Mùa Giáng Sinh

Ngày 6 tháng Giêng

 

Thứ bảy đầu tháng

 Bài Ðọc I: 1 Ga 5,5-6.8-13

"Thánh Thần, nước và máu"

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ.

Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nêu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa?

Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa.

Có Thánh Thần làm chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một.

Nếu chứng của Người đời mà chúng ta còn nhận lấy, thì chứng của Thiên Chúa còn mạnh hơn.

Vì đó là chứng của Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là Người đã làm chứng về Con mình.

Ai tin kính Con Thiên Chúa, thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình.

Còn ai không tin Thiên Chúa, thì cho Người là gian dối, vì kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về Con mình.

Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người.

Ai có Chúa Con, thì có sự sống, còn ai không có Chúa Con, thì cũng không có sự sống.

Ta viết các điều này cho các con, để các con biết rằng: Các con là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, các con được sống đời đời.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. (12a)

Xướng 1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa, Hãy ngợi khen Thiên Chúa ngươi, hỡi Sion, vì Người đã củng cố then chốt cửa thành ngươi, con cái ngươi được Người chúc phúc trong ngươi. - Ðáp.

2) Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong thanh bình, cho ngươi hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đã sai Lời Người xuống mặt đất, và Lời Người đã mau mắn chạy đi. - Ðáp.

3) Người đã rao Lời Người cho Giacób, Lề Luật và giới răn người cho Israel. Người không làm như thế cho dân khác, không bày tỏ cho họ biết giới răn Người. - Ðáp.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, Alleluia. Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

 Phúc Âm: Mc 1, 6b-11

"Con là con yêu qúy của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy Gioan rao giảng rằng: "Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người.

Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan.

Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình.

Và có tiếng từ trời: Con là con yêu quí của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng.

Ðó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

  Ðức Giêsu sống hòa nhật với loài người tội lỗi nên Ngài chịu thanh tẩy trên sông Giođan. Chính nhờ sự khiêm hạ yêu thương của Chúa, khiến tầng trời mở ra để giao hòa đất trời. Thần Khí của Chúa Cha lại được ban xuống qua vị Trung Gian Duy Nhất sau nhiều thời gian đứt đoạn. Trong Ðức Giêsu Kitô, nhân loại được hòa giải với Thiên Chúa. Nhờ sự tự hủy của Ngài, muôn loài được hưởng nguồn ơn cứu độ

Cầu Nguyện:

  Lạy Chúa Giêsu, con cung kính nghiêng mình thờ lạy Ngôi Hai nhập thể cứu đời. Trong ngôi vị Thiên Chúa, nhưng Ngài lại muốn nên giống chúng con hoàn toàn. Ðể từ thân phận hèn mọn sâu thẳm, Ngài lại dẫn đưa chúng con tới vinh quang trong Thần Tính của Thiên Chúa. Xin dạy chúng con biết sống khiêm hạ và yêu thương đến cùng như Chúa. Chỉ khi biết thực sự quên mình, chúng con mới thực sự đem niềm vui cho cuộc đời. Amen.

                     

 n đệ nhân chứng

 

   ước gì ngày nay chúng ta đừng để mình rơi vào thái cực này, là lãng quên những người môn đệ tuyệt hảo của Đức Kitô: các ngài là gương mẫu của chúng ta, nâng đỡ chúng ta trên con đường theo Chúa. Không nhận biết những chứng nhân tuyệt hảo của Tin mừng cùng những hoạt động hiện tại của các ngài, thì có khác chi chủ trương trằng Tân ước đã không hề sản sinh ra được những tấm gương đáng cho ta ghi nhớ và tôn kính, giống như những tấm gương "người của Thiên Chúa" mà Cựu ước đề ra. Từ hơn 800 năm nay, Thánh Guérin chưa bao giờ rơi vào quên lãng. Danh tiếng của Ngài vượt xa ranh giới bốn tinh Lorraine, Champagne, Savoie, Valais (thuộc nước Pháp), nơi Ngài đã sống những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời mình. Đế nhấn mạnh điểm thuận lợi của một Đòi Sống Mới, thiết tưởng cũng nên nhắc lại việc canh tân đời tu do Công đồng Vatican II kêu gọi.

   Ngay từ lúc sinh thời, Thánh Guérin, đan viện phụ Aulps, đã được người ta biết đến như là mẫu gương của sự tiến bộ không mệt mỏi và của sự canh tân.

 

                                                          cha Clovis Lugon

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ng