Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Ba Tuần  XXVII

Bài Ðọc I: (Năm II) Gl 1, 13-24

"Người đã mạc khải cho tôi biết Con của Người, để tôi rao giảng Người cho dân ngoại".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, anh em nghe nói về đời sống của tôi trước kia, khi theo đạo Do-thái: tôi đã bắt bớ và phá hoại Hội Thánh của Thiên Chúa thái quá. Trong đạo Do-thái, tôi đã vượt hẳn nhiều bạn đồng giống nòi, đồng tuổi với tôi, và tôi nhiệt thành hơn bất cứ ai đối với truyền thống của cha ông tôi.

Nhưng khi Ðấng tách riêng tôi ra từ lòng mẹ, và dùng ơn Người mà kêu gọi tôi, để tôi rao giảng Người trong các dân ngoại, thì không lúc nào tôi bàn hỏi người xác thịt máu huyết, và tôi không lên Giêrusalem để gặp các vị làm tông đồ trước tôi, nhưng tôi đi ngay đến Arabia, rồi lại trở về Ðamas. Ðoạn ba năm sau, tôi mới lên Giêrusalem để gặp Phêrô, và lưu lại với ông mười lăm ngày. Tôi không gặp một tông đồ nào khác, ngoài Giacôbê, anh em của Chúa. Những điều này tôi viết cho anh em, đây trước mặt Thiên Chúa, tôi không nói dối.

Thế rồi tôi đã đi về miền Syria và Cilicia. Nhưng các giáo đoàn của Ðức Kitô ở xứ Giuđêa chưa biết mặt tôi, họ chỉ nghe đồn rằng: "Người xưa kia bắt bớ chúng ta, giờ đây lại rao giảng đức tin mà thuở trước ông muốn bài trừ", và vì tôi, họ ngợi khen Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15

Ðáp: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời (c. 24b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con, Ngài biết con lúc con ngồi hay con đứng. Ngài hiểu thấu tư tưởng con tự đàng xa, khi con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết, Ngài để ý tới mọi đường lối của con. - Ðáp.

2) Chính Ngài đã nặn ra thận tạng con, đã dệt ra con trong lòng thân mẫu. Con ngợi khen Ngài đã tạo nên con lạ lùng như thế, vì công cuộc của Ngài thực diệu huyền. - Ðáp.

3) Linh hồn con, Chúa hoàn toàn biết rõ, thể chất con không giấu nổi mắt Ngài, lúc con được cấu tạo hình hài trong nơi kín đáo, lúc con được dệt thân ở chỗ đất sâu. - Ðáp.

 

Alleluia: Tv 144, 14cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 10, 38-42

"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với".

Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Làng Bêthania cách xa thủ đô Giêrusalem độ ba cây số. Nơi đây có một gia đình đạo đức mà Chúa Giêsu rất yêu quí, đó là gia đình chị Martha, Maria và Ladarô.

Lúc Chúa tới, Martha lo lắng chuẩn bị bữa ăn, trong lúc Maria ngồi yên bên Chúa để nghe Người giảng dạy. Câu trả lời của Ðức Giêsu trước lời đề nghị của Martha không có nghĩa là Ðức Giêsu phủ nhận tất cả sự quan tâm lo lắng của Martha, nhưng Ðức Giêsu muốn cho thấy một điều cao quí hơn, đó là lắng nghe Lời Chúa. Lo lắng cho Chúa là điều đáng quí, nhưng để hết tâm trí để nghe Lời Ngài mà thực hành theo lại còn quí hơn.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, khi đã biết được giá trị cao quí của Lời Chúa. Xin cho chúng con hiểu rằng quan trọng trước hết là lòng chúng con phải hướng về Lời Chúa. Mọi lắng lo vật chất sẽ được Chúa giúp giải quyết sau. Amen.

Thánh Điônysiô, Giám mục và Các bạn, tử đạo

Thánh Gioan Léonarđô, Linh mục

Hoạt động và chiêm niệm

Trong dụ ngôn về người xứ Samari nhân hậu, vấn đề lòng thương xót đã được đặt ra. Nhưng không phải chỉ có một cách thế duy nhất để thành người nhân đức. Tiếp theo là câu chuyện của hai chị em Matta và Maria: Một người chuyên tâm hoạt động, còn người kia chăm chú lắng nghe Lời Chúa. Nếu như sự chăm chú này đi kèm với đức tin, thì nó còn được đánh giá cao hơn cả việc làm, vì Chúa đã nói: "Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi".

Vậy thì cả chúng ta nữa, hãy cố gắng kiếm cho được điều mà không ai có thể lấy đi. Hãy nên giống như cô Maria, để cho niềm khao khát sự khôn ngoan thúc đẩy: Đó là một việc cao đẹp hơn, hoàn thiện hơn các việc khác... Bởi thế, xin đừng vội chỉ trích, xét đoán cho rằng những kẻ khao khát sự khôn ngoan ấy là vô công rỗi nghề... Tuy nhiên, cô Matta không hề bị phê phán vì những việc tốt của cô, cho dù cô Maria đã chọn phần tốt nhất. Thật vậy, kho tàng ân sủng của Chúa thật là đa dạng và Ngài có thể ban tặng theo nhiều cách khác nhau...

Các tông đồ cũng không hề cho rằng tốt hơn nên gác qua một bên Lời Chúa để đi phục vụ bàn ăn (Cv 6,2). Nhưng cả hai đều là những việc khôn ngoan... Thân Thể Hội Thánh chỉ là một, cho dù có nhiều chi thể khác nhau; chi thể này cần đến chi thể kia.

Thánh Ambrôxiô

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày