Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Hai Tuần  XXIII

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 5, 1-8

"Anh em hãy tẩy trừ men cũ, vì Chiên Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã hiến tế".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, người ta nghe nói giữa anh em có chuyện tà dâm, thứ tà dâm mà nơi dân ngoại cũng không có như vậy, là có người lấy vợ cha mình. T

hế mà anh em còn lên mặt kiêu căng, đáng lẽ anh em phải để tang mà loại trừ khỏi anh em con người làm chuyện đó. Tuy tôi vắng mặt phần xác, nhưng hiện diện bằng tinh thần, tôi đã tuyên án kẻ làm chuyện đó, như tôi đang hiện diện, nhân danh Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô, tập họp anh em lại với tâm trí tôi, lấy quyền năng của Chúa chúng ta, là Ðức Giêsu, tôi trao con người như thế cho Satan, để xác nó chết đi, hầu cho tâm hồn nó được cứu thoát trong ngày của Chúa chúng ta, là Ðức Giêsu Kitô.

Việc anh em lên mặt kiêu căng không tốt đâu. Nào anh em chẳng biết rằng chỉ một dúm men là đủ làm hư cả khối bột đó sao? Anh em hãy tẩy trừ men cũ, để nên bột mới, như anh em là bánh không men. Vì Chiên Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã hiến tế. Vì thế, chúng ta hãy mừng lễ không phải với men cũ, cũng không phải với men gian tà và độc ác, nhưng với bánh không men tinh tuyền và chân chính.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 5, 5-6. 7. 12

Ðáp: Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a).

Xướng: 1) Chúa không phải là Chúa tể ưa điều gian ác, kẻ độc dữ không được cư trú nhà Ngài, đứa bất nhân không thể đứng trước thiên nhan. Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác. - Ðáp.

2) Ngài tiêu diệt những đứa nói man; người độc ác và gian giảo, thì Chúa ghê tởm không nhìn. - Ðáp.

3) Nhưng hết thảy ai tìm đến Chúa sẽ mừng vui, họ sẽ hân hoan cho tới muôn đời. Chúa che chở họ, họ sẽ mừng vui bởi Chúa, đó là những kẻ yêu mến danh Ngài. - Ðáp.

Alleluia: Pl 2, 15-16

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 6, 6-11

"Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu chữa người bại tay trong ngày hưu lễ bị ký lục và người biệt phái rình xét, phản kháng. Người biệt phái giữ luật chặt chẽ nhưng chỉ là hình thức. Họ luôn tìm cách bắt bẻ Ðức Giêsu mà không biết nhân nghĩa là gì. Ðức Giêsu rất trung thành với lề luật, và Ngài đi sát tinh thần yêu thương của lề luật, chứ không phải hình thức bên ngoài. Ngày hưu lễ là ngày dành làm vinh danh Thiên Chúa. Cứu chữa con người để con người được hạnh phúc. Con người được hạnh phúc là lúc Thiên Chúa được vinh danh. Vì thế chữa bệnh trong ngày hưu lễ là điều Chúa Cha rất vui lòng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con tinh thần của Chúa để chúng con trung thành với Chúa. Xin cho chúng con trái tim của Chúa để chúng con yêu thương quảng đại với anh chị em chúng con, nhất là những người đau khổ. Xin cho chúng con nhìn thấy hình ảnh đáng yêu của Chúa trong mọi anh chị em của chúng con. Amen.

Ta đang đứng ở ngưỡng cửa lòng con

 

    Kể cả khi con không nghe ta nói, kể cả khi con nghi ngờ đó không phải là ta, nhưng đúng là ta đang ở đó. Ta đang chờ một lời mời thì thầm rất khẽ cho phép ta có thể bước vào trong tâm hồn con.Ta muốn con biết rằng mỗi khi con mời ta, ta sẽ đến thật.Ta sẽ hiện diện ở đó.Lặng lẽ, vô hình, ta đến,với khả năng yêu thương vô hạn của mình. Ta đến đem theo tất cả các ơn của Chúa Thánh Thần. Ta đến với lòng khoan dung, vi ý muốn tha thứ cho con, chữa lành con, với tất cả tình thương dành cho con; một tình thương vượt ra mọi hiểu biết, một tình thương mà từng nhịp đập trái tim ta, là nhịp đập ta nhận được từ chính Chúa Cha. Như Chúa Cha đã thương yêu ta, cũng thế,ta thương yêu con.Ta đến, với lòng khao khát muốn an ủi con,ban cho con sức mạnh của ta,nâng con dậy, cho con được kết hiệp cùng ta,trong tất cả các thương tích của ta.

    Ta đem đến ánh sáng cho con. Ta đến để vén bức màn đen tối và những hoài nghi trong lòng con. Ta đến với quyền năng đủ sức gánh vác chính con, cùng với tất cả những gánh năng của đời con. Ta đến cùng với ân sủng để làm lay động lòng con và biến đổi cuộc đời con. Ta đến mang theo bình an, mang theo yên tĩnh và thanh thản cho tâm hồn con.Ta biết tất cả về con.Thậm chí những sợi tóc trên đầu con, ta cũng đã đếm đủ hết.

 

                                            Chân phước Têrêsa Calcutta

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày