Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Bảy Tuần  XXVI

Thánh Brunô, Linh mục

Bài Ðọc I: (Năm II) G 42, 1-3. 5-6. 12-16

"Giờ đây mắt con nhìn thấy Chúa. Bởi đó chính con trách thân con".

Bài trích sách ông Gióp.

Ông Gióp thưa lại cùng Chúa rằng: "Con biết Chúa làm nên mọi sự, và không một tư tưởng nào giấu được Chúa. Ai là kẻ mê muội che khuất được ý định của Chúa? Vì thế, con nói bậy về những điều vượt quá sự thông biết của con. Trước kia con nghe tiếng Chúa, còn giờ đây mắt con nhìn thấy Chúa. Bởi đó, chính con trách thân con, và ăn năn sám hối trong bụi tro".

Sau này Chúa giáng phúc cho ông Gióp nhiều hơn lúc ban đầu. Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. Ông còn sinh được bảy trai ba gái. Người con gái thứ nhất ông đặt tên là Nhật, người thứ hai tên Hương, và người thứ ba tên Bình. Trong khắp nước, không tìm thấy thiếu nữ nào xinh đẹp như các con gái của ông Gióp. Thân phụ của các cô cũng chia phần gia tài cho các cô như những anh em trai. Sau đó, ông Gióp còn sống được một trăm bốn mươi năm nữa, và nhìn thấy con cháu đến bốn đời. Khi cao niên đầy tuổi, ông đã qua đời.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu (c. 135a).

Xướng: 1) Xin Chúa dạy con sự thông minh và lương tri, vì con tin cậy vào các chỉ thị của Ngài. - Ðáp.

2) Con bị khổ nhục, đó là điều tốt, để cho con học biết thánh chỉ của Ngài. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, con biết sắc dụ Ngài công minh, và Ngài có lý mà bắt con phải khổ. - Ðáp.

4) Theo chỉ dụ Chúa mà vũ trụ luôn luôn tồn tại, vì hết thảy vạn vật đều phải phục vụ Ngài. - Ðáp.

5) Con là tôi tớ Chúa, xin Chúa dạy dỗ con, để con hiểu biết những lời Ngài nghiêm huấn. - Ðáp.

6) Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. - Ðáp.

 

Alleluia: Tv 118, 34

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 10, 17-24

"Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời". Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. - Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết". Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Sau khi thực tập, các môn đệ đã trở về trong niềm vui mừng, vì cả ma quỷ cũng phải đầu hàng họ. Nhưng Chúa nói: đừng tự mãn vì được thành công. Nhưng hãy vui mừng vì tên các ông đã được ghi vào sổ hằng sống.

Cũng trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã cảm tạ Thiên Chúa Cha, là nguồn mọi ơn lành. Vì Chúa Cha đã mạc khải cho những người bé mọn - những con người tầm thường như hăng say theo Thầy đi rao giảng Tin Mừng.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa xin cho chúng con luôn nhiệt thành trong công việc Tông Ðồ, vì danh Chúa và vì mưu cầu ích lợi cho anh em chúng con. Xin cho chúng con luôn sống khiêm nhường vì đó là điều kiện để chúng con được Thiên Chúa xót thương. Amen.

Thứ Bảy đầu tháng

Thánh Brunô, Linh mục

Như ánh bình minh

Đức Trinh Nữ được ví như ánh bình minh trong sách Diễm Ca, bởi vì Mẹ là nguyên lý của một cuộc tạo thành mới. Với hồng ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, lịch sử loài người được bắt đầu lại và mọi sự trở nên sáng sủa. Đó là một chất liệu mới nguyên, hoàn toàn tinh trong, từ tốn, qua đó Ađam mói sẽ được tạo thành - và cả chúng ta nữa, nếu như chúng ta cũng muốn được cùng Ngài tái tạo.

Bởi Đức Trinh Nữ không chỉ chờ đợi thiện chí của chúng ta, và cuối cùng cử chỉ phó thác hoàn toàn của người con hiếu thảo, để rửa sạch chúng ta trong sự vô tội của Mẹ. Chúng ta còn cần phải chạy đến trước mắt Mẹ, như đã được viết trong sách Diễm Ca "Đôi mắt Ngài tựa như những hồ nước ở Hesebon", những hồ nước trong xanh tính khiết, ở đó chúng ta được thanh tẩy khỏi mọi tì ố, để đắm chìm trong sự sống thần linh.

Dưới định chế của ân sủng - ân sủng mà Mẹ dư tràn và có thể phân phát tùy theo lòng từ mẫu của Mẹ - phần thưởng được trao ban trước cả khi lập công, giàu sang và hạnh phúc được tuôn đổ dư tràn ngay khi chưa chịu thử thách. Cách thức trong thế giới mới là như thế, chỉ có Chúa làm như vậy thôi.

Một đan sĩ ở Chartreux

Amour et silence

(Livre de Vie - Le Seuil)

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày