Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Ba Tuần  XXII

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 2, 10b-16

"Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Thánh Thần thấu suốt mọi sự, cả những điều thâm sâu của Thiên Chúa. Vì ai trong loài người biết được những sự thuộc về con người, nếu không phải là thần trí của con người ở trong người ấy? Cũng vậy, không ai biết được những sự thuộc về Thiên Chúa, nếu không phải là Thánh Thần của Thiên Chúa? Phần chúng ta, chúng ta đã không nhận lãnh tinh thần thế tục, nhưng nhận lãnh Thánh Thần bởi Thiên Chúa, để chúng ta nhận biết những sự Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Những điều đó, chúng tôi giảng dạy không phải bằng những lời khôn ngoan của loài người, nhưng bằng giáo lý của Thánh Thần, giãi bày những điều thiêng liêng cho những người thiêng liêng. Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, bởi nó cho là điên rồ và không thể hiểu biết được, vì điều đó phải được xét đoán theo cách thiêng liêng. Còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự, và kẻ ấy không bị ai đoán xét. Vì nào ai biết được tư tưởng của Chúa, để dạy dỗ Người? Nhưng phần chúng ta, chúng ta có tư tưởng của Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14

Ðáp: Chúa công minh trong mọi đường lối (c. 17a).

Xướng: 1) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. - Ðáp.

2) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Ðáp.

3) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng, và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. - Ðáp.

4) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên. - Ðáp.

 Alleluia: 1 Ga 2, 5

Alleluia, alleluia! - Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 4, 31-37

"Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: "Hãy câm đi và ra khỏi người này". Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: "Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra". Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca nhằm giới thiệu cho chúng ta sức thu hút và uy quyền của Lời Ðức Giêsu. Trước lời giảng dạy của Ðức Giêsu, dân chúng kinh ngạc, lạ lùng về giáo huấn khác thường của Ngài. Cũng chính từ lời Ngài có sức mạnh khiến thần ô uế phải nhào xuống và ra khỏi bệnh nhân. Vì Ðức Giêsu là Thiên Chúa nên lời của Ngài có sức cảm hóa phi thường.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa đã đem lại sự phấn khởi kính phục đối với dân chúng xưa. Lời Chúa khiến thần ô uế phải khiếp sợ và vội vàng xuất khỏi con bệnh.

Lời Chúa hôm nay vẫn tiếp tục đem sức mạnh cho Giáo Hội, hoán cải các tâm hồn lầm lạc, chỉ đường dẫn lối cho những người thiện tâm. Xin cho chúng con biết cởi mở tâm hồn đón nhận Lời Hằng Sống, để sinh lực của Chúa luôn tuôn tràn trong chúng con. Amen.

Lời của Thiên Chúa là lời sáng tạo

 

Khi Thiên Chúa nói, theo Kinh Thánh, Chúa nói đến những lời giải thoát: "Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai cập" (Xh 20,1). Lời Thiên Chúa luôn liên quan đến một người nào đó chớ không phải là một loạt những điều ràng buộc. Lời này là sáng tạo, cũng như khi một người thân yêu nói: "Tôi thương anh". Khi nói lời này, Thiên Chúa làm cho tình yêu hiện hữu. Và tột đỉnh của tình yêu là Chúa đã cho Con Chúa, Đức Giêsu, Ngôi Lời, Lời Chúa đến với chúng ta. Việc này có nghĩa là Thiên Chúa phán và hành động qua Con của Người để cho chúng ta biết đến Chúa Cha.

Nhiều khi trong các mối quan hệ của con người, chúng ta chọn lời mà nói để mình có lý... ít khi chúng ta nói một lời làm thắt chặt thêm mối quan hệ, mà bằng cách này hay cách khác, chúng ta nói với người kia: "Tôi thương anh", "Tôi hạnh phúc vì anh là ai đối với tôi". Chúa đã cho chúng ta sức lực để nói với kẻ khác, nói một lời làm cho y có thêm thế giá, thành người quan trọng... Chúa tạo hóa đã phán ra lời tích cực cho thế gian và cho chúng ta. Hãy làm vang vọng trong lòng bạn một lời nói mang tính xây dựng rút ra từ Tin mừng: "Hãy đứng lên và đi", "Thầy ở cùng anh em mỗi ngày..." Hãy lắng nghe những lời chúc phúc mà Thiên Chúa đã phán trên bạn và cho bạn. Những lời này sẽ xua đuổi các tiếng nói tiêu cực đang vang trong lòng bạn.

 

Marcel Dürrer 

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày