MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Hai Tuần II

BÀI ÐỌC I: (năm II) 1 Sm 15, 16-23

"Vâng lời thì tốt hơn của lễ. Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Samuel nói cùng Saolê rằng: "Thôi! Tôi sẽ tuyên bố cho ông những điều Thiên Chúa đã nói với tôi trong đêm qua". Và Saolê đáp: "Ngài cứ nói". Samuel liền nói: "Khi ông tự thấy ông còn bé nhỏ, há ông đã chẳng được đặt làm thủ lãnh các chi họ Israel sao? Và Thiên Chúa đã chẳng xức dầu phong ông làm vua Israel sao? Chúa đã sai ông lên đường và nói: "Hãy đi giết quân Amalec tội lỗi, và hãy giao chiến với chúng cho đến khi tận diệt chúng". Tại sao ông không nghe lời Chúa, mà lại chạy theo chiến lợi phẩm và làm điều tội lỗi trước mặt Chúa như vậy?" Saolê nói với Samuel: "Vâng, tôi đã nghe lời Chúa, đã đi trên đường Chúa sai tôi, đã bắt Aga vua Amalec, và tàn sát dân Amalec. Nhưng trong các chiến lợi phẩm, dân chúng đã lấy chiên bò, những vật nhất hạng họ cướp được để tế lễ Chúa là Thiên Chúa của họ tại Galgalê".

Samuel nói: "Này Chúa ưa thích của lễ toàn thiêu và hy lễ hơn sự vâng lời Chúa ư? Vì vâng lời thì tốt hơn của lễ, và tuân lệnh thì cao đẹp hơn dâng mỡ cừu; vì phản bội thì giống như tội tà thuật, còn ngoan cố thì giống như tội thờ bụt thần. Vậy bởi ông khinh bỉ lời Chúa, nên Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa".

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 49, 8-9. 16bc-17. 21 và 23.

Ðáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ (c. 23b).

Xướng: 1) Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận tự nhà ngươi một con bò non, cũng không nhận tự đoàn chiên ngươi những con dê đực. - Ðáp.

2) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của Ta? Ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn và ném bỏ lời Ta lại sau lưng? - Ðáp.

3) Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đã tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. - Ðáp.

* * *

Alleluia: Tv 144, 13cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 2, 18-22

"Tân lang còn ở với họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" Chúa Giêsu nói với họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM:

Các môn đệ Ðức Giêsu bị chê trách là không ăn chay như các môn đệ của Gioan và Biệt Phái. Ðức Giêsu đã bênh vực các môn đệ Ngài và cho người ta thấy rằng: Việc thiện cũng phải biết làm đúng lúc, đúng nơi mới gọi là thiện. Vì thế, đừng vội phê bình người khác khi chưa nắm vũng hoàn cảnh sự kiện. Vấn đề lúc này là: Ðức Giêsu chính là Tin Mừng. Ngài đã đến đem niềm vui Ơn Cứu Ðộ. Nên phải biết sống vui tươi, tin tưởng. Ủ rũ sầu khổ là không hợp thời, không đúng lúc nữa.

 CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến đem niềm vui cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống vui tươi, nguồn vui đích thực bắt nguồn từ Thiên Chúa, niềm vui đích thực chỉ có với người thiện tâm. Ðể với sự an bình thẳm sâu của tâm hồn, chúng con biết đem niềm vui, sự bình an đến cho người khác. Amen.

               

 

"Con cầu xin cho họ,- con không cầu cho thế gian"

Lạy Chúa, lời này thật khó hiểu thay? Như thế phải chăng là có những người “được gọi”, mà Chúa đã cầu nguyện và chiến đấu cho họ? Những kẻ được mang dấu ấn của Chúa Cha? Và rồi... còn đám người còn lại, những kẻ không được gọi thì sẽ ra sao? "Thế gian" là những ai vậy, Chúa? Những kẻ không biết đến Ngài, hay những kẻ cố tình từ bỏ Chúa? Thế nhưng đó cũng chính là cái thế gian mà Chúa đã yêu thương. Con Chúa đã đến để cứu chuộc toàn thể thế gian này.

Có điều thế gian ấy từ nay chỉ có thể thấu hiểu được mầu nhiệm tình yêu của Chúa qua những người đã "biết", những người được tuyển chọn từ sớm, được định trước để thành nhân chứng cho Đấng Phục Sinh. Trong giờ phút chia cách tột cùng, Con Chúa đã xin Ngài ban ơn xuống cho những kẻ đó. Họ là khởi đầu của mùa gặt lớn. Họ là nền tảng của mọi sự hôm nay, là kẻ loan báo việc Chúa đã hoàn tất, tuyên xưng Ngôi Lời làm người, họ là những kẻ được sinh ra lại trong Thần Khí.

Đây là vai trò đặc biệt của các tông đồ Chúa Giêsu. Trên họ qui tụ lời Người cầu xin. Trên họ, lửa Thần Khí sẽ đáp xuống. Họ là những người lưu giữ đức tin từ đời này sang đời khác, đáng được ta tin kính. Họ cũng chỉ là người. Những con người yếu đuối. Nhưng được chính Chúa sai đi: "Như Cha đã sai Con, Con cũng sai họ đi..." Sự chuyển giao quyền năng và tình yêu mến. 

 

 

Suzanne de Dietrich

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày