Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Sáu Tuần  XXVI

Bài Ðọc I: (Năm II) G 38, 1. 12-21; 39, 33-35

"Ngươi có xuống tận đáy biển và đi bách bộ dưới vực thẳm không?"

Bài trích sách ông Gióp.

Từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời ông Gióp rằng: "Sau khi ngươi đã sinh ra, ngươi có ra lệnh cho bình minh, và chỉ chỗ cho rạng đông không? Ngươi có cầm giữ các phần cuối cùng trái đất, và xua đuổi khỏi địa cầu bọn gian ác không? Mặt đất trở nên như đất sét có đóng ấn và trải ra như chiếc áo. Bọn gian ác bị tước mất sự sáng, và cánh tay giơ cao bị bẻ gẫy.

"Ngươi có xuống tận đáy biển, và đi bách bộ dưới vực thẳm không? Cửa tử thần có mở ra cho ngươi và ngươi có nhìn thấy tối tăm không? Ngươi có xem xét chiều rộng địa cầu không? Nếu ngươi đã hiểu biết, hãy chỉ mọi sự cho Ta. Sự sáng ở đàng nào và sự tối tăm ở nơi đâu, để ngươi dẫn dắt cả hai đến địa giới của chúng, và hiểu biết đường lối nhà chúng? Bấy giờ ngươi có biết ngươi sẽ sinh ra không? Và ngươi có biết rõ số ngày đời ngươi không?"

Ông Gióp thưa lại cùng Chúa rằng: "Con nói lơ đãng, thì con trả lời thế nào được? Con để tay trên miệng con. Con đã nói một lần, chớ chi con đừng nói! Và lần thứ hai, con không nói thêm gì nữa".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab

Ðáp: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời (c. 24b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con, Ngài biết con, lúc con ngồi, khi con đứng. Ngài hiểu thấu tư tưởng con tự đàng xa, khi con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết, Ngài để ý tới mọi đường lối của con. - Ðáp.

2) Con đi đâu để xa khuất được thần linh của Chúa? Con trốn đâu cho khỏi thiên nhan Ngài? Nếu con leo được lên trời, thì cũng có Ngài ngự đó; nếu con nằm dưới âm phủ, thì đây cũng có mặt Ngài. - Ðáp.

3) Nếu con mượn đôi cánh của hồng đông, và bay đến cư ngụ nơi biên cương biển cả, tại nơi đây cũng bàn tay Chúa dẫn dắt con, và tay hữu Ngài nắm giữ con. - Ðáp.

4) Chính Ngài đã nặn ra thận tạng con, đã dệt ra con trong lòng thân mẫu. Con ngợi khen Ngài đã tạo nên con lạ lùng như thế, vì công cuộc của Ngài thật diệu huyền. - Ðáp.

 

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 10, 13-16

"Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi.

"Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục.

"Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Corozain, Bethsaiđa và Capharnaum là những thị trấn nhỏ nằm trên bờ hồ Giênêgiarét. Chúa Giêsu và các môn đệ đã nhiều lần rao giảng Tin Mừng, cũng như làm nhiều phép lạ ở các thị trấn này. Thế mà dân ở đây vẫn cứng lòng không theo Chúa. Hình phạt cho các thị trấn sẽ nặng hơn vì ngoan cố không chịu nghe theo Chúa.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trước lòng chai đá của dân chúng, Chúa đã lên tiếng răn đe mong con người sám hối trở về. Vì thế, trách nhiệm truyền giáo của các môn đệ lại càng trở nên cấp thiết. Xin cho chúng con, biết từ bỏ bản thân để lo cho công cuộc rao giảng tin mừng của Giáo Hội Chúa. Amen.

 

Thánh Plaxiđô và các bạn, tử đạo

Từ thập giá tới nấm mồ

Lạy Chúa,

Chúa được chuyển nhẹ nhàng

từ hai cánh thập giá xuống hai cánh tay Mẹ.

Như hồi ở Bê Lem, Mẹ ôm chặt lấy Chúa;

Đã biết bao biến cố xảy ra, giữa máng cỏ và thập giá này!

Nhưng Mẹ, Mẹ luôn luôn hiện diện,

Mẹ không lìa xa Chúa.

Khi thấy Mẹ đứng dưới chân thập giá,

Chúa gọi Mẹ: "Thưa Bà".

Hai tiếng thật xa lạ khó nghe dành cho một người mẹ

chứng kiến cảnh con mình đang chết

Nhưng Chúa đã đặt Mẹ như thế

giữa muôn ngàn người mẹ

bao đời nay đã sống trọn tâm tình

từ nôi ru tới nơi huyệt mộ.

Những người mẹ ấy,

luôn hiện diện ở đó,

để chứng kiến mỗi sự sống bắt đầu

và vẫn luôn hiện diện để ủi an trong giờ lâm tử.

Mẹ giao hòa con người với sự sống cũng như cái chết.

Mẹ làm cho sự thật được dễ chấp nhận hơn.

Godtried Danneels

Tu rías rieti gardé Ịpour Toi (Éditions Cerf / Racine)

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày