MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Ba Tuần II

BÀI ÐỌC I: (năm II) 1 Sm 16, 1-13

"Samuel xức dầu cho Ðavít trước mặt các anh em ngài; và Thánh Thần ngự xuống trên ngài".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: "Ta đã loại bỏ Saolê không cho cai trị Israel nữa, thế mà ngươi còn thương khóc nó đến bao giờ? Ngươi hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường; Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem. Vì Ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua". Samuel thưa: "Làm sao mà đi được? Vì nếu Saolê hay biết việc đó, ông sẽ giết con". Chúa nói: "Ngươi hãy tự tay bắt một con bê trong đàn, và nói: 'Tôi đến để dâng lễ tế lên cho Chúa'. Ngươi sẽ mời Isai đến để dự lễ tế, Ta sẽ tỏ cho ngươi biết việc phải làm, và sẽ chỉ cho ngươi biết phải xức dầu cho ai?"

Vậy Samuel làm như lời Chúa dạy và đi đến Bêlem. Các vị kỳ lão trong thành bỡ ngỡ chạy đến Samuel mà nói rằng: "Ông đem bình an đến chăng?" Ông đáp: "Phải, bình an! Tôi đến để dâng lễ tế cho Chúa. Các ông giữ mình thanh sạch và cùng tôi đến dâng của lễ". Vậy ông làm cho Isai và con cái ông ấy được thanh sạch và mời họ đến dâng lễ tế. Khi (họ) vào nhà, Samuel gặp ngay Êliab và nói: "Có phải người xức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không?" Và Chúa phán cùng Samuel: "Ðừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì Ta đã loại nó rồi; Ta không xem xét theo kiểu con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn". Isai gọi Abinađab đến và dẫn đến trước mặt Samuel. Samuel nói: "Cũng không phải Chúa chọn người này". Isai cho dẫn Samma đến. Samuel lại nói: "Nhưng Chúa cũng không chọn người này". Isai lần lượt đem bảy đứa con mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai: "Chúa không chọn ai trong những người này". Samuel nói tiếp: "Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không?" Isai đáp: "Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên". Samuel nói với Isai: "Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về". Isai sai người đi tìm đứa con út. Ðứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: "Ngươi hãy chỗi dậy, xức dầu lên nó, vì chính nó đó". Samuel lấy bình dầu ra, xức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong Ðavít từ ngày đó trở đi. Còn Samuel đứng dậy trở về Rama.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 88, 20. 21-22. 27-28

Ðáp: Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta (c. 21a).

Xướng: 1) Xưa trong cuộc thị kiến, Chúa đã phán cùng bầy tôi Chúa: "Ta đội mão triều thiên cho vị anh hùng, Ta cất nhắc người được kén chọn tự trong dân. - Ðáp.

2) Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu thánh của Ta cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng cố thân danh người. - Ðáp.

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha tôi, là Thiên Chúa và Tảng Ðá cứu độ của tôi". Và Ta sẽ đặt người làm trưởng tử, cao sang hơn các vua chúa ở trần gian. - Ðáp.

* * *

Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 2, 23-28

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: "Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo họ rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM:

Như Giáo hội dành ngày Chúa Nhật, thì Do thái dành ngày hưu lễ, ngày Sabát để tôn kính Giavê Thiên Chúa. Ngày của Chúa chỉ được làm việc cho Thiên Chúa. Vì thế biệt phái đã kêu trách khi thấy các môn đệ Ðức Giêsu bứt bông lúa trong ngày đó. Nhưng Ðức Giêsu đã cho người biệt phái hiểu rõ tinh thần của lề luật. Việc làm cho Thiên Chúa là tất cả những hành động đem lại tình yêu thương, đem lại hạnh phúc và niềm vui cho con người cho cuộc đời. Thiên Chúa chỉ được vinh danh khi con người được hạnh phúc.

CẦU NGUYỀN:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết giữ luật theo tinh thần của Lề luật. Tất cả các giới luật chỉ qui về một Luật căn bản: Kính Thiên Chúa, yêu con người. Xin Chúa thánh hóa ngày sống của chúng con. Khi chúng con biết sống cho Chúa, cho tha nhân, là chúng con đã dùng ngày của Chúa có ý nghĩa. Amen.

                 

''Xin cho tất cả được nên một..."

Chúa chúng ta đã cầu xin với Cha cho các môn đệ Người: "Xin cho tất cả họ được nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng nên một trong chúng ta." Lời khẩn cầu ấy sẽ được thực hiện trọn vẹn nơi chúng ta, khi tình yêu trọn hảo mà Thiên Chúa đã ban cho ta trước, cũng hoà nhập vào nhịp tim đập của chúng ta, vì lời cầu nguyện của Đức Giêsu không mất đi, nhưng sẽ được hoàn tất.

Điều ấy sẽ xảy ra khi tất cả tình yêu của chúng ta, tất cả nỗi khát khao, cố gắng, tìm kiếm, tất cả tâm trí chúng ta, tất cả những gì ta sống, ta nói, ta thở, đều chỉ là Thiên Chúa; khi sự hiện diện hợp nhất của Chúa Cha với Chúa Con, và Chúa Con với Chúa Cha, được thông ban vào lòng trí chúng ta; nghĩa là khi tình yêu của chúng ta mô phỏng theo đức ái đích thật, tinh tuyền và bất hoại mà Thiên Chúa yêu thương ta, để ta cũng được thông hiệp với Người trong một lòng mến liên lỉ, không bao giờ vơi cạn, để ta mật thiết gắn bó với Người cho đến mức toàn bộ hơi thở, tâm trí và ngôn ngữ của ta đều chỉ là Thiên Chúa.

Như thế, tôi nghĩ chúng ta mới đạt đến mục tiêu mà ta vừa nói đến, mà Chúa Giêsu, trong lời nguyện của Người, đã mong ước được thấy nơi chúng ta: "Xin cho tất cả được nên một..."

 

Jean Cassien

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày