Mùa Thường Niên

Ngày 29 tháng 9

Lễ Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael

Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

"Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người".

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tinh tuyền như lông chiên, toà của Người như ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Trước mặt Người có con sông lửa cuồn cuộn chảy như thác. Có hằng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người: Người ngự toà xét xử và các quyển sách đã được mở ra.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi nhìn thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc: Kh 12, 7-12

"Michael và các thiên thần của ngài giao chiến với con Rồng".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Ðã xảy ra có đại chiến trên trời: Michael và các thiên thần của Ngài giao chiến với con Rồng. Con Rồng và các thiên thần phe nó nghinh chiến. Nhưng nó không có sức cự lại; chỗ của chúng không còn gặp thấy trên trời. Và nó bị xô nhào xuống, con Rồng lớn, con Rắn thái sơ, gọi là quỷ hay Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó đã bị xô nhào xuống đất, và các thiên thần phe nó cũng bị xô nhào xuống làm một với nó.

Và tôi đã nghe có tiếng lớn trên trời rằng: "Nay đã thành sự: toàn thắng, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và quyền bính của Ðức Kitô của Người, vì nó đã bị xô nhào xuống, kẻ cáo tội anh em ta, kẻ tố cáo họ ngày đêm trước nhan Thiên Chúa. Và họ đã thắng được nó nhờ máu Chiên Con, và nhờ lời đoan chứng của họ, họ đã không ham sống sợ chết. Vì lẽ ấy, hãy hân hoan, hỡi các tầng trời, và các người ở nơi ấy!"

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5

Ðáp: Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa (c. 1c).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. - Ðáp.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con; Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ nghe những lời miệng Chúa phán ra; và họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: "Thực vinh quang của Chúa lớn lao!" - Ðáp.

Alleluia: Tv 102, 21

Alleluia, alleluia! - Hãy chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa. - Alleluia. 

 Phúc Âm: Ga 1, 47-51

"Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: "Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanaen đáp: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

  Quý vị và các bạn thân mến,

Có lẽ chúng ta thắc mắc tại sao Hội Thánh lại chọn đoạn Tin Mừng nói về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Nathanaen trong ngày lễ kính các tổng lãnh Thiên Thần hôm nay. Chắc hẳn rằng có gì đó nối kết hình ảnh ông Nathanaen và các Thiên Thần mà Hội Thánh muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta.

  Bài Tin Mừng hôm nay khiến cho chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi ông Nathanaen mới gặp Chúa Giêsu lần đầu, mới chỉ nghe Chúa nói một câu, mà ông đã nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Vua Ít-ra-en ! Chúa Giêsu gặp ông và Chúa khen ông là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối. Chúa còn hứa : Ông sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

  Ông Nathanaen đã nhận ra Con Thiên Chúa đó chính là phần thưởng Thiên Chúa dành cho người lòng dạ không có gì gian dối. Như vậy, chìa khóa để được Chúa khen tặng, chìa khóa để thấy cửa thiên đàng rộng mở, để được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa đó là việc gìn giữ tâm hồn đơn sơ chân thật, lòng dạ không có gì gian dối.

  Hình ảnh Nathanaen không có gì gian dối đó là hình ảnh của một Thiên Thần. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường thấy người đời ca khen : Em ấy đơn sơ như Thiên Thần ; Cô bé trong sáng như Thiên Thần ; Cậu ấy trông thật thà thánh thiện như Thiên Thần.v.v. Các Thiên Thần luôn trong sáng, thánh thiện, chân thật. Các Thiên Thần được xum vầy cùng Chúa trong vinh quang như phần cuối bài Tin Mừng hôm nay nhắc đến. Đó là phần thưởng Chúa ban tặng cho các Ngài, bởi vì cuộc sống của các Ngài luôn hướng về Chúa, luôn làm theo thánh ý Chúa, luôn tôn vinh ca ngợi Chúa và phản chiếu ánh vinh quang của Chúa.

  Hình ảnh của ông Nathanaen không có gì gian dối là lời rao giảng sống động về Thiên Chúa đấng chân thật, tốt lành. Ông xứng đáng là người được phúc nhận ra Con Thiên Chúa ngay trong lần gặp đầu tiên. Ông xứng đáng được Chúa hứa cho ông được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Ông sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. Ông sẽ được hưởng vinh phúc Chúa dành cho các Thiên Thần.

  Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người vẫn chưa nhận ra Chúa Giêsu chính là Sự Thật. Phải chăng vì người Kitô hữu chúng ta chưa sống thật, lòng chúng ta còn gian dối, nên chúng ta chưa thấy Tin Mừng thực sự cuốn hút ? Phải chăng hình ảnh về các Thiên Thần chỉ còn là một ảo ảnh không có thực ? Thế giới hôm nay đang cần những “Nathanaen mới” để loan báo Tin Mừng. Thế giới hôm nay đang cần những người trong sáng như các Thiên Thần để diễn tả vinh quang Thiên Chúa. Vinh phúc nước trời vẫn luôn rộng mở để chờ đón những người lòng dạ không gian dối và nên như Thiên Thần.

  Ước gì ngay hôm nay, sau khi nghe đoạn Tin Mừng này, sau khi mừng lễ kính các Thiên Thần, nếu chúng ta cần phát biểu, cần diễn tả bất cứ điều gì, chúng ta hãy cố gắng nói thật hết sức có thể. Ước gì ngay giây phút này đây, chúng ta hãy diễn tả cuộc sống của mình cách chân thật và minh bạch trước mặt Chúa. Nếu còn những yếu đuối tội lỗi, hãy xin Chúa thương thanh tẩy ; Nếu đã có những điều thánh thiện tốt đẹp, xin Chúa thêm sức để chúng ta sống mãi trong ân sủng Chúa. Ước gì chúng ta nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc sống này khi chúng ta sống chân thật. Ước gì đời sống chân thật của chúng ta sẽ xứng đáng Chúa hứa ban nước trời mai sau.

Cầu Nguyện

  Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho con một tâm hồn, trong sáng như các Thiên Thần của Chúa.

Một tâm hồn chân thật, không có gì gian dối như Nathanaen.

Một tâm hồn không vướng cả những ô uế nhỏ mọn

để luôn khiêm hạ tìm chiếm chỗ nhỏ bé,

nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao.

Một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp của ích kỷ,

nhưng chỉ tìm hiến dâng mà không đòi lại.

Một tâm hồn lặng lẽ,

hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến.

Một tâm hồn nghèo khó,

chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa.

Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân,

quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ.

Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa,

và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa. Amnen.

                     

Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien, Raphaen

Lên lên xuống xuống

 

 

   Các thiên thần diễm phúc lên lên xuống xuống, lên qua việc chiêm ngắm Thiên Chúa và xuống để săn sóc chúng ta và bảo vệ chúng ta trên mọi nẻo đường. Lên cùng Thiên Chúa để vui mừng diện kiến tôn nhan Người; xuống với chúng ta để vâng lệnh Người, vì Người đã truyền cho các vị săn sóc chúng ta. Dù sao thì khi xuống với chúng ta, các ngài cũng không mất đi vinh quang hạnh phúc mình đang hưởng, vì lúc nào các ngài cũng được thấy tôn nhan Chúa Cha...

   Khi lên chiêm ngắm Thiên Chúa, các ngài tìm kiếm chân lý mà Thiên Chúa ban tặng đầy tràn cho các ngài... Khi xuống với chúng ta, các ngài thực hành lòng thương xót, bởi vì các ngài bảo vệ chúng ta trên mọi nẻo đường... Còn bạn, tuy bị hạn chế trong thân phận của mình, ít nhất thì bạn cũng hãy xuống, nghiêng người xuống trên người thân cận của bạn, bằng cách chứng tỏ lòng thương xót với người ấy; rồi sau đó, hãy luôn noi gương các thiên thần mà nâng cao ước vọng, và với tất cả tấm lòng khao khát, cố gắng vươn lên tới chân lý trường sinh.

 

 

Thánh Bênađô

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày