Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Hai Tuần  XXIV

Thánh Rô-bec-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 11, 17-26

"Anh em họp nhau lại thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi truyền dạy điều này: tôi chẳng khen anh em, vì anh em hội nhau, không phải để được ích lợi hơn, nhưng là để ra tệ hơn. Trước tiên, tôi nghe đồn rằng: khi anh em họp nhau trong cộng đoàn, thì có sự chia rẽ giữa anh em, và tôi cũng tin phần nào. Vì cần phải có phe phái, để những người đã được thử thách, được tỏ rõ giữa anh em. Vậy khi anh em họp nhau lại thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa, vì mỗi người đều lo đem bữa ăn riêng của mình đến để ăn. Vì thế người thì đói, người khác lại say sưa. Chớ thì anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh miệt Cộng Ðoàn Thiên Chúa, và làm nhục những kẻ không có gì? Tôi phải nói thế nào với anh em? Khen anh em ư? Về điều này, tôi chẳng khen anh em.

Vì chưng, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: "Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: "Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến.

Vậy hỡi anh em, khi anh em họp nhau để dùng bữa, anh em hãy chờ đợi nhau.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Ðáp: Anh em hãy loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến (1 Cr 11, 26b).

Xướng: 1) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến". - Ðáp.

2) Như trong Quyển Vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. - Ðáp.

3) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. - Ðáp.

4) Hãy mừng vui hoan hỉ trong Chúa, bao nhiêu kẻ tìm Chúa, và luôn luôn nói: Chúa thực là cao cả! Bao nhiêu kẻ mong ơn phù trợ của Người. - Ðáp.

 Alleluia: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 7, 1-10

"Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: "Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta". Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm".

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: "Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Viên đội trưởng là người ngoại giáo nhưng ông mạnh tin vào Ðức Giêsu. Ông khiêm tốn nhận ra sự bất xứng và không dám rước Ngài vào nhà mình. Ngày nay Ðức Giêsu không còn hiện diện cụ thể, nhưng qua bí tích Thánh Thể, qua Thánh Thần và Lời của Ngài vẫn đang nuôi dưỡng, hướng dẫn và trợ giúp chúng ta hằng ngày trong cuộc sống. Ta có đủ đức tin như viên đội trưởng để sức mạnh của Chúa có thể hoạt động trong chúng ta không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng con, để chúng con luôn tin vào tình yêu của Chúa. Nhiều lúc chúng con hay kêu trách Chúa vì cuộc sống gặp nhiều đau khổ. Chúng con rất cần sự hiện diện của Chúa. Xin tình yêu Chúa luôn ngự trị và nâng đỡ gia đình và nhân loại chúng con. Amen.

 Danh thánh Đức Maria

 

     Đối với các tín hữu Kitô, sống theo các nguyên tắc và nhân đức do Chúa Giêsu truyền cảm hứng không dễ dàng. Không phải là dễ, nhưng nó có thể thực hiện được. Chỉ cần chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đau khổ và nhân loại đang đau khổ và sống cuộc đời thầm lặng trong Chúa cùng với Đức Giêsu.

     Ngày hôm nay chúng ta mừng Lễ Danh thánh Đức Maria. Thánh danh của Mẹ Maria. Ngày xưa lễ này được đặt tên là danh dịu hiền của Bà Maria, và ngày nay trong kinh nguyện chúng ta cầu xin ơn sức mạnh và sự dịu hiền của Mẹ Maria. Điều này sau đó đã thay đổi, nhưng trong kinh cầu nguyện vẫn còn giữ sự diụ hiền của thánh danh Mẹ. Ngày nay chúng ta vẫn cần đến lòng nhân từ của Đức Nữ Đồng Trinh để hiểu được những gì mà Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta. Đây là một danh sách những điều mà ta khó sống theo được: yêu thương kẻ thù, làm điều thiện, trao ban mà không cần đền đáp, đối với kẻ đã vả vào má mình thì đưa luôn má bên kia, đối với kẻ thù đã lột áo khoác ngoài, ta không khước từ cho luôn áo trong. Đây là những điều quá sức. Nhưng, Đức Mẹ Đồng Trinh đã sống tất cả những điều này theo cách của Mẹ: ơn bao dung, ơn dịu hiền.

     Dịu hiền, khiêm tốn, nhân từ, trìu mến, khoan dung, cao thượng là những đức tinh giúp ta đi theo con đường Đức Kitô vạch ra.

 

       Đức Giáo hoàng Phanxicô

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày