MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Tư Tuần V

BÀI ÐỌC I: (Năm II) 1 V 10, 1-10

"Nữ hoàng Saba đã nhìn thấy mọi sự khôn ngoan của vua Salomon".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, nữ hoàng Saba nghe biết Salomon nổi tiếng vì danh Chúa, bà đến hỏi thử ông nhiều câu đố. Bà đến Giêrusalem với đoàn tuỳ tùng đông đảo và nhiều của cải, gồm có lạc đà chở thuốc thơm, vô số vàng và đá ngọc quý báu. Bà yết kiến Salomon và bày tỏ cùng vua mọi nỗi niềm tâm sự. Salomon giải đáp mọi vấn nạn bà nêu ra, và không một lời bí ẩn nào mà không được vua giải đáp.

Nữ hoàng Saba nhìn thấy sự khôn ngoan của Salomon, thấy nhà ngài xây cất, món ăn ngài dùng, nhà của quần thần, trật tự của các công thần và y phục của họ, các quan chước tửu, và các của lễ toàn thiêu mà ngài hiến dâng trong đền thờ Chúa, thì bà hết hồn. Bà thưa cùng vua rằng: "Thật đúng như lời tôi nghe đồn trong xứ tôi về các công trình và sự khôn ngoan của ngài. Và lúc đó tôi không tin những điều người ta kể cho tôi, cho tới khi tôi đến đây, chính mắt tôi đã trông thấy, và tôi quả quyết rằng những điều đồn đại tôi nghe chưa bằng một phân nửa. Sự khôn ngoan và các công trình của ngài còn vĩ đại hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc cho thần dân của ngài, và phúc cho các cận vệ của ngài, luôn luôn được ở trước mặt ngài và nghe lời khôn ngoan của ngài. Chúc tụng Thiên Chúa của ngài là Ðấng yêu thương ngài, và đặt ngài lên ngôi báu Israel. Vì Chúa yêu quý Israel muôn đời, nên đã đặt ngài làm vua, để ngài cai trị công minh chính trực". Vậy bà tặng vua một trăm hai mươi nén vàng, một số rất lớn thuốc thơm và đá ngọc quý giá. Người ta không khi nào thấy một số thuốc thơm nhiều hơn thuốc thơm mà nữ hoàng Saba tặng cho vua Salomon. Ðó là lời Chúa. 

ÐÁP CA: Tv 36, 5-6. 30-31. 39-40

Ðáp: Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan (c. 30a).

Xướng: 1) Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy vào Người và để chính Người hành động. Người sẽ làm cho chính nghĩa bạn sáng như bình minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ. - Ðáp.

2) Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan, và lưỡi người nói điều đoan chánh. Luật Thiên Chúa ở trong lòng người, và bước chân người không xiêu té. - Ðáp.

3) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người. - Ðáp. 

Alleluia: Ga. 15, 15b

Alleluia, alleluia - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.- Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 7,14-23

"Những gì từ con ngùi ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy.

Người liền bảo các ông: "Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra".

Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

Người lại phán: "Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng.

Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho ngươì ta ô uế".

Ðó là Lời Chúa. 

SUY NIỆM:

Nhân sự kiện các môn đệ Ðức Giêsu bị người biệt phái trách móc vì không rửa tay trước khi ăn. Ðức Giêsu đã so sánh để họ thấy rõ cái dơ, cái sạch đích thực. Ðiều quan trọng không phải là giữ gìn của ăn, thân xác cho sạch sẽ, nhưng phải giữ gìn cho tâm hồn đơn sơ, trong trắng để không thoát ra những hận thù, ghen ghét làm dơ bẩn cuộc đời. 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, người đời chỉ thấy mặt ngoài, nhưng Chúa thấu tỏ lòng mọi người. Con người chủ tâm vào thế giới vật chất, phàm tục; nhưng Chúa đề cao cái chính yếu thuộc thế giới vĩnh hằng.

Xin Chúa giúp chúng con sửa đổi tận căn nội tâm của chúng con. Chỉ khi tâm hồn chúng con chưa đầy sự thiện hảo, chúng con mới phát sinh tình yêu làm đẹp cho cuộc đời. Amen.

Bạn hãy mỉm cười và luôn giữ lại trên môi

nụ Cười cao quý phản ánh nụ cười

của Đức Giêsu, Đấng mun hành động qua tay bạn.

Cha Teilhard de Chardin

Cho thêm vào đó lòng thờ phượng

 

Nhờ lao động của con người, thiên nhiên tiến đến văn hóa. Phải cho thêm vào đó lòng thờ phượng. Người tín hữu nhận ra trong vũ trụ, vừa hùng tráng lại vừa bi thương, những tham số mới mở rộng tầm nhìn và làm nức lòng mình.

Thế giới này cũng mang du ấn thánh tẩy. Nó đóng vai trò ngôn sứ để nói lời Thiên Chúa cho chúng ta nghe, khi phô bày vẻ đẹp lộng lẫy của nó trong những gì là bí ẩn của cái cực lớn cũng như cái cực nhỏ. Và nhất là trong cõi huyền bí khôn lường của lòng người.

Thế giới này có vai trò tư tế bởi nó tham dự vào cuộc phụng vụ vĩ đại đưa vạn vật trở về với Chúa Cha, giục lòng chúng ta dâng lên tất cả những gì mình đã nhận được, "để tôn vinh danh Chúa và cứu rỗi thế giới".

Thế giới này mang tính vương giả vì nó luôn sẵn sàng giúp cho tạo thành mới được thành đạt, tức là mẫu người chưa từng xuất hiện, được tạo dựng theo ý Thiên Chúa với những chiều kích đáng kinh ngạc đã được bao hàm trong ơn gọi làm con Thiên Chúa của chúng ta: làm con của vị Chúa Tể hoàn vũ.

 

Claude Ducarro

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày