Mùa Giáng Sinh

Ngày 5 tháng Giêng

Bài Ðọc I: 1 Ga 3, 11-21

"Chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta thương yêu anh em".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, đây sứ điệp các con đã nghe từ ban đầu là chúng ta phải thương yêu nhau.

Không như Cain, người thuộc về ma qủy, nên đã giết em mình.

Nhưng tại sao nó đã giết em? Vì công việc nó làm là gian ác, còn công việc của em nó thì chính trực.

Các con đừng ngạc nhiên, nếu thế gian ghét các con.

Chúng ta biết rằng chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta thương yêu anh em.

Ai không yêu thương, thì ở trong cõi chết.

Hễ ai ghét anh em mình đều là kẻ sát nhân, và các con biết rằng mọi kẻ sát nhân không có sự sống đời đời ở trong mình.

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa là chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng phải thí mạng sống mình cho anh em.

Nếu ai có của cải đời này mà thấy anh em mình túng thiếu, lại đóng cửa lòng mình đối với họ, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở trong người ấy được?

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật.

Do đó chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa.

Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự.

Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv. 99,2,3, 4,5

Ðáp: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa. (2a)

Xướng 1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. - Ðáp.

2) Hãy biết rằng Thiên Chúa là Thượng Ðế, chính Ngài đã tạo tác thân ta và ta thuộc quyền sở hữu của Ngài. - Ðáp.

3) Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, hãy vào trụ quan nhà Ngài với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui, hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Ngài. - Ðáp.

4) Vì Thiên Chúa, Ngài thiện hảo, lòng từ bi Ngài tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. - Ðáp.

 

Alleluia:

Alleluia, Alleluia. - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta, hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hòa đã tỏa xuống trên địa cầu. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 1,43-51

"Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa.

Người gặp Philipphê và nói với ông: "Hãy theo Ta".

Philipphê là người thành Bétsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô.

Philipphê gặp Nathanaen và nói với ông: "Ðấng đã được Moisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazarét".

Nathanaen đáp: "Bởi Nazarét nào có cái chi hay?".

Philipphê nói: "Hãy đến mà xem".

Chúa Giêsu thấy Nathanaen đi tới mình, thì nói về ông: "Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối".

Nathanaen đáp: "Sao Ngài biết tôi?"

Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi".

Nathanaen thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel".

Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: ta đã thấy ngươi dưới gốc cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa".

Và Người nói với ông: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người".

Ðó là Lời Chúa.

 

Suy Niệm:

"Trước khi Philipphê gặp anh, Thầy đã thấy anh dưới cây vả". Từ đời đời, Chúa đã biết ta trong mọi bí ẩn của tâm hồn. Chúa dò thấu tường tận. Không có gì kín nhiệm mà Chúa không thông suốt. Chúa biết rõ ta hơn ta biết ta. Và Chúa cũng lo lắng cho ta hơn ta tự lo cho mình.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, ai sẽ hiểu con hơn Cha? Tâm can con qua từng gang tấc, ai thấu suốt ngọn ngành? Xin cho con luôn sống chính trực, chân thành. Niềm xác tín có Cha đang nhìn và yêu con là động lực thôi thúc con luôn hướng về Cha. Chính vì hành vi trong sáng nơi con, sẽ giúp con an vui khi được trình diện Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

NGÀY 5 THÁNG GIÊNG

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 1,43-51)

Tuờng thuật của Thánh Gioan Tông đồ trong đoạn Tin Mừng này xác tín: ánh mắt và giọng nói đầy tình yêu và thuyết phục nhanh chóng được các ông Philípphê, Nathanaen tin theo, sẵn sàng bỏ tất cả, làm môn đệ Người.

Trong đời đã mấy ai có được ánh mắt, vầ hành xử thuyết phục khiến người khác phải nghe theo. Ngài là Đấng Toàn năng, biết rõ cuộc đời từng người, chỉ nói lên vài nét đặc trưng cũng đủ sức lôi cuốn hai ông Philípphê, và Nathanaen sẵn sàng đi theo. Tuy không được trực diện với Đức Giêsu Kitô như các vị Tông đồ, nhưng ta có được cả kho sách nói về Người, về những việc Người làm ba mươi ba năm tại thế. Hãy cầm lên và đọc, sẽ phát hiện nhiều điều mới mẻ, và không thể không bỏ hết xa hoa phù phiếm mà yêu Ngài, mà rao giảng Tin Mừng của Ngài.

Lạy Chúa, xin coi chúng con cảm nhận được những lời nói thẳm sâu của Chúa, những lời nói có sức làm lay chuyển lòng người, những lời nói làm chúng con ch biết làm thiện sống lành, không sợ lạc xa tình Chúa. Mỗi Lời Chúa nói ra, mỗi việc Chúa làm đều hàm chứa yêu thương tha thứ, đầy ngập lòng trìu mến của người cha. Xin cho chúng con biết hăng say đọc và suy niệm Lời Chúa để chúng con có hướng đi tốt, dễ dàng đưa chúng con đến Bến Quê Trời bình an.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con...

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày