MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Sáu Tuần V

BÀI ÐỌC I: (Năm II) 1 V 11, 29-32; 12, 19

"Israel lìa bỏ nhà Ðavít".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Khi ấy, Giêroboam từ Giêrusalem đi ra, thì tiên tri Ahia, người Silô mặc áo choàng mới, gặp ông dọc đường. Lúc đó chỉ có hai người ở ngoài đồng. Ahia cầm lấy áo choàng mới ông đang mặc, xé ra làm mười hai phần và nói với Giêroboam rằng: "Ông hãy cầm lấy mười phần cho ông, vì Chúa là Thiên Chúa Israel phán thế này: 'Ðây, Ta sẽ phân chia vương quốc từ tay Salomon, và Ta sẽ cho ngươi mười chi tộc. Vì Ðavít tôi tớ Ta, và vì thành Giêrusalem mà Ta đã lựa chọn trong mọi chi tộc Israel, Ta sẽ dành cho Salomon một chi tộc' ". Như thế, Israel lìa bỏ nhà Ðavít cho đến ngày nay.

Ðó là lời Chúa. 

ÐÁP CA: Tv 80, 10-11ab. 12-13. 14-15

Ðáp: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, ngươi hãy nghe Ta răn bảo (c. 11a & 9a).

Xướng: 1) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập. - Ðáp.

2) Nhưng dân tộc của Ta chẳng có nghe lời Ta, Israel đã không vâng lời Ta răn bảo. Bởi thế nên Ta để mặc cho chúng cứng lòng để chúng sinh hoạt tuỳ theo sở thích. - Ðáp.

3) Phải chi dân tộc của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường lối của Ta mà ăn ở: thì lập tức Ta sẽ triệt hạ kẻ thù của chúng, và để đập tan quân địch của chúng, Ta sẽ trở tay! - Ðáp. 

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia - Lạy Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn tôi trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 7, 31-37

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh.

Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh.

Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là "hãy mở ra", tức thì tai anh được sõi sàng.

Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả.

Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn.

Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Ðó là Lời Chúa. 

SUY NIỆM:

Ngôn ngữ là phương tiện cần thiết để con người liên hệ với tha nhân và thế giới. Không thể nghe để hiểu, không thể nói để truyền thông tư tưởng, thì chẳng khác gì con người đã chết về mặt tâm lý, trước khi phải chết về mặt thể lý. Ðức Giêsu đã cứu anh câm điếc, và đưa anh trở lại với thế giới vui tươi sinh động này. 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng bị cắt đứt với thế giới yêu thương tươi mát này, khi chúng con sống ích kỷ, hẹp hòi; khi chúng con ghen tuông, đố kỵ... Xin Chúa giúp chúng con mở tai để lắng nghe tiếng Chúa, tiếng kêu cứu của tha nhân. Xin cho chúng con biết mở miệng ra để ca tụng Chúa, để an ủi, để trao niềm vui cho anh chị em chúng con. Nhờ đó, cuộc đời chúng con mới bước đi trong hạnh phúc. Amen.

Được sai đi từng hai người một

 

"Hãy đi nói cho toàn thế giới biết những kỳ công Thiên Chúa đã làm..." Nhưng hãy đi từng hai người một. Như hai thánh Cyrillô và Mêthôđiô, mỗi vị với đặc sủng của mình: một vị là đan sĩ, vị kia là mục tử. Hai ngài đã cùng cầu nguyện với nhau; hai ngài đã cùng say mê Lời Thiên Chúa, Lời phải được phiên dịch, truyền đạt, cho nếm và thưởng thức. Hai vị thánh, hai ơn gọi trong Hội Thánh, khác nhau và bổ sung cho nhau. Chiêm niệm và được sai đi, người ta thường muốn nói như vậy, nhưng trong cuộc đời hai vị quan thầy của Châu Âu này, cầu nguyện và sứ vụ không thể phân ly mà đượm tình huynh đệ. Phải chăng đó là một thông điệp cho Giáo Hội thời đại này? Có bao nhiêu công việc phải làm mà nhân công lại quá ít... Châu Âu già nua có nghe được lời loan báo Nước Thiên Chúa hay không? Thánh Phaolô nói Thiên Chúa đã làm cho "ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Kitô". Chính từ cõi sâu thẳm nhất của tâm hồn, nơi chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa, mà con đường sẽ mở ra về phía tha nhân, cũng như chính từ tình bằng hữu với Đức Giêsu mà bảy mươi hai môn đệ được sai đi. Được sai đi từng hai người một, cùng cầu nguyện Chủ mùa gặt; bây giờ, giữa nhóm các ông, theo lời hứa của Người, sẽ có Hạt đầu tiên rơi vào lòng đất chỉ một lần thôi, mà đem lại cả một mùa bội thu để nuôi dưỡng những tâm hồn đói khát bình an.

 

Một nữ tu dòng Biên Đức tại Maumont - La Croix

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày