Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Bảy Tuần  XXVIII

Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 1, 15-23

"Thiên Chúa tôn Ðức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa Giêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, tôi không ngừng tạ ơn Chúa cho anh em, khi nhớ đến anh em trong kinh nguyện. Xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau.

Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 8, 2-3a. 4-5. 6-7

Ðáp: Chúa đã đặt Con Chúa cai trị các công trình tay Chúa tác thành (c. 7).

Xướng: 1) Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu! Chúa đã nâng cao oai nghiêm Ngài trên cõi trời xanh. Từ miệng thiếu nhi và trẻ con đang bú sữa. - Ðáp.

2) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? Con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? - Ðáp.

3) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo. Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. - Ðáp.

 

Alleluia: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 12, 8-12

"Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

"Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Ðức Giêsu nói: "Ai phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha". Tội phạm đến Thánh Thần là tội gì? Mà tại sao tội này không được tha? Thiên Chúa là Cha rất bao dung, dù tội nặng đến đâu Ngài cũng tha thứ cách dễ dàng. Câu nói của Ðức Giêsu ở đây phải hiểu: không phải tội phạm đến Thánh Thần là tội quá nặng không thể tha, mà vì con người cố chấp không theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, họ không muốn hối cải, họ không muốn được tha, nên họ không được tha.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần, Ðức Giêsu đã cho chúng con biết Ngài luôn hiện diện và soi dẫn cho từng việc làm, lời nói, suy nghĩ của chúng con. Vậy mà chúng con vẫn thường quên sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Chúng con thường bịt tai không theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Ngài. Vì dại dột, phóng túng, chúng con đã tự định đoạt cho mình một cuộc sống bất hạnh. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con và tiếp tục đến với chúng con, giúp chúng con nhận ra sự yếu đuối và giới hạn của mình để chúng con biết thốt lên: Lạy Chúa, con biết con cần Chúa! Amen.

Chan chứa niềm vui

Tất cả các môn đệ của Chúa Kitô, đều có bổn phận góp phần vào công cuộc gieo trồng đức tin. Tuy nhiên, trong số các môn đệ, Chúa Kitô vẫn luôn kêu gọi những kẻ Người muốn, để họ ở với Người và để Người sai đi giảng dạy muôn dân...

Chính Thiên Chúa là Đấng kêu gọi, nhung con người phải đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa đến độ không còn lệ thuộc vào xác thịt tự nhiên để hoàn toàn dấn thân phục vụ Tin Mừng. Nhưng thái độ đáp trả này chỉ có thế được thực hiện dưới sự thúc đẩy và trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Thật vậy, kẻ được sai đi phải hoà nhập vào đời sống và sứ vụ của Đấng đã "tự hủy mình đi khi nhận lấy thân nô lệ" (P12,7).

Bằng nếp sống theo Tin Mừng đích thực, với thái độ kiên nhẫn, đại lượng, nhân hậu, yêu thương chân thành, nhà truyền giáo phải làm chứng cho Chúa đến độ sẵn sàng đổ máu nếu cần. Thiên Chúa sẽ ban cho họ lòng can đảm và sức mạnh, để cho dù phải trải qua bao gian truân thử thách và phải sống trong cảnh khó nghèo cùng cực. họ vẫn được chan chứa niềm vui.

Công đồng Vatican II

Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo Ad Gentes"

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày