MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Tư Tuần II

Thánh An Tôn,  viện phụ, Lễ nhớ

BÀI ÐỌC I: (năm II) 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51

"Ðavít đã dùng dây ném đá và đá mà thắng tên Philitinh".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn Ðavít đến trước Saolê, thì Ðavít nói với Saolê rằng: "Ðừng ai lo sợ gì cả. Tôi đây, tôi tớ của bệ hạ, tôi sẽ ra chiến đấu với tên Philitinh". Saolê nói cùng Ðavít rằng: "Ngươi không thể chống cự và chiến đấu với tên Philitinh đó đâu, vì ngươi còn bé nhỏ, mà anh ta là một chiến sĩ từ lúc còn niên thiếu".

Ðavít liền đáp: "Chúa đã từng cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt sư tử và gấu, Người sẽ giải thoát tôi khỏi tay tên Philitinh đó". Saolê mới nói với Ðavít: "Ngươi hãy đi và Chúa ở cùng ngươi".

Ðavít lấy cây gậy mà chàng quen cầm trong tay. Chàng lựa năm viên đá bóng láng dưới khe nước, bỏ vào bị chăn chiên mà chàng thường đeo bên mình.

Tay chàng cầm trành ném đá ra ứng chiến với tên Philitinh. Tên Philitinh có vệ sĩ cầm khí giới đi trước, tiến lại gần Ðavít. Khi tên Philitinh thấy Ðavít, thì khinh bỉ chàng, vì chàng là một thanh niên hồng hào đẹp trai. Tên Philitinh nói với Ðavít: "Tao có phải là chó đâu mà mày cầm gậy đến với tao?" Rồi tên Philitinh nhân danh các thần của y mà nguyền rủa Ðavít. Anh ta nói với Ðavít: "Mày hãy lại đây, tao sẽ phân thây mày cho chim trời và thú đồng ăn thịt".

Ðavít đáp lại: "Còn mi, mi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta, thì ta đến với mi nhân danh Chúa các đạo binh, Thiên Chúa các đoàn quân Israel mà hôm nay mi đã nhục mạ. Chúa sẽ trao mi vào tay ta, ta sẽ đánh và chặt đầu mi, và hôm nay ta sẽ ném thây quân sĩ Philitinh cho chim trời và thú đồng, để khắp hoàn cầu biết rằng Israel có một Thiên Chúa, và toàn thể cộng đồng này nhận biết rằng: "Chúa không dùng gươm giáo mà giải phóng, vì Người là chủ trận chiến, Người sẽ trao các ngươi vào tay chúng ta".

Vậy tên Philitinh vùng lên, tiến lại gần Ðavít, và Ðavít hối hả chạy đến nghinh chiến với tên Philitinh. Ðavít thò tay vào bị, lấy viên đá, rồi dùng dây ném đá mà phóng vào trán tên Philitinh, viên đá trúng lủng trán hắn, và hắn liền té sấp xuống đất. Và Ðavít đã dùng dây ném đá và đá mà chiến thắng và hạ sát tên Philitinh. Nhưng vì Ðavít không có sẵn gươm, nên cậu chạy lại đứng trên mình tên Philitinh, lấy gươm của hắn, rút ra khỏi vỏ và chặt đầu hắn.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 143, 1. 2. 9-10

Ðáp: Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a)

Xướng: 1) Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa, là Ðấng rèn luyện cho tay con biết đấu tranh, cho các ngón tay con thiện nghề chinh chiến. - Ðáp.

2) Chúa là Tình thương và là chiến luỹ, là Ðấng phù trợ và giải phóng con. Chúa là khiên thuẫn, là chỗ con nương náu, Ngài bắt chư dân phải khuất phục con. - Ðáp.

3) Ôi Thiên Chúa, con sẽ hát mừng Ngài bài ca mới, với cây đàn mười dây, con sẽ ca mừng Ngài, vì Ngài đã ban cho các vua chiến thắng, đã giải phóng Ðavít là tôi tớ của Ngài. - Ðáp.

* * *

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 3, 1-6

"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây". Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra". Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM:

Thánh Máccô tiếp tục kể cho chúng ta nghe những phép lạ Ðức Giêsu làm trong ngày Sabát. Nhóm biệt phái tìm mọi cách để bắt lỗi Chúa, vì Ngài lỗi ngày hưu lễ. Ðức Giêsu nhìn họ với ánh mắt buồn và giận, vì họ cứng lòng. Họ giữ Luật vì hình thức. Ðức Giêsu không đến để phá bỏ Lề Luật, nhưng là để kiện toàn, làm cho Luật được trọn nghĩa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con không khác gì những người Biệt Phái xưa. Nhiều lúc chúng con giữ Luật chỉ vì sợ, giữ Luật vì thói quen... Tinh thần căn bản của Luật Chúa, Luật Giáo Hội là để thăng tiến con người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con ý thức được nghĩa tích cực của Luật. Chỉ khi nào chúng con biết giữ Luật vì yêu mến, chúng con mới cảm nhận được sự êm ái, chúng con mới đạt được sự tự do hạnh phúc trong tinh thần làm con Thiên Chúa. Amen.

                

 Loan báo niềm hy vọng

 

Cùng nhau, các Kitô hữu loan báo niềm hy vọng trong một thế giới đầy chia rẽ và khủng hoảng. Như một tác giả vô danh ở thế kỷ thứ III đã viết: "linh hồn ở trong thân xác thế nào, thì người Kitô hữu cũng ở trong thế gian như vậy". Nói cách khác, người Kitô hữu là linh hồn của thế gian. Sứ mạng của tất cả các Kitô hữu hiệp nhất, há chẳng phải là "tái nhân bản hoá" thế gian đó sao? Nghĩa là chúng ta cùng giúp nhau, cùng hợp tác với nhau để xây dựng một thế giới nhân ái hơn, bất chấp những thử thách đang chờ đợi ta.

Chúng ta đừng ngừng lại ở những tranh chấp nội bộ. Còn nhiều việc khẩn cấp và cần thiết hơn để làm; hãy chìa tay ra cho nhau, hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, liên kết sức lực và lời cầu nguyện của chúng ta lại với nhau, trong sự đa dạng của các Giáo hội, các truyền thống, các sự phong phú và năng khiếu của chúng ta, để cùng nhau xây dựng một thế giới nhân ái hơn.

Các môn đệ Chúa Kitô, dù thuộc về giáo phái nào đi nữa, hãy vượt quá mọi khuôn khổ xã hội và tôn giáo, để cùng hợp tác với nhau, tay trong tay, mà xây dựng một thế giới công bằng hơn, nhân ái hơn, huynh đệ hơn, để cùng tích cực trở nên chứng nhân cho sự hiệp nhất, để giúp mọi người, giúp thế giới đảm nhận lấy trách nhiệm của mình. Hiệp nhất trong tay Người: tay trong tay với nhau, và trong tay Chúa.

 

Linh Mục Joseph Demierre

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày