Mùa Giáng Sinh

Ngày 11 tháng Giêng

(Hay thứ sáu sau lễ Hiển Linh)

Bài Ðọc I: 1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13)

"Thánh Thần, nước và máu".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. Và trên mặt đất có ba nhân chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một. Nếu chứng của người đời mà chúng ta còn nhận lấy, thì chứng của Thiên Chúa còn mạnh hơn. Vì đó là chứng của Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là Người đã làm chứng về Con Mình.

Ai tin kính Con Thiên Chúa, thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình. Còn ai không tin Thiên Chúa, thì cho Người là gian dối, vì kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về Con Mình. Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con, thì có sự sống; còn ai không có Chúa Con, thì cũng không có sự sống. Ta viết các điều này cho các con, để các con biết rằng các con là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, các con có sự sống đời đời.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa! Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! Vì Người đã giữ chặt các then cửa thành ngươi; Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. - Ðáp.

2) Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong thanh bình, cho ngươi hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đã sai Lời Người xuống cõi trần ai, và Lời Người lanh chai chạy rảo. - Ðáp.

3) Người đã loan truyền Lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế; Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. - Ðáp.

 

Alleluia: 1 Tm 3,36

Alleluia, alleluia. - Lạy Chúa Kitô, Ðấng được rao giảng cho lương dân, vinh danh Chúa! Lạy Chúa Kitô, Ðấng được tin kính ở thế gian, vinh danh Chúa! - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 5, 12-16

"Lập tức người ấy khỏi phong hủi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch". Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn, hãy nên trơn sạch". Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: "Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch". Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

"Phong cùi" là một căn bệnh mà người Do thái kinh tởm. Người bị phong cùi sẽ bị trục xuất ra khỏi thành mà đến sống ở những nơi thanh vắng, nơi mồ mả. Ai giao tiếp với họ đều bị coi là nhơ uế. Còn Ðức Giêsu, Ngài không xa tránh họ, trái lại Ngài đã thương cứu họ: "Ta muốn, ngươi hãy nên sạch". Câu nói chứa chan tình thương yêu, cùng với quyền phép cao siêu của Ðức Giêsu, người phong cùi đã được chữa khỏi.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, bài Phúc Âm hôm nay càng làm cho chúng con tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Chúa không hề ghét bỏ, xa tránh những kẻ tội lỗi, khổ đau như chúng con, mà trái lại từng giây từng phút, Chúa vẫn chở che nâng đỡ chúng con.

Xin cho mọi người trong gia đình chúng con, trong xứ đạo chúng con, được biết chạy đến với Chúa để Ngài chữa lành những đau khổ nơi thân xác cũng như trong tâm hồn. Amen.

THỨ SÁU SAU L HIN LINH

Trích Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 5, 12-16)

Thánh sử tường thuật: sau khi chữa cho người phong cùi sạch bệnh, Người bảo anh ta đi gặp vị tư tế, dâng của lễ tạ ơn như luật định để họ công nhận anh được lành sạch và được sinh hoạt lại với cộng đồng.

Đúng như Lời người xác quyết: “tôi đến không phải phá luật, mà đến để kiện toàn luật.” Sống trong xã hội, bá nhân bá tánh, phải quy định rõ ràng ranh giới làm hay không nên làm, quy định phân biệt ác với thiện, phải tuân theo. Tuy nhiên, luật lệ, quy định trái luân thường đạo lý, trái lương tâm Công Giáo, chúng ta cần cân nhắc kỹ càng trước khi tuân thủ. Hôn nhân đồng tính luyến ái chắc chắn bị cấm tuyệt đối vì không đúng với mục đích kết hôn: Giúp nhau sống lành và sinh đẻ con cái. Hôn nhân đồng tính, không giúp nhau sống lành, không sinh đẻ con cái, hưởng thụ thú vui nhục thể trái tự nhiên, sinh nhiều thảm hoạ bệnh tật nguy hiểm.

Lạy Chúa, trước một xã hội băng hoạ ngày nay, xin giúp các nhà làm luật không ban hành những luật trái tự nhiên, vi phạm quyền làm người của người khác, để tránh cho giới trẻ ngày nay không lựa chọn sai lầm khi đối diện với luật pháp. Cơn lốc sa đoạ, tha hoá ngày nay nhiều luật trái thiên nhiên, nhiều luật kích thích người ta chìm đắm trong sai trái, lạm dụng.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con.

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày