MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Ba Tuần VI

BÀI ÐỌC I: (Năm II) Gc 1, 12-18

"Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Phúc cho kẻ chịu thử thách, vì khi đã được tinh luyện, sẽ lãnh nhận triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những kẻ yêu mến Người. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói rằng bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị sự dữ cám dỗ, và chính Người cũng không hề cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị tình dục cám dỗ, bị nó xúi giục và dụ dỗ. Rồi khi tình dục đã thai nghén, thì sinh ra tội lỗi, và khi tội đã phạm rồi, thì sinh ra chết.

Anh em thân mến, anh em đừng lầm lẫn: mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.

Ðó là lời Chúa. 

ÐÁP  CA: Tv 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo (c. 12a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngày gian khổ. - Ðáp.

2) Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo. - Ðáp.

3) Ðang lúc con nghĩ rằng chân con xiêu té, thì, lạy Chúa, ân sủng Ngài nâng đỡ thân con. Khi lòng con vướng thêm nhiều điều lo lắng, thì ơn Chúa ủi an làm vui sướng hồn con. - Ðáp. 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 8, 14-21

"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: "Tại mình không có bánh". Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: "Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?" Các ông thưa: "Mười hai thúng". - "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?" Họ thưa: "Bảy thúng". Bấy giờ Người bảo các ông: "Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?"

Ðó là lời Chúa. 

SUY NIỆM:

Các môn đệ lòng trí hẹp hòi, con mắt thiển cận. Các ông chỉ nghĩ đến những cái trước mắt, những cái vật chất của thế giới trần tục này. Ðức Giêsu muốn hướng các ông có cái nhìn cao hơn, khát khao những điều vĩ đại hơn thuộc thế giới thần thiêng. Cuộc sống vĩnh cửu mới quan trọng, và đòi chúng ta phải đầu tư nhiều. 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường chỉ lo lắng thu tích những gì mau qua. Chúng con bôn ba vất vả để tìm kiếm, để hưởng thụ một cuộc sống tạm gửi, mà quên đi ơn cứu độ mới có giá trị vĩnh cửu. Xin giúp chúng con luôn biết sống tốt đạo, đẹp đời để cuộc đời chúng con mới thực sự có ý nghĩa. Amen.

Bí quyết của Bênađêta: các Mối Phúc

 

Thông điệp của thánh nữ rất đơn giản. Cô đề nghị chúng ta đọc vài câu trong Bài Giảng trên núi. Vì bí quyết duy nht của cô là các Mối Phúc. Cô đã thực thi tất cả trong đời sống của mình, trên mảnh đất mà chúng ta đạp lên đây, trong gian nhà người ta tham quan, bên bờ con sông Gave, trong khi Đức Bà trò chuyện với cô, ngay giữa đám dân chúng, trong những giờ phút hỏi cung mà cô phải chịu đựng. Mỗi một lời nói của Đức Kitô được áp dụng cho chính trường hợp của cô: con cái của Người sẽ tùy vào nỗi khó nghèo, những su khổ, đói khát sự công chính, những trận ngược đãi, mà được hưng những phần phúc Người loan báo.

Trong đời sống hằng ngày của cô, Bênađêta là một người nghèo giữa người nghèo, và cô có một tâm hồn nghèo khó. Bênađêta đã đói, đói thứ lương thực người ta phải ăn để sống, và đói khát Thiên Chúa mà cô kính yêu. Bênađêta đã khóc, mà ít người dưi thế này phải nếm những giọt nước mắt nóng bỏng như cô, bởi vì, qua đó, Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội đã cho cô hiệp thông vào công trình cứu chuộc thế giới. Bênađêta chỉ có thể trung thành vói sứ mạng của cô bằng cách vượt qua những lời chế nhạo, dọa dẫm, vu khống của một số người khá tồi tệ đã bám sát đường đi nước bước của cô - như xưa Đức Kitô trên bước đường của Người - với óc hoài nghi và từ khước.

 

Ambroise-Marie Carré, o.p.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày