Su
Thứ Bảy
 
 

Thứ Tư lễ tro v thứ su tuần thnh phải giữ chay v king thịt (Gl 1251)

 
 

-18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở ln phải king thịt


 

 
 

 

1
4/2

Lễ Tro
Ăn Chay - King thịt

2
5

Ma Chay

3
6-


King Thịt 


 

4
7-

Ma Chay

 

5
8-

1 ma chay 
 

6
9-

Ma Chay

7
10-

Ma Chay

8
11

Ma Chay
 

9
12-
Ma Chay

 
10
13-


King Thịt 

 

11
14-

Ma Chay

 

12
15-

2 ma chay
 

13
16-

Ma Chay

14
17-

Ma Chay

15
18-

Ma Chay

16
19-

Ma Chay

17
20-


King Thịt

18
21- 

19
22-

3 ma chay  

 

20
23-

Th. Giuse Bạn Đức Me- Lễ Trọng

 

21
24-

ma chay 
 

22
25-

ma chay

23
26-

ma chay
 

24
27-


King thịt
 

25
28-

Lễ Truyền Tin cho Đức Me- Lễ Trọng

26
29-

4 ma chay

27
30-

ma chay 

 

28
1-

ma chay

29
2-

ma chay

30
3-

ma chay

31
4-


King thịt 

 

 
-

 


 
thng 4
 

---------------------------------------------

 
   

Chi Dng Đồng Cng Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phng CD) - web@dongcong.net (webmaster)