Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Sáu Tuần  XXV

Thánh Ven-xet-lao, tử đạo.

Thánh Laurensô Ruzi và các bạn, tử đạo.

Bài Ðọc I: (Năm II) Gv 3, 1-11

"Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng".

Trích sách Giảng Viên.

Mọi sự đều có thì giờ của chúng. Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng. Có thời gian sinh, thì cũng có thời gian chết. Có thời gian trồng xuống, thì cũng có thời gian nhổ lên cái đã trồng. Có thời gian giết chết, thì cũng có thời gian chữa lành. Có thời gian phá huỷ, thì cũng có thời gian xây dựng. Có thời gian khóc lóc, thì cũng có thời gian cười vui. Có thời gian than van, thì cũng có thời gian nhảy múa. Có thời gian rải đá, thì có thời gian thu lượm lại. Có thời gian gần gũi, thì cũng có thời gian xa cách. Có thời gian thâu hoạch, thì cũng có thời gian tiêu tán đi. Có thời gian gìn giữ, thì cũng có thời gian loại bỏ. Có thời gian xé rách, thì cũng có thời gian vá lại. Có thời gian thinh lặng, thì cũng có thời gian nói năng. Có thời gian yêu thương, thì cũng có thời gian giận ghét. Có thời gian chinh chiến, thì cũng có thời gian hoà bình.

Con người còn được gì do công lao vất vả của mình? Tôi suy nghĩ về sự khổ cực mà Thiên Chúa đã để cho con cái loài người phải chịu đựng.

Chúa tác tạo vạn vật trong thời gian Chúa muốn, và trao phó thế gian cho loài người tranh giành, nhưng con người không hiểu được việc Thiên Chúa đã làm từ đầu đến cuối.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 143, 1a và 2abc. 3-4

Ðáp: Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a)

Xướng: 1) Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! Chúa là Tình Thương và là chiến lũy, là Ðấng phù trợ và giải phóng con. Chúa là khiên thuẫn, là chỗ con nương náu. - Ðáp.

2) Lạy Chúa, nhân loại là chi mà Chúa chăm nom, con người là chi mà Chúa thương nghĩ tới? Con người ta như hơi gió thoảng, đời người ta như bóng thoáng qua. - Ðáp.

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 9, 18-22

"Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ngày xưa, Ðức Giêsu đã hỏi các môn đệ: Ngài là ai đối với họ. Chắc chắn hôm nay Ngài cũng đang đặt câu hỏi đó với mỗi người chúng ta. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta sẽ trả lời Ngài như thế nào? Chúng ta có tin rằng Ðức Giêsu là Thiên Chúa, là Ðấng làm chủ cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng sống cho Ngài và theo Ngài không? Ðức Giêsu có chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của ta không? Hay chỉ có vật chất, lợi lộc, hưởng thụ mới là điều quan trọng?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, thế giới ngày nay đang đưa con người vào cuộc sống tiến bộ vượt bậc: giàu sang, văn minh, hưởng thụ, tiện nghi... thế nên, con người mải mê chạy theo nó và quên mất Chúa, loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Xin Chúa thức tỉnh và canh tân nhân loại chúng con. Chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực mà trần gian này không thể cho chúng con được. Xin cho cuộc sống của chúng con luôn hướng về Chúa trong tâm tình yêu mến, phụng sự và tín thác. Amen.

"Bây giờ, tôi lìa bỏ thế gian"

 

   Trong chừng mực mà một Kitô hữu tuyên xưng đức tin và nỗ lực sống niềm tin của mình, họ trở thành một điều khác thường đối với người trong đạo cũng như ngoại đạo. Xảy ra như thế vì, cho đến thời sau hết, Phúc âm sẽ không ngừng là Tin mừng đối với người Do thái và cũng như người theo đạo.

   Sự khác thường nơi người Kitô hữu chỉ hoàn toàn và đơn thuần là giống Đức Giêsu Kitô, sự đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô được cài vào con người nhờ phép Thánh tẩy, và trong khi đi qua tâm hồn của người đó,...con người phát ra ngoài da.Giống nhau là mang những đường nét của Đức Kitô, như đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng, tạo nên hình hài con người bất kể tuổi tác, tính cách, và màu da .

   Giống nhau là mang những đường nét của Đức Kitô, tiên những người chịu khổ ít và cả những người chịu nhiều đau khổ, tiên người cao cả và những kẻ bé mọn theo cách nhìn của thế gian. Cái "khác thường" không phải là trở nên một người nổi tiếng hay được nhiều người chú ý mà người đời phong cho người Kitô hữu; mà chính sự từ chối hay chối bỏ tất cả những gì phá vỡ sự giống nhau với Đức Giêsu Kitô trong cuộc đời của họ. Đó không phải là kết cục rực rỡ của người Kitô hữu. Đó chính là Chúa Kitô, mãi mãi không thay đổi, hiển thị dung mạo của mình qua dung mạo của con người.

 

                             Madeleine Delbiêl                  

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày