Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Tư Tuần  XXIV

Thánh Januarius, Giám mục, Tử đạo.

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 12, 31 - 13, 13

"Ðức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn. Và tôi chỉ bảo anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần, mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạt vang động. Và nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khoa học; nếu tôi có đầy lòng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non, mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát hết gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi.

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý. Bác ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả.

Bác ái không khi nào qua đi, ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ; nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, diện đối diện. Hiện giờ, tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32, 2-3. 4-5. 12 và 22

Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).

Xướng: 1) Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. Hãy ca mừng Người bài ca mới, hát mừng Người với tiếng râm ran. - Ðáp.

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. - Ðáp.

3) Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. - Ðáp.

Alleluia: Tv 147, 12a và 15a

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Ðấng đã sai lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 7, 31-35

"Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:

"Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa.

"Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc".

Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: "Người bị quỷ ám". Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: "Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi". Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu phê phán về sự cứng lòng và kiêu ngạo của người Do Thái, đặc biệt là các kinh sư và Pharisêu. Họ luôn tìm cách để biện minh cho mình và trốn tránh sự thật. Gioan Tẩy Giả sống khắc khổ, họ bảo là bị qủy ám. Còn Ðức Giêsu sống giản dị, gần gũi, hòa đồng với dân, họ lại cho là một tay ăn nhậu, bê tha. Thế nhưng, trước sự hiện diện và hành động yêu thương của Ðức Giêsu, càng chứng tỏ cho thấy họ thật ngoan cố và ác tâm.

Nếu chúng ta cứng lòng không tin vào Ðức Giêsu, chúng ta cũng sẽ không nhận ra Ngài.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng yếu đuối, cứng lòng trong niềm tin như những người Do Thái xưa. Ngày nay Chúa vẫn hiện diện và đang tích cực can thiệp vào lịch sử nhân loại, vào lịch sử cuộc đời chúng con. Chúa ban cho chúng con biết bao hồng ân. Thế nhưng chúng con vẫn không hài lòng, chúng con thường kêu ca than trách mọi chuyện. Xin cho chúng con biết nhìn ra những điểm tích cực trong cuộc sống. Và đó là dấu chứng của một tình yêu Thiên Chúa đang trào tràn trên chúng con. Amen.

Trong đêm tối và trong niềm cậy trông!

 

Ngày nay trong đêm tối bao trùm thế giới và trong niềm cậy trông của Tin Mừng, tôi bạo dạn khẳng định niềm tin của tôi vào tương lai của nhân loại. Tôi từ chối nghĩ rằng hoàn cảnh hiện nay khiến cho loài người trở thành bất lực, không có khả năng làm ra một trái đất tốt hơn. Tôi từ chối nghĩ rằng con người chỉ là một cọng rơm chơi vơi giữa dòng đời, không có khả năng cũng không có cách nào gây ảnh hưởng trên vận hội các biến cố.   . .

Tôi tin rằng chân lý và tình yêu vô điều kiện sẽ nói lời cuối cùng cách hữu hiệu. Sự sống, dù tạm thời bị thất trận, vẫn mạnh hơn cái chết. Tôi tin vững vàng rằng, ngay giữa những trái pháo đang nổ tung và giữa tiếng đại bác ầm ầm, vẫn hãy còn hy vọng thấy một buổi sớm mai quang đãng.

Tôi dám tin rằng, một ngày kia, tất cả mọi cư dân trên trái đất sẽ nhận được mỗi ngày ba bữa ăn cho sự sống thể xác của họ, sự giáo dục và văn hóa cho sức khỏe tinh thần của họ, sự bình đẳng và tự do cho đời sống của tâm hồn họ.

Tôi cũng tin rằng một ngày kia, toàn thể nhân loại sẽ nhìn nhận Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu của mình. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, lòng nhân ái cứu độ và hiếu hòa sẽ trở thành luật... Mỗi người sẽ có thể ngồi dưới bóng cây và nhà mình, trong vườn nho của mình, và sẽ không còn ai có lý do để mà sợ hãi nữa.

 

M. L. King

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày