Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Ba Tuần  XXIV

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 12, 12-14. 27-31a

"Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của chỉ thể".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, như thân xác là một, mà có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể.

Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người theo phận sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong Hội thánh, trước hết là các Tông đồ, thứ đến là các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ. Kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là Tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư? Anh em hãy cần mẫn sao cho được những ân điển cao trọng hơn.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 4. 5

Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).

Xướng: 1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan vơi lòng hân hoan khoái trá. - Ðáp.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta và ta thuộc quyền sở hữu của Người. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. - Ðáp.

3) Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui; hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người. - Ðáp.

4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn thế hệ. - Ðáp.

Alleluia: Mt 11, 25

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã mạc khải những mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 7, 11-17

"Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Ðừng khóc nữa". Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Vì tình yêu thương mà Ðức Giêsu đem lại niềm an ủi cho bà góa. Ngài không đành lòng nhìn bà ta đau khổ nên đã cho con trai bà sống lại. Bài Tin Mừng cho thấy Ðức Giêsu luôn quan tâm đến nỗi khổ của chúng ta. Ngài luôn hiện diện nâng đỡ, ủi an và cứu giúp chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, là con người với sự yếu đuối và bất lực trước những đau khổ, bế tắc của chính mình của cuộc sống. Xin Chúa luôn ở với chúng con, quan phòng và săn sóc chúng con trong tình yêu của Chúa. Như con trai bà góa đã được sống lại, xin cho chúng con được tái sinh trong tình yêu và Thánh Thần, để từ cuộc sống hiện tại, chúng con bắt đầu đi vào cuộc sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Amen.

 "Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn..."

 

   Người Do thái biết rằng Thiên Chúa khi tạo ra con người đã lấy một chút đất, và điều đó giải thích tại sao Chúa Giêsu cũng làm nên một ít bùn... Chúa đã lấy đất, trộn với nước miếng và biến nó thành phương thế làm hin lộ vinh quang ẩn dấu nơi mình. Tại sao thay vì dùng nước, Chúa lại dùng nước bọt để làm nên bùn? Tại vì Chúa chỉ thị cho người mù đến Hồ Silôác để rửa mắt. Lẽ ra người ta có thể gán cho việc chữa khỏi khuyết tật là nhờ nước giếng. Nhưng Chúa không muốn người ta nghĩ như thế, và vì thế mà bằng hành động nhổ nước miếng xuống đất, Chúa cho chúng ta biết chỉ nhờ miệng của Người mà hiệu lực chữa bệnh đã hình thành và làm sáng mắt.

    Ở đây mọi việc được thực hiện nhờ vào năng lực chữa bệnh của Chúa Kitô và vì vậy tác giả Tin mừng cho ta biết nghĩa của từ: "Silôác, có nghĩa là: người được sai phái". Việc này làm cho chúng ta hiểu rõ hơn rằng chính Đức Kitô đã chữa lành cho người mù. Hãy lưu ý đến thái độ ngoan ngoãn vâng lời hoàn toàn của anh mù trong việc làm theo tất cả những gì được sai bảo. Y không nói: "Nếu bụi và nước miếng có thể làm mắt tôi sáng, tại sao tôi còn cần phải đến hồ Silôác? Tại sao Chúa xức lên mắt tôi? Tại sao Chúa lại bảo tôi đi rửa?" Chẳng có lấy điều nào trong số những ý nghĩ này làm anh bối rối: anh chỉ bận tâm duy nhất một điều là làm theo ý muốn của Đức Giêsu; ngoài ra không có gì làm cho anh ngạc nhiên.

 

                                                       Thánh Gioan Kim khẩu

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày