Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Hai Tuần  XXV

Ngày Trung Thu

Bài Ðọc I: (Năm II) Cn 3, 27-34 

"Chúa ghê tởm những kẻ lừa dối".

Trích sách Châm Ngôn.

Hỡi con, con chớ ngăn cấm người có thể làm việc lành; nếu con làm được việc lành, thì chính con hãy làm. Con chớ nói với người bạn của con rằng: "Hãy đi rồi trở lại, mai ta sẽ cho ngươi", khi con có thể cho ngay.

Con chớ mưu toan gây ác cho bạn hữu của con, khi nó tin tưởng vào con. Con chớ cạnh tranh với người ta cách vô cớ, khi chính người đó không làm điều gì ác cho con. Con chớ ganh tị với người bất chính, và chớ noi theo đường lối của nó. Vì Chúa ghê tởm những kẻ lừa dối, và Chúa ở thân mật với những kẻ đơn sơ. Chúa gửi đến nhà kẻ gian ác sự khó nghèo, còn nhà người công chính sẽ được chúc phúc. Chính Chúa nhạo báng những kẻ gian dối, và ban ơn cho những kẻ hiền lành. [Người khôn ngoan sẽ thừa hưởng vinh quang, nhưng phường ngu xuẩn sẽ chuốc lấy ô nhục.]

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5

Ðáp: Lạy Chúa, người công chính sẽ cư ngụ trên núi thánh Chúa (c. 1b)

Xướng: 1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. - Ðáp.

2) Người không làm ác hại đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. - Ðáp.

3) Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. - Ðáp.

Alleluia: Gc 1, 21

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy khiêm nhu nhận lãnh lời giao ước trong lòng; lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 8, 16-18

"Ðặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Mỗi người Kitô hữu chính là ngọn đèn được Thiên Chúa thắp sáng. Chúng ta có bổn phận làm cho ánh sáng của Chúa ngày càng sáng hơn và chiếu tỏa ra cho anh em để họ cũng được hưởng ánh sáng ấy.

Lời Chúa chính là ánh sáng hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, biết để cho Lời Chúa chiếu soi những tối tăm của tội lỗi, của đam mê tham vọng trong con người của chúng ta, Lời Chúa sẽ biến chúng ta thành ánh sáng cho thế gian.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, ngọn đèn cháy sáng trong ngày rửa tội tượng trưng cho ánh sáng mà Chúa trao cho chúng con. Ðó là ánh sáng đức tin, và lời Chúa luôn soi dẫn cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết chiến đấu không ngừng với tội lỗi để duy trì ánh sáng mà Chúa đã thắp lên trong chúng con. Hầu chính chúng con và anh chị em chúng con cùng nhận biết Chúa. Amen.

Lạy Chúa Ciêsu, xin chiếu giãi ánh sáng qua con!

 

Lạy Chúa Giêsu,

Xin hãy tuôn đổ Thần khí và Sự sống của Ngài trên con,

Xin hãy chiếm lấy toàn thân con

Sao cho cuộc đời của con

Trở nên ánh phản chiếu của Cuộc đời Chúa.

Xin toả sáng trong con,

Xin Chúa ở cùng con

Để tất cả những người con gặp gỡ

có thể cảm nhận được Sự hiện diện của Chúa nơi con.

Khi nhìn con, họ chỉ thấy mỗi mình Chúa, Lạy Chúa!

 

Xin Ngài hãy đến với con và rồi con sẽ có thể tỏa sáng như Ngài, đến nỗi đến lượt con, cũng sẽ trở nên ánh sáng cho kẻ khác,

Lạy Chúa, nguồn ánh sáng chiếu toả hoàn toàn phát xuất tự nơi Ngài.

 

Thông qua con,

Ngài chiếu giãi ánh sáng trên muôn người khác.

Thế nên đời con sẽ nên lòi ca tụng Vinh quang Ngài,

lời ca tụng khiến lòng Ngài vui thích,

bằng cách chiếu ánh sáng của Ngài,

tràn lan trên những con người sống bên con.

Nhờ vào tình yêu viên mãn của Ngài rực rỡ trong tâm hồn con.

 

                                              Hồng Y J.H. Newman            

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày