Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Tư Tuần  XXIX

Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục

Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 3, 2-12

"Hiện nay mầu nhiệm của Ðức Kitô đã được mạc khải, các Dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em đã nghe biết Thiên Chúa ban phát ân sủng để cho tôi mưu ích cho anh em: vì nhờ ơn mạc khải mà tôi biết được sự mầu nhiệm, như tôi vừa mới viết ra trong ít lời trên kia. Ðọc những lời đó, anh em có thể nhận thức được sự am hiểu của tôi trong mầu nhiệm Ðức Kitô. Mầu nhiệm đó chưa hề tỏ ra cho con cái loài người ở các thế hệ khác được biết, nhưng hiện nay, đã được mạc khải cho các thánh Tông đồ và các tiên tri của Người, trong Thánh Thần. Và nhờ Tin Mừng, các Dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể, và đồng thông phần lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.

Tôi đã được nên người phục vụ Tin Mừng đó, do ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, bằng cách thi thố sức mạnh của Người. Tôi là kẻ hèn nhất trong các thánh, nhưng đã được ơn này là rao giảng cho Dân ngoại những sự giàu có không thể thấu hiểu được của Ðức Kitô, và soi sáng cho mọi người biết cách thức phân phát mầu nhiệm đã được ẩn giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa, Ðấng tạo thành vạn vật: khiến các chủ thần và quyền thần thiên quốc đều phải nhờ Hội Thánh mới biết được sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa, thể theo dự định từ trước muôn đời mà Ngài đã thi hành trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Người, chúng ta được cậy trông và nhờ lòng tin vào Ngài, chúng ta mạnh dạn đến cùng Ngài.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Is 12, 2-3. 4bcd-5. 5-6

Ðáp: Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ (c. 3).

Xướng: 1) Ðây Thiên Chúa là Ðấng Cứu Chuộc tôi, tôi sẽ tin tưởng mà hành động và không khiếp sợ: vì Chúa là sức mạnh, là Ðấng tôi ngợi khen, Người sẽ trở nên cho tôi phần rỗi. - Ðáp.

2) Hãy ca tụng Chúa và kêu cầu danh Người, hãy công bố cho các dân biết kỳ công của Chúa, hãy nhớ lại danh Chúa rất cao sang. - Ðáp.

3) Hãy ca tụng, vì Chúa làm nên những việc kỳ diệu, hãy cao rao việc đó trên khắp hoàn cầu. Hỡi người cư ngụ tại Sion, hãy nhảy mừng ca hát, vì Ðấng cao cả là Ðấng Thánh Israel ở giữa ngươi. - Ðáp.

 

Alleluia: Tv 118, 18

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 12, 39-48

"Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Mỗi người chúng ta, tùy theo công việc và địa vị đều có trách nhiệm phải chu toàn những bổn phận Chúa trao cho chúng ta. Như người đầy tớ trung thành với chủ, họ biết chăm sóc và bảo vệ tài sản của chủ mình. Chúng ta cũng có bổn phận phải xây dựng và làm cho Giáo Hội thêm xinh đẹp, cụ thể nơi Giáo Xứ, trong hội đoàn, và gia đình chúng ta để chuẩn bị đón Ðức Giêsu trở lại trong vinh quang.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Giáo Hội và dùng nhiều phẩm trật để phục vụ Giáo Hội. Xin Chúa hãy thánh hóa, ban tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa trên Ðức Giáo Hoàng, các Ðức Giám Mục, và các cộng tác viên của các ngài, để các ngài được trung thành trong sứ vụ xây dựng Nước Chúa. Xin cho các bậc bề trên và cha mẹ cũng chu toàn bổn phận trong địa vị của mình, biết chăm sóc và giáo dục con cái, để chúng trở thành những phần tử hữu dụng cho Nước Trời. Amen.

Text Box:  
 Thứ tư 
Tháng mười 
 Ep 3,2-12 
Lc 12,39-48

Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục

Hãy sẵn sàng

Sở dĩ khi bàn về linh đạo, người ta thường hay nhắc tới các thi sĩ và các ngôn sứ, là vì các ngài dẫn chúng ta đến bên bờ của "điều phi thường" khiến cho con tim bồi hồi. Đó là một điều gì không thể nhận biết, giống như là hư không, nhưng chúng ta lại linh cảm nó đòi hỏi một sự sẵn sàng lắng nghe trọn vẹn.

Kinh Thánh diễn tả "điều rất nhỏ nhoi" ấy bằng kiểu nói "tiếng gió hiu hiu" (1 V 19,12) đến tìm ngôn sứ Êlia trong những giờ phút đau khổ nhất của ông với câu hỏi duy nhất khiến ông phải tiếp tục lên đường: "Êlia, ngươi làm gì ở đây?". Trong cái run run rất nhẹ của cơn gió hiu hiu ấy, có "lời duy nhất lúc nào cũng sẵn sàng cho những ai sẵn sàng lắng nghe".

Để cho lời ấy vang vọng trong tim, điều này giúp mở ra những không gian vô tận, giống như "đất chảy sữa và mật". Chúng ta sẽ hít thở tốt hơn một khi đã được cởi bỏ khỏi sự lo lắng cho bản thân bằng cách tìm lại sự quan tâm tới tha nhân.

Bởi khi chúng ta thông hiệp với Đấng Không Thể Đạt Thấu, thì tiếng nói dẫn chúng ta về phía tha nhân. Nó khơi dậy nơi chúng ta một lời phản kháng chống lại bạo lực, chống lại việc xóa bỏ các mối tương quan, một lời tranh đấu "để không có gì bị xóa đi khỏi khuôn mặt con người".

Francine Carrillo

Poétique: Une subversion de la foi

(Revue Sources)

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày