MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Năm Tuần IV

BÀI ÐỌC I: (Năm II): 1 V 2, 1-4. 10-12

"Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ; Salomon, con hãy can đảm và ăn ở xứng danh nam nhi".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Gần ngày băng hà, Ðavít truyền cho Salomon, con trai của ông rằng: "Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ. Con hãy can đảm, và ăn ở xứng danh nam nhi. Con hãy tuân giữ các huấn lệnh của Chúa là Thiên Chúa con, hãy đi trong đường lối của Người, hãy tuân giữ các lễ nghi, giới răn, thánh chỉ và giáo huấn của Người như đã ghi chép trong Luật Môsê, ngõ hầu con đi đâu, con cũng hiểu biết mọi việc con làm, để Chúa hoàn thành lời Người đã nói về cha rằng: "Nếu con cái ngươi tuân giữ đường lối của chúng và hết lòng hết trí đi trước mặt Ta trong chân lý, thì ngươi sẽ không bao giờ mất người kế vị trên ngôi báu Israel".

Vậy vua Ðavít yên giấc với các tổ phụ và được mai táng trong thành Ðavít. Ðavít làm vua Israel được bốn mươi năm: tại Hebron, ngài cai trị bảy năm; tại Giêrusalem, ngài cai trị ba mươi ba năm. Còn Salomon lên ngôi Ðavít cha ngài, và triều đại ngài rất vững bền.

Ðó là lời Chúa. 

ÐÁP CA: 1 Sb 29, 10. 11ab. 11d-12a. 12bcd

Ðáp: Chúa thống trị trên tất cả mọi loài (c. 12b).

Hoặc đọc: Giàu sang là của Chúa, và vinh quang là của Chúa (c. 12a).

Xướng: 1) Ðavít đã chúc tụng Chúa trước mặt toàn thể cộng đồng, người thưa: "Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, từ đời đời tới muôn muôn thuở". - Ðáp.

2) Lạy Chúa, cao sang, quyền bính và vinh quang, chiến thắng, lời ca khen đều thuộc về Chúa, vì tất cả những gì trên trời dưới đất là của Chúa. - Ðáp.

3) Chúa ngự trên tất cả những đế vương. Giàu sang là của Chúa, và vinh quang là của Chúa. - Ðáp.

4) Chúa thống trị trên tất cả mọi loài, sức mạnh quyền bính đều ở trong tay Chúa; ở trong tay Chúa, mọi uy phong và vững bền.- Ðáp. 

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống: Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 6, 7-13

"Người bắt đầu sai các ông đi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Ðó là lời Chúa. 

SUY NIỆM:

Ðược Ðức Giêsu sai đi giảng dạy, nhóm Mười Hai nhận chỉ thị về hành trang của người tông đồ: phải có tinh thần đơn sơ và từ bỏ những gì ngăn cản sứ mệnh. Hoạt động chính của nhóm Mười Hai là: Rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trừ quỉ, sức dầu cho bệnh nhân...

Mỗi chúng ta cũng có trách nhiệm trong chương trình cứu độ của Ðức Giêsu. Chúng ta có nhiệm vụ loan báo một Thiên Chúa tình yêu: Ngài luôn nhân hậu, hiện diện gần gũi con người. 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, cũng như nhóm Mười Hai xưa, con phải ra đi để rao giảng Tin Mừng cho người khác. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương để chúng con luôn trung thành và nhiệt tâm tông đồ. Ước gì nước Chúa được rộng mở, con người tìm được hạnh phúc. Amen.

Thứ năm đầu tháng

Không gian dành cho Chúa

 

Cuộc đời tu trì trước hết là một không gian dành cho Thiên Chúa. Điều tôi nói có nghĩa là gì? Qua bao thế kỷ, theo kinh nghiệm của loài người, tôi cho rằng, cuộc đời tu trì đã thiết lập nên những phương cách nhận diện, nội tâm hóa, làm triển nở chiều kích về sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là những gì đời tu đề ra cho chúng ta: những phương thế để nhận ra được sự hiện diện của Chúa, để nội tâm hóa sự hiện diện đó và làm phát triển ý nghĩa của sự hiện diện đó nơi chúng ta. Nếu chúng ta lơ là, chúng ta sẽ trở thành một thành phần cộng thêm vào trong một thế giới không có Chúa, trong một thế giới hư mất.

Bảo rằng đời tu là một "không gian của đức tin",bởi vì nó khiến cho sự can thiệp sống động, sự can thiệp sáng tạo của Thần Khí trở nên khả thi; đồng thời nó còn là một "không gian của con người", nơi Thần khí có thể tác động, có thể làm Đấng sáng tạo. Đó mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta dâng cho Chúa Thánh Thần một không gian của con người, những con người và những nhóm người. Trước hết, ta dâng lên một mảnh đất tâm hồn, nơi đó Thần khí Thiên Chúa có thể vun xới để nó trở nên một mảnh đất nhân bản. Và cách thế đó không phải chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc hào hứng nhiệt tình, bởi vì chúng ta không phải lúc nào cũng hăng hái trong niềm tin, nhưng nó diễn ra trong suốt cuộc đời, trong thâm sâu, trong nhẫn nại, trong kiên trì.

 

Giám mục Pierre Claverie, op

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày