Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Ba Tuần  XXVIII

Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ Thánh Hechwigis, nữ tu

Bài Ðọc I: (Năm II) Gl 5, 1-6

"Cắt bì là vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Chính tôi đây, Phaolô, tuyên bố cho anh em rằng: Nếu anh em chịu cắt bì, thì Ðức Kitô chẳng làm nên công trạng gì cho anh em. Tôi chứng thực một lần nữa với mọi người nào chịu cắt bì rằng: họ bị bắt buộc phải giữ trọn cả lề luật. Anh em muốn công chính hoá bởi lề luật, thì anh em tự tách biệt khỏi Ðức Kitô, và đã mất ân sủng rồi.

Về phần chúng tôi, nhờ Thánh Thần và nại vào đức tin, chúng tôi mong chờ trông cậy sự công chính. Bởi chưng trong Ðức Giêsu Kitô, cắt bì hay không cắt bì đều vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48

Ðáp: Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con (c. 41a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con, xin ban ơn phù trợ theo lời Ngài đã hứa. - Ðáp.

2) Xin đừng rút lời chân lý khỏi miệng con, vì con trông cậy vào sắc dụ của Ngài. - Ðáp.

3) Con sẽ tuân giữ luật pháp Chúa luôn luôn, cho tới muôn ngàn đời và mãi mãi. - Ðáp.

4) Con sẽ bước đi trên đường rộng rãi, vì con tìm kiếm huấn lệnh của Ngài. - Ðáp.

5) Các chỉ thị Ngài làm cho con hoan lạc, đó là những điều con vẫn mến yêu. - Ðáp.

6) Con giang tay cầu chỉ thị của Chúa, và con suy gẫm về những thánh chỉ của Ngài. - Ðáp.

 

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 11, 37-41

"Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: "Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Người Biệt Phái thắc mắc vì Ðức Giêsu không rửa tay trước bữa ăn theo tập tục của tiền nhân. Nhưng Ngài cho thấy nếu quá câu nệ vào Luật thì đó chỉ là những hình thức rỗng tuếch. Ðiều quan trọng là chúng ta có một tâm hồn trong sạch. Sự trong sạch theo tinh thần của Ðức Giêsu chỉ có được khi biết sống chân thành, tự do với mọi ràng buộc vật chất và tình cảm không chính đáng.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con biết giá trị của sự trong sạch đích thực chính là trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa soi sáng và thanh tẩy lòng chúng con, để chúng con biết sống bằng một tình yêu mến đối với Chúa, với anh em, chứ không tuân giữ luật một cách máy móc và hình thức. Amen.

Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ Thánh Hechwigis, nữ tu

Thanh tẩy nội tâm

Anh em thân mến, thật là chính đáng và thánh thiện khi vâng lời Thiên Chúa hơn là đi theo mấy tay kích động và kiêu ngạo... Chúng ta hãy gắn bó với những ai chân thành xây dựng hòa bình, chứ đừng gắn bó với những kẻ chỉ làm ra vẻ mong muốn nó. Thật vậy, trong Kinh Thánh có nói: "Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta". Và ở đâu đó có người viết: "Chúng đã yêu mến Người ngoài miệng, nhưng chúng đã lừa phỉnh Người; lòng chúng không hề ngay thẳng với Người và chúng cũng chẳng màng trung thành với giao ước của Người".

Thật ra Đức Kitô thuộc về những ai khiêm nhượng trong lòng, chứ không phải những kẻ nâng mình lên khỏi đàn chiên. Phủ việt của Thiên Chứa, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đã không đến trong niềm kiêu hãnh, nhưng với sự khiêm nhường trong lòng, như Chúa Thánh Thần đã nói về Ngài như sau: "Ai đã tin lời chúng tôi? Và cánh tay của Đức Chúa đã được mặc khải cho ai? Chúng tôi đã loan báo Người sẽ đến như một em bé, như một rễ cây trong vùng đất khô. Người chẳng có chi đẹp đẽ, huy hoàng: Chúng tôi đã thấy Người... nhưng diện mạo Người thật đáng khinh".

Anh em thân mến, đó là gương mẫu đã được ban cho anh em. Nếu như Chúa chúng ta đã hạ mình dường ấy, thì chúng ta, những kẻ được Ngài cho phép bước đi dưới ách ân sủng của Ngài, chúng ta phải làm gì đây?


Thánh Clêmentê thành Rôma

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày