Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Bảy Tuần  XXIX

Thánh Didier, Giám mục

Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 4, 7-16

"Ðức Kitô là đầu, nhờ Người mà toàn thân thể được lớn lên".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô,

Anh em thân mến, mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn tuỳ theo lượng Ðức Kitô ban cho. Vì thế có lời rằng: "Người lên nơi cao điệu tù nhân về, Người đã ban ân huệ cho mọi người". Nói rằng "Người lên" nghĩa là gì nếu không phải là trước Người đã xuống những miền hạ tầng trái đất sao? Ðấng đã xuống cũng chính là Ðấng đã vượt lên trên mọi tầng trời, để làm viên mãn vạn vật.

Và chính Người đã ban cho kẻ làm Tông đồ, người làm Tiên tri, còn kẻ khác thì rao giảng Tin Mừng, kẻ khác nữa làm chủ chăn và thầy dạy, để tổ chức các thánh nhân nên hoàn bị hầu chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Ðức Kitô, cho đến khi mọi người chúng ta hợp nhất trong đức tin, và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm tuổi người của Ðức Kitô viên mãn, để chúng ta không còn là trẻ nhỏ bị lắc lư và lôi cuốn theo mọi chiều gió học thuyết, nghiêng theo sự lừa dối của người đời, và mưu mô xảo trá làm cho lạc lõng trong sự sai lầm.

Nhưng chúng ta hãy thực hiện chân lý theo đức ái, hãy tấn tới bằng mọi phương tiện trong Ðức Kitô là đầu. Do nơi Người mà toàn thân thể được hoà hợp với nhau, kết cấu với nhau bằng những dây liên lạc cung cấp sinh lực tuỳ theo phận sự của mỗi phần, làm cho thân thể lớn lên và tự xây dựng lấy mình trong đức mến.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa" (c. 1).

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng tôi sẽ tiến vào nhà Chúa". Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. - Ðáp.

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. - Ðáp.

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavít. - Ðáp.

 

Alleluia: Tv 118, 18

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 13, 1-9

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Người còn nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Lời giảng và dụ ngôn của Ðức Giêsu chứng tỏ Thiên Chúa luôn khoan dung, kiên nhẫn chờ đợi con người sám hối và hoán cải. Sám hối là điều kiện cần thiết để chúng ta được Thiên Chúa tha thứ. Dù chúng ta yếu đuối và nhiều lỗi lầm, đó không phải là điều đáng trách, nhưng điều quan trọng là chúng ta biết nhìn nhận con người giới hạn của mình và tích cực sửa đổi.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi chúng con ăn năn sám hối. Xin Chúa giúp chúng con mau mắn quay về với Chúa. Xin hãy làm phát sinh những hoa quả tốt tươi trong tâm hồn chúng con là tình yêu mến, đức công bình, lòng quảng đại bao dung... Ðó là điều Chúa chờ đợi và vui mừng khi nhìn thấy kết quả tốt đẹp nơi chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và giúp chúng con trung thành với điều ước nguyện. Nguyện xin Ðức Giêsu Kitô cầu bầu cho chúng con. Amen.

Thánh Didier, Giám mục

Sức mạnh nội tâm

Chắc là đã có lần bạn bị ai đó quở trách vì đã đánh đồng các ý tưởng của bạn với thực tế? Xin bạn đừng phiền lòng, vì thật ra nhiều nhà bác học đã bị như vậy!

Chẳng hạn, trong lịch sử ngành vật lý, bạn nhớ lại đi, một vài lý thuyết khoa học ngày nay có vẻ như là huyền thoại, và cách giải thích các phần tử vật chất theo thuyết định mệnh lại trùng hợp với một ý thức hệ, trong khi cách giải thích đó cho rằng mình dựa trên thực tế các sự kiện!

Từ khi lý thuyết quang ra đời, lý thuyết đã đưa ra ánh sáng việc vật chất vừa có dạng sóng vừa có dạng hạt, các nhà bác học đã bắt đầu tìm hiểu triết lý, và suy nghĩ về sự tự do tuyệt vời đang tỏa hương trên thực tế của vũ trụ.

Điều này có nghĩa là thực tế và các ý tưởng không ngừng đối đầu nhau, để cuối cùng phát sinh ra sự thật, một sự thật mà - người ta biết thế - lý trí không bao giờ hiểu thấu cho đủ, nếu không có các đức tính như cẩn thận, kiên nhẫn, khiêm tốn, và nhất là sức mạnh nội tâm.

Raphael Pasquier

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày