MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Hai Tuần V

Thánh Agatha, trinh nữ

BÀI ÐỌC I: (Năm II) 1 V 8, 1-7. 9-13

"Họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi Cực Thánh, và mây bao phủ nhà Chúa".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, các kỳ lão Israel, cùng những thủ lãnh các chi họ và những trưởng gia tộc con cái Israel đều tề tựu trước mặt vua tại Giêrusalem, để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa từ thành Ðavít, tức là thành Sion. Trong ngày đại lễ, nhằm tháng Ethanim, tức tháng bảy, toàn dân Israel tụ họp quanh vua Salomon. Khi các kỳ lão Israel đến, các tư tế liền khiêng hòm bia, và mang hòm bia Chúa đi, mang cả nhà tạm giao ước và tất cả những đồ thánh trong nhà tạm; các tư tế và các thầy Lêvi phụ trách khiêng đi.

Vua Salomon và toàn dân Israel tề tựu quanh ngài, tiến đi với ngài trước hòm bia, và tế lễ vô số chiên bò không kể xiết. Các tư tế khiêng hòm bia Thiên Chúa đặt vào nơi đã chỉ định tại đền thờ, nơi cực thánh, dưới cánh các tượng vệ binh thần. Các tượng này giang cánh trên nơi để hòm bia, và che phủ hòm bia và các đòn khiêng. Trong hòm bia không có gì khác ngoài hai bia đá mà Môsê đã đặt vào hòm ở núi Horeb, lúc Chúa lập giao ước với con cái Israel khi họ ra khỏi đất Ai-cập. Khi các tư tế lui ra khỏi cung thánh, thì có mây bao phủ nhà Chúa. Vì mây mù, nên các tư tế không thể đứng đó mà thi hành chức vụ: vì vinh quang của Chúa tràn đầy nhà Chúa. Bấy giờ Salomon nói rằng: "Chúa đã từng phán sẽ ngự trong đám mây. Vậy tôi đã xây cất ngôi nhà làm nơi ở cho Chúa, một nơi vững chắc Chúa ngự đến muôi đời".

Ðó là lời Chúa. 

ÐÁP CA: Tv 131, 6-7. 8-10

Ðáp: Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ (c. 8a).

Xướng: 1) Ðây là điều chúng tôi đã nghe nói tại Ephrata, chúng tôi đã gặp thấy nơi đồng ruộng Gia-ar. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa, hãy sụp lạy trước bệ dưới chân Ngài. - Ðáp.

2) Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa và Hòm Bia oai quyền của Chúa cùng đi! Các tư tế của Ngài hãy mặc lấy lòng đạo đức, và các tín đồ của Ngài hãy mừng rỡ hân hoan. Xin vì Ðavít là tôi tớ Chúa, Chúa đừng hắt hủi người được Chúa xức dầu. - Ðáp.

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 6, 53-56

"Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

Ðó là lời Chúa. 

SUY NIÊM:

Dân chúng đặt niềm tin mạnh mẽ vào Ðức Giêsu đến độ bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, các bệnh nhân cũng được đem đến với Ngài. Và người ta chỉ cần chạm vào tua áo của Ngài cũng được khỏi. Ðức Giêsu đặc biệt yêu thương những người đau khổ, xấu số trong cuộc đời. Cảm nghiệm được Chúa là tình thương, là nguồn sống của họ, nên những người hèn mọn này chân thành và rất tin yêu Chúa. 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, tâm hồn chúng con đầy những bệnh hoạn, tật nguyền. Dẫu chúng con xấu xa đê tiện nhưng chúng con tin thật Chúa vẫn yêu thương chúng con. Chúa cảm thương sự yếu hèn của chúng con và Chúa sẽ chữa chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết chân thành, tin tưởng vào Chúa như dân Ghê-nê-xa-rét xưa. Chúng con mau mắn đến trình Chúa những đui mù què quặt của chúng con. Có Chúa, cuộc đời chúng con luôn an bình, hạnh phúc. Amen.

Thần Khí mưu lược

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin khuyên bảo con.

Con có những điều phải lựa chọn từng ngày để hưởng ứng những lời mời gọi của Thiên Chúa, hưởng ứng cách cẩn trọng mà bạo dạn!

Xin soi sáng con tim và linh hồn con để con thể hiện thánh ý Chúa!

Gian khó rất lớn,

con đường phía trước thì dài

và khó lòng biết được phải quyết định làm sao.

Người ta thường đến với con xin tư vn, người ta đến xin con những lời khuyên.

Vâng, Ngài nghĩ con phải làm gì trong những trường hợp như vậy?

Lạy Chúa Thánh Thần, xin biến con thành một người biết khuyên cho đúng, phán đoán cho lành mạnh, có khả năng soi sáng khách của mình và đề xuất cho họ con đường các Mối Phúc!

Xin dạy con biết thế nào là sống tình huynh đệ

để con xứng đáng,

cùng với mọi anh em khác,

gọi Thiên Chúa là "Cha chúng con".

 

René Pageau

Pour que le monde croie (Anne Sigier)

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày