MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Bảy Tuần V

 Thánh Scho-las-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ. 

BÀI ÐỌC I: (Năm II) 1 V 12, 26-32; 13, 33-34

"Giêroboam đúc hai con bò vàng".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Giêroboam nói trong lòng rằng: "Giờ đây vương quốc sẽ trở về với nhà Ðavít; nếu dân này lên Giêrusalem để tế lễ trong nhà Chúa, thì lòng dân này sẽ quy thuận với chủ mình là Roboam, vua xứ Giuđa; họ sẽ giết ta và trở về với Roboam". Bấy giờ, ông triệu tập hội nghị và đúc hai con bò vàng, ông nói với dân chúng rằng: "Các ngươi không cần phải lên Giêrusalem nữa. Hỡi Israel, đây những vị thần minh đã dẫn ngươi ra khỏi đất Ai-cập". Ông đặt một con bò vàng ở Bêthel và một con ở Ðan. Việc đó là dịp tội cho dân Israel, vì dân chúng lên tận Ðan để thờ con bò vàng. Ông còn xây chùa miếu trên những nơi cao, đặt các người trong dân làm tư tế, họ không phải là con cháu Lêvi. Ông chọn ngày rằm tháng tám là ngày lễ trọng, giống như lễ trọng thường cử hành trong xứ Giuđa. Ông lên bàn thờ để tế những tượng bò mà ông đã đúc, ông làm như thế ở Bêthel; cũng tại Bêthel, ông đã thiết lập hàng tư tế trong các chùa miếu mà ông đã xây cất trên những nơi cao.

Sau các sự việc đó, Giêroboam chẳng những không dứt bỏ đàng tội lỗi, mà trái lại ông còn tiếp tục đặt ở những nơi cao hàng tư tế chọn trong dân chúng. Do đó, nhà Giêroboam phạm tội, bị lật đổ và xoá khỏi mặt đất.

Ðó là lời Chúa. 

ÐÁP CA: Tv 105, 6-7a. 19-20. 21-22.

Ðáp: Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài (c. 4a).

Xướng: 1) Chúng tôi đã phạm tội cũng như tổ phụ chúng tôi, chúng tôi đã làm điều gian ác và ăn ở bất nhân. Tổ phụ chúng tôi, khi còn ở bên Ai-cập, đã không suy xét những việc lạ lùng của Chúa. - Ðáp.

2) Dân chúng đã đúc con bò tại Horéb, và lễ bái thần tượng đã đúc bằng vàng. Họ đem vinh quang của mình đánh đổi lấy hình tượng con bò ăn cỏ. - Ðáp.

3) Họ đã quên Thiên Chúa là Ðấng cứu độ mình, Ðấng đã làm những điều trọng đại bên Ai-cập, Ðấng đã làm những điều kỳ diệu trên lãnh thổ họ Cam, và những điều kinh ngạc nơi Biển Ðỏ. - Ðáp.

Alleluia: Tv. 94, 8ab

Alleluia, alleluia - Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 8,1-10

"Họ ăn no nê".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: "Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến".

Các môn đệ thưa: "Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no". Và người hỏi các ông: "Các con có bao nhiêu bánh?" Các ông thưa: "Có bảy chiếc". Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền Ðammanutha.

Ðó là Lời Chúa. 

SUY NIỆM:

Ðức Giêsu làm phép hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Ðức Giêsu xót thương dân: Thương dân ngu dốt, thiếu hiểu biết, thương dân nghèo, bần cùng, thương dân bệnh tật khổ đau. Cuộc đời Ðức Giêsu tất bật chỉ vì những lo toan cho dân. 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương lo lắng cho chúng con. Chúa không cam lòng khi thấy chúng con thiếu thốn cực khổ. Tình yêu dâng cao khiến Chúa sẵn sàng tự hiến, tự hủy hoàn toàn để đem hạnh phúc cho chúng con. Như cơm bánh nuôi đám dân nghèo. Mình Máu Chúa cũng đã trở nên lương thực nuôi sống linh hồn chúng con. Xin cho chúng con biết dùng lương thực thiêng liêng để làm vững mạnh tâm hồn chúng con. Amen.

Người thiếu nữ của tiếng "xin vâng"

 

Maria đúng là người thiếu nữ của tiếng "xin vâng", là người con gái chịu để cho Thần Khí giáo dục mình. Mang thai trước khi v chung sống với Giuse, cô chắc chắn đã bị đám thanh niên trong làng nhạo cười chế giễu. Ngay cả vị hôn phu của cô, vn là người công chính, cũng nghĩ tới chuyện rẫy bỏ cô. Một ngày kia, không còn chờ được nữa, cô vội vàng băng qua đèo núi để đến với người chị họ cao tuổi, bà Êlisabét. Bà chị đã biết tìm lời đón tiếp cô cùng với Thai Nhi.

Bây giờ, đối đáp lời chị Êlisabét, cô thốt lên bài ca của mình: "Chúa hạ bệ những ai quyền thế Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường..." (Lc 1,52). Tôi không biết một bài ca nào hay hơn dành cho tuổi thiếu niên. Bài "Magnificat" vang lên như lời bộc lộ gic mộng lớn mà bao nhiêu thanh thiếu niên ấp ủ: một thế giới trong đó bất công sẽ bị loại trừ, và người nhỏ bé được nhìn nhận với trọn phẩm giá của họ.

Maria chính là người được Thiên Chúa giao Con của Người để được dưỡng dục. Và nhiệm vụ này đâu phải ngày nào cũng dễ dàng. Câu truyện duy nhất mà sách Tin Mừng kể lại về thời niên thiếu của Đức Giêsu cho thấy Người với nét của một thiếu niên trn nhà. Trong Tin Mừng theo Luca, Đức Maria được giới thiệu cho chúng ta hai lần như một nhà giáo dục ấp ủ tất cả những điều trên và suy đi nghĩ lại trong lòng.

Jean-Marie Petitclerc

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày