Mùa Giáng Sinh

Ngày 7 tháng Giêng

(Hay thứ hai sau lễ Hiển Linh)

Bài Ðọc I: 1 Ga 3, 22 - 4, 6

"Hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. Và đây là giới răn của Người: chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người, là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.

Các con thân mến, chớ tin bất cứ thần trí nào, nhưng hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Do điều này mà các con biết là thần trí của Thiên Chúa: Thần trí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xác phàm thì là bởi Thiên Chúa; còn thần trí nào phủ nhận Chúa Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa mà ra, đó là thần trí của Phản-Kitô; các con nghe nói rằng nó đến, và hiện giờ nó đã ở trong thế gian rồi.

Các con thân mến, các con bởi Thiên Chúa mà ra và đã thắng nó, vì Ðấng ở trong các con thì cao trọng hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng thuộc về thế gian, nên nói chuyện thế gian, và thế gian nghe theo chúng. Chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra. Ai biết Thiên Chúa, thì nghe chúng ta; còn ai không bởi Thiên Chúa, thì không nghe chúng ta. Do đó mà chúng ta biết được thần trí chân thật và thần trí dối trá.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 2, 7-8. 10-11

Ðáp: Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp (c. 8a).

Xướng: 1) Ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: "Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con. Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và cùng kiệt cõi đất làm gia tài". - Ðáp.

2) Giờ đây, hỡi các vua, hãy nên hiểu biết; quân vương mặt đất nên giác ngộ. Hãy kính sợ làm tôi Chúa và hân hoan mừng Ngài; hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa. - Ðáp.

 

Alleluia: Mt 4,17

Alleluia, alleluia! - Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 4, 12-17. 23-25

"Nước trời đã đến gần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:

"Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến".

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Dân Do thái đang trong tâm trạng sầu khổ dưới ách gông cùm đô hộ của ngoại bang. Họ như đoàn người đang phải lầm lũi trong bóng tối tăm, bị tử thần vây bủa. Họ khát khao được nguồn ánh sáng chiếu tỏa giải cứu. Ðức Giêsu là vị Cứu Tinh đích thực được Thiên Chúa sai đến để đưa họ vào miền tự do, miền ánh sáng của Thiên Chúa. Sung sướng biết bao! Họ được loan báo một tin trọng đại: Nước Trời. Nước Hạnh Phúc đã gần.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, chúng con cũng đang trong tâm trạng sầu khổ như dân Do Thái xưa. Chúng con cũng bị gông cùm của sa tan, bị ách tội lỗi đè nặng trên chúng con. Chúng con thấy khổ tâm, nhưng không sao thoát ra được. Quả thật, chúng con không thể tự cứu mình; và cũng không ai có thể cứu được chúng con.

Tuy nhiên, chúng con không thất vọng, vì Cha đã ban Ðức Giêsu cho chúng con. Ngài là vị Cứu Tin đến đem bình an và ơn Cứu Ðộ cho chúng con. Có Ðức Giêsu, chúng con bảo đảm được hạnh phúc. Trong niềm hân hoan, chúng con muốn reo lên lời tạ ơn: Xin tạ ơn Cha cùng với Ðức Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

THỨ HAI LỄ HIN LINH

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 4,12-17.23-25)

Thánh sử kể: nghe tin ông Gioan bị giết, Đức Kitô lánh sang Galilê, đó Ngài chữa lành hết mọi bệnh tật, trừ quỷ. Danh tiếng Ngài vang xa, người ta lũ lượt kéo đến theo Ngài, cầu xin chữa bệnh và nghe Ngài giảng dạy: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã tới gần.

Nghe Chúa giảng dạy về Nước Trời, về cách sống giúp con người được giải thoát, người người đều mến mộ. Giọng Người nói, cách người giảng dạy, trong chân tình thân thiết, nhất là sóng mắt hiền hoà, nhân ái như không bỏ sót một ai mà không quan tâm; ngoài ra, Ngài còn chữa lành mọi bệnh tật, giúp họ thoát khỏi mọi lao đao khốn khó, danh tiếng Ngài vang dội đến tận những nơi xa xôi hẻo lánh, số người kéo đến gặp Người, nghe Người ngày càng đông, quên cả lo ăn, lo ngủ, nhiều ngày Người phải hoá bánh và cá ra nhiều nuôi sống họ. Tin vào Chúa, lắng nghe và thực thi Lời Ngài, chắc chắn được giải thoát mọi tâm tư khổ luỵ, mọi bệnh tật thể xác, tâm hồn, để sống thanh thản, hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin ban lòng sốt mến đ chúng con siêng năng đọc Lời Chúa, mau mắn đem thi hành. Chúng con tin đời chúng con sẽ được soi sáng, thoát khỏi u mê lầm lạc, giúp chúng con có cuộc sống an lành, mạnh khoẻ, yêu đời, yêu người.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày