MÙA THƯỜNG NIÊN

                                        NĂM II

                                        Thứ Sáu Tuần I

                              Mùa Thường Niên                    

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a

"Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tất cả các kỳ lão Israel tập họp lại và đến cùng Samuel ở Ramtha, và nói với người rằng: "Nay ông đã già rồi và con cái ông không đi trong đường lối của ông; vậy ông hãy đặt lên cho chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi, như tất cả các dân tộc khác".

Lời ấy làm cho Samuel phật lòng, vì họ đã nói: "Ông hãy cho chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi". Samuel cầu nguyện cùng Chúa. Và Chúa phán cùng ông rằng: "Ngươi cứ nghe theo dân trong những gì họ sẽ nói với ngươi, vì không phải họ khinh bỉ ngươi, mà là khinh bỉ Ta, để Ta không còn cai trị họ nữa".

Vậy Samuel đã nói tất cả những lời Chúa cho dân nghe khi họ xin một nhà vua. Người nói: "Đây là quyền bính của vua sẽ cai trị các ngươi: Ông sẽ bắt con trai các ngươi xung vào đoàn chiến xa và đoàn kỵ binh, và họ sẽ chạy trước xa giá của ông. Ông cắt đặt người thì chỉ huy một ngàn, người thì chỉ huy năm mươi binh lính, kẻ thì cày ruộng gặt lúa, người thì chế tạo quân cụ và chiến xa. Còn con gái các ngươi, ông sẽ bắt làm thợ sản xuất dầu thơm, nấu ăn và làm bánh. Còn đồng ruộng các ngươi, vườn nho, vườn ô liu tốt nhất của các ngươi, ông sẽ tịch thu và ban cho các đầy tớ của ông. Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào mùa màng và vườn nho các ngươi, để nuôi các vị thái giám và đầy tớ của ông. Ông sẽ bắt tôi tớ trai gái, các thanh niên cường tráng và cả lừa của các ngươi mà xung vào công việc của ông. Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào đoàn vật của các ngươi, và chính các ngươi sẽ trở thành nô lệ của ông. Trong ngày đó, các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua mà các ngươi tuyển chọn, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua!"

Nhưng dân không muốn nghe lời Samuel, và nói với người rằng: "Không, chúng tôi phải có vua, chúng tôi phải giống như mọi dân tộc khác; nhà vua sẽ xét xử chúng tôi, sẽ đi trước chúng tôi, và sẽ đánh giặc cho chúng tôi". Samuel nghe tất cả những lời dân nói, và thưa lại cùng Chúa. Nhưng Chúa nói cùng Samuel rằng: "Ngươi cứ nghe họ và thiết lập cho họ một nhà vua". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 16-17. 18-19

A+B:Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a).

A)Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài. - Đáp.

B)Vì Chúa là vinh quang, quyền năng của họ, nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Đấng Thánh của Israel. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

 PHÚC ÂM: Mc 2, 1-12

"Con Người có quyền tha tội dưới đất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: "Tội lỗi con được tha" hay nói: "Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ".

Đó là lời Chúa.

 SUY NIỆM:

  Đức tin và lòng mến có sức biến đổi mạnh mẽ. Vì tuyệt đối tin tưởng vào Đức Giêsu, thân nhân người bại liệt đã tìm cách đưa anh đến với Chúa Giêsu. Đức Giêsu cũng không chịu thua niềm tin yêu của họ, nên không những Ngài chữa anh khỏi bệnh, mà còn chữa sạch tâm hồn ô nhơ của anh: "Này con, con đã được tha tội rồi".

 CẦU NGUYỆ:

  Lạy Cha, xin thêm đức tin và lửa tình mến cho chúng con. Xin cho chúng con biết mau mắn chạy đến với Cha nơi bí tích Giải Tội và nhất là bí tích Thánh Thể. Tâm hồn chúng con sẽ được mạnh sức và bình an khi chúng con đón nhận và được sống trong tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

                

 

Hãy n sạch

 

   Một người phong hủi chợt đến và sấp mặt xuống đất trước Đức Giêsu. Các môn đệ chắc là rất ngỡ ngàng, kinh tởm khi thấy cảnh tượng này... Nếu như có thời giờ, chắc hẳn các ông đã nặng nề la mắng anh ta, nhắc nhở anh ta những gì lề luật buộc và xua đuổi anh ta đi. Nhưng Đức Giêsu không để cho họ kịp làm thế. Con người đang sấp mặt xuống đất kia van xin: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."

    Và Đức Giêsu, chẳng những không bực mình vì chuyện anh phong cùi này dám cả gan hành xử không đúng chỗ, Ngài còn chấp nhận lời anh van xin. Và hơn thế nữa, Ngài đưa tay đụng đến anh! Đối với người Do thái thời ấy, đụng đến người phong cùi, là một điều gì hạ đẳng, cấm kỵ. "Tôi muốn, anh sạch đi." Một lần nữa, Đức Giêsu không bị ràng buộc bởi những cung cách giao tiếp xã hội của chúng ta. Trong người phong hủi này, điều Ngài thấy trước tiên, đó là con người: một con người đang kêu van cùng Chúa, bày tỏ nỗi khốn cùng của mình, với một lòng tin vững chắc khiến anh nhận ra rằng Đức Giêsu là Đấng có thê chữa lành cho anh, trong khi bệnh tình của anh là vô phương chữa chạy

 

                                         Thầy Phó tế Daniel Bichet

                                                              Bài giảng

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày